angol-magyar fordítás erre a szóra: reliability

EN

"reliability" magyar fordítás

EN

reliability {főnév}

volume_up
Homogeneity and reliability are the primary considerations here.
Itt az egységesség és a megbízhatóság az elsődleges szempont.
There are problems with high costs and reliability.
A magas költségek és a kétséges megbízhatóság gondokat okoznak.
The increase in safety and reliability will be palpable.
A biztonság és a megbízhatóság erősödése érzékelhető lesz.

Példamondatok a(z) "reliability" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn January, confidence in Russia's reliability as an energy supplier was shaken.
Januárban megrendült a bizalom Oroszország energiaszállítói megbízhatóságában.
EnglishThe report significantly improves safety and reliability in the internal market.
A jelentéssel meglehetősen javul a belső piac biztonsága és megbízhatósága.
EnglishThe reliability of the system is important, as operation must be continuous.
Fontos a rendszer megbízhatósága, mivel a működésnek folyamatosnak kell lennie.
EnglishThis report does not speak about the reliability of biometric data itself.
Ez a jelentés nem szól maguknak a biometrikus adatoknak a megbízhatóságáról.
EnglishThe Minister wishes an appraisal of the effectiveness and reliability of your systems.
A miniszter fel kívánja mérni az Önök rendszereinek hatékonyságát és megbízhatóságát.
English'It will also validate the reliability of our people for that part of the operation.
- Egyúttal azt is tesztelhetjük vele, mennyire megbízhatóak az embereink.
EnglishThese requirements guarantee the reliability and hence the efficacy of the initiative.
Ezek a követelmények biztosítják a kezdeményezés megbízhatóságát, és ezáltal hatékonyságát.
EnglishThe price and reliability of energy supply are critical factors in EU competitiveness.
Az energiaellátás ára és megbízhatósága az Európai Unió versenyképességének alapvető tényezői.
EnglishNo, Gennady losifovich, if we are to evaluate reliability, we do it by surprise.
Nem, Gennagyij Joszifovics, ha a megbízhatóságot kell kiértékelnünk, azt meglepetésszerűen csináljuk.
EnglishReliability and timeliness of data should be cornerstones of the amended regulation.
Az adatok megbízhatóságának és időszerűségének kell a módosított rendelet sarokköveként szolgálnia.
EnglishOnly in that way can we strengthen our credibility and reliability in the eyes of the citizens.
A polgárokat csak ily módon tudjuk szavahihetőségünkről és megbízhatóságunkról biztosítani.
EnglishDoes that not tell us something important about the efficiency and the reliability of our own protections?
Nem mond ez el nekünk valamit a védelmünk hatékonyságáról és megbízhatóságáról is?
EnglishMy first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
Először a 2006-os évzárás megbízhatóságáról szólnék.
EnglishWhat scientific and financial reliability should be accorded to these evaluation reports?
Milyen tudományos és pénzügyi megbízhatóságot kellene az ilyen értékelő jelentéseknek tulajdonítanunk?
EnglishHomogeneity and reliability are the primary considerations here.
Itt az egységesség és a megbízhatóság az elsődleges szempont.
EnglishMy flight parameters insure both safety for ground personnel and reliability of the launch itself.
Az én paramétereim egyszerre biztosítják a földi irányítószemélyzet épségét és az indítás sikerét.
EnglishOnly in this way can we guarantee the reliability, transparency and comparability of the results.
Csak ily módon garantálhatjuk az eredmények megbízhatóságát, átláthatóságát és összehasonlíthatóságát.
EnglishWhen you take a taxi, reliability is very important, as is quality: knowing what to expect.
Amikor taxiba szállunk, a megbízhatóság ugyanolyan fontos, mint a minőség, azt hogy tudjuk, mire számíthatunk.
EnglishEADS has been widely criticised and doubts have been raised as regards both its seriousness and its reliability.
Az EADS-t széles körben kritizálták, és kétségbe vonták a komolyságát és a megbízhatóságát.
EnglishThe work done by credit rating agencies (CRAs) is important since it ensures reliability and stability.
A hitelminősítő intézetek által elvégzett munka fontos, mivel megbízhatóságot és stabilitást biztosít.

Szinonimák (angolul) a(z) reliability szóra:

reliability
reliable