angol-magyar fordítás erre a szóra: reliable

EN

"reliable" magyar fordítás

EN

reliable {melléknév}

volume_up
The methods used for determining characters must be exact and reliable.
A jellemzők megállapításához pontos és megbízható módszereket kell alkalmazni.
Reliable information must be maintained in order to obtain credit.
Ahhoz, hogy hitelhez jussanak, fent kell tartani a megbízható információkat.
The proposed regulation would guarantee reliable, transparent and comparable results.
A javasolt rendelet megbízható, átlátható és összehasonlítható eredményeket garantálna.
reliable
volume_up
szavatartó

Példamondatok a(z) "reliable" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
Az EU elvárja partnereitől, hogy megbízhatóan és tisztességesen együttműködjenek.
EnglishI've been saving the information until I had a full and reliable reading on it.
Nem akartam tájékoztatni mindaddig, míg nincs elegendő megbízható anyag a kezemben.
EnglishHow reliable are the participants? the Chairman of the Party Control Commission asked.
Mennyire bízhatunk a résztvevőkben? kérdezte a pártellenőrzési bizottság elnöke.
EnglishHe wondered briefly what had become of the reliable Hendel and Menion Leah.
Balinor kis ideig tűnődött, mi történhetett a hűséges Hendellel és Menion Leahhal.
EnglishEurope needs to take action in order to assure a reliable supply of protein.
Európának intézkednie kell a megbízható fehérjeellátás biztosítása érdekében.
EnglishIt is important, therefore, that the rules are based on reliable scientific opinion.
Így lényeges, hogy a szabályok megbízható tudományos véleményen alapuljanak.
EnglishIn international relations, Tunisia is close and a reliable partner for the EU.
A nemzetközi kapcsolatok terén Tunézia szoros és megbízható partnere az Európai Uniónak.
EnglishOne third of the Czech energy mix comprises power obtained from reliable nuclear plants.
A cseh energiaforrás-összetétel egyharmadát megbízható atomerőművekből nyerjük.
EnglishI could have the building swept, but finding reliable people here is not easy, and...
Átvizsgáltathatnám az épületet, de nehéz hozzáértő embereket találni, és...
EnglishThe methods used for determining characters must be exact and reliable.
A jellemzők megállapításához pontos és megbízható módszereket kell alkalmazni.
EnglishAnd I will give you the address of a lawyer, a really good and reliable solicitor.
Valószínűleg azt fogja mondani, hogy a legnagyobb részét tegye letétbe.
EnglishHowever, it does not provide a reliable basis for policy debate on every issue.
A GDP azonban nem minden kérdésben kínál megbízható kiindulási pontot a politikai vitához.
EnglishWe do not have any reliable sources of funding there and this should not be the case.
Nem rendelkezünk semmiféle megbízható finanszírozási forrással, ez pedig tarthatatlan.
EnglishHe said he knew Canino as a reliable protection guy and that's what he had him for.
Azt mondta, megbízható testőrként ismerte Caninót, s ezért is tartotta.
EnglishDisregarding... reliable intelligence... eight men... were executed.
Figyelmen kívül hagyott... minden információt... és nyolc emberét... kivégezték.
EnglishNormal partnerships are based on two reliable parties that trust each other.
A partnerségek alapját rendszerint két megbízható fél alkotja, akik megbíznak egymásban.
EnglishThe proposed regulation would guarantee reliable, transparent and comparable results.
A javasolt rendelet megbízható, átlátható és összehasonlítható eredményeket garantálna.
EnglishWe've gotten reliable information on the itinerary of one of the Circle.
Megbízható információkat kaptunk a Kör egyik tagjának tervezett útvonaláról.
EnglishAll the re­sources we have, and we can't develop a single reliable piece of information.
Ennyi meló, és nem sikerült felhajtani egyetlen valamire való információdarabkát sem.
EnglishI am certain that Japan can and will be a fair and reliable partner.
Biztos vagyok benne, hogy Japán tisztességes és megbízható partner lehet és lesz.

Szinonimák (angolul) a(z) reliable szóra:

reliable
reliability