EN

relief {főnév}

volume_up
One of our Thorn relief teams - they were on the scene ahead of the Egyptians.
Az egyik Thorn-segély egységtől, amely az egyiptomiak előtt ért a helyszínre.
Subject: Emergency relief following natural disasters
Tárgy: Sürgősségi segély természeti katasztrófák után
We defend the concept of 'needs-based' humanitarian relief.
Meg kívánjuk őrizni a "szükségleteken alapuló” humanitárius segély koncepcióját.
Firstly, for demanding accountability on the relief which Member States grant to small truck manufacturers.
Először is a tagállamok által a kis tehergépjárművek gyártóinak nyújtott segítség elszámoltathatóságát.
One of the lessons to be learned from this disaster is that the most effective emergency relief is, in the end, the one that arrives by sea.
Ebből a katasztrófából azt a tanulságot is le kell vonnunk, hogy végül is a tengeri úton érkező segítség bizonyult a leghatékonyabb gyorssegélynek.
We need to bear in mind that, although humanitarian aid provides emergency relief, at the same time, we must also eliminate the causes, namely, the political acts of violence.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy bár a humanitárius segítség gyorssegély, ugyanakkor az okot, azaz a politikai erőszakot is meg kell szüntetnünk.
An hour later, Zaitzev was finishing up his day and awaiting his relief.
Egy órával később Zajcev befejezte a napi tennivalóit, és várta, hogy megérkezzen a váltás.
A váltás éjfélkor van.
Once Wil caught a quick glimpse of Artaq as the Rover relief horses were driven past the wagons toward a watering hole somewhere ahead of the caravan.
Egyszer Wil futólag látta Artaqot, mikor a romanók váltás lovait itatni vezették valahova a karaván elé.
'It's a great relief to people to be able to tell all their troubles to someone.'
- Nagy megkönnyebbülés az embereknek, ha valakinek elmondhatják a bajaikat.
expression flooded with relief, then rapidly turned to suspi cion.
Jody arcán megkönnyebbülés villant, ami rögtön átváltozott gyanakvássá.
It was more than relief that had Hotchkiss and Grillo chuckling to themselves.
Több mint megkönnyebbülés volt Hotchkisst és Grillót kacagni hallani.
The engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page.
A bevésett dombormű a karaktereknek az oldal síkja alá benyomott látszatot ad.
The embossed relief makes the characters appear as if they are raised above the page.
A kiemelt dombormű a karaktereknek az oldal síkja fölé emelt látszatot ad.
A welcome relief from the Sitwell school - Scrutiny.
Pompás lírai dombormű a Sitwell-iskolából Scrutiny.
Therefore, it is fundamental to support entrepreneurship and bureaucratic and fiscal relief for small and medium-sized enterprises.
Alapvetően fontos ezért a vállalkozói szellem és a bürokratikus és fiskális könnyítés előmozdítása a kis- és középvállalkozások számára.
Fájdalom, enyhülés; megint fájdalom.
HU

relief {főnév}

volume_up
1. általános
2. művészet

Példamondatok a(z) "relief" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPanamon Creel looked at the little creature humorously, shaking his head in relief.
Panamon Creel derűsen nézett a figurácskára, megkönnyebbülten csóválta a fejét.
EnglishWhen she said that, the relief on his face was real, much as he tried to hide it.
Mary Pat látta, hogy az orosz megkönnyebbül, mintha mázsás súlyt emelnének le róla.
EnglishThis sort of weather might bring on Eric's migraine, and he might need some relief.
Az ilyen id kihozhatja Eric migrénjét, és akkor szüksége lesz némi enyhülésre.
English'I was sure that you would trust me,' she cried, with a great sigh of relief.
- Tudtam, hogy bízni fogsz bennem! - mondta, és megkönnyebbülten felsóhajtott.
Englishshe cried, a little surprised at the intensity of her relief.
Ott van Toshio! kiáltott fel, és maga is meglepődött óriási megkönnyebbülésén.
EnglishHe was unable to stifle a long sigh of relief when the lady bard brightened.
Leplezetlen megkönnyebbüléssel sóhajtott fel, amikor a bárd nő arca felragyogott.
EnglishOne of our Thorn relief teams - they were on the scene ahead of the Egyptians.
Az egyik Thorn-segély egységtől, amely az egyiptomiak előtt ért a helyszínre.
English'It's a great relief to people to be able to tell all their troubles to someone.'
- Nagy megkönnyebbülés az embereknek, ha valakinek elmondhatják a bajaikat.
EnglishEmma Crackenthorpe heaved a sigh of relief as she went up to bed that night.
Emma Crackenthorpe megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor aznap este lefeküdt.
EnglishHe whispered something to Caligula, who was seen to nod in grateful relief.
Ezután valamit súgott Caligula fülébe, aki megkönnyebbülten és hálásan bólintott.
EnglishHe bowed low again, and it seemed to Gwenhwyfar that she could see relief on his face.
- Mélyen meghajolt, és Gwenhwyfar mintha megkönnyebbülést látott volna az arcán.
EnglishSimultaneously and with equal relief, Jilly and Dylan said, 'Twenty-eight!'
Huszonnyolc! - szólalt meg Jilly és Dylan egyszerre, hatalmas megkönnyebbüléssel.
EnglishThe engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page.
A bevésett dombormű a karaktereknek az oldal síkja alá benyomott látszatot ad.
EnglishHe took one look at me and rested back against the wall in great and obvious relief.
Rám pillantott, majd a falnak dőlt a leplezetlen és mérhetetlen megkönnyebbüléstől.
EnglishShe realized that she was shaking more with relief than with either fury or fear.
- Jilly észrevette, hogy sokkal inkább a megkönnyebbüléstől remeg, mintsem a haragtól.
EnglishHudson watched his shoulders slump-with relief or fear, the British spook wondered.
Hogy ez félelem volt-e vagy megkönnyebbülés, azt a kémfőnök nem tudta megállapítani.
EnglishIs there any relief from some of these pressures that I've just been outlining?
Vajon lehet-e enyhíteni ezeken a nyomásokon, amiket az imént felvázoltam?
EnglishThe man's hard features softened a bit, washing clear with an immense sense of relief.
A férfi vonásai kissé megenyhültek, nyilvánvalóan rettenetesen megkönnyebbült.
EnglishHe dropped his food when Harvey came in, and yelped with relief: You're alive!
Amikor Harvey belépett, kiejtette a kezéből az ételt, és megkönnyebbülten felkiáltott.
EnglishI would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
Három, iraki keresztényeknek szánt konkrét európai segélyakció érdekében emelnék szót.