EN

relentlessly {határozószó}

volume_up
They have been relentlessly intimidated and attacked but have so far managed to survive.
Könyörtelenül megfélemlítette és támadta őket, de eddig sikerült túlélniük.
Could it be defined as relentlessly increasing food prices that affect all consumers?
Meghatározhatnánk úgy, mint a valamennyi fogyasztót érintő könyörtelenül növekvő élelmiszerárak?
folytatta Sparhawk könyörtelenül.

Példamondatok a(z) "relentlessly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFoyle pressed her relentlessly until she got her shoulders and then her hips through.
De Foyle csak nyomta előre, míg vállai és csípője keresztül nem jutottak.
EnglishThey have been relentlessly intimidated and attacked but have so far managed to survive.
Könyörtelenül megfélemlítette és támadta őket, de eddig sikerült túlélniük.
EnglishThe bar was crowded with well-dressed professional types chitting and chatting relentlessly.
A bár megállás nélkül fecsegő, jól öltözött, szakember külsejű férfiakkal volt tele.
EnglishCould it be defined as relentlessly increasing food prices that affect all consumers?
Meghatározhatnánk úgy, mint a valamennyi fogyasztót érintő könyörtelenül növekvő élelmiszerárak?
EnglishWe will relentlessly continue our efforts as a SEPA catalyst.
A SEPA katalizátoraként hajthatatlanul folytatjuk ezeket az erőfeszítéseket.
EnglishThe snow was so dry and the blow so relentlessly scolding that nothing stuck to the windshield.
A hó olyan száraz volt és a szél oly szüntelenül fújt, hogy semmi nem tapadt a szélvédőre.
EnglishThe delay needs to be relentlessly analysed and investigated.
A késés okát kérlelhetetlen szigorúsággal kell kielemezni és kivizsgálni.
EnglishThe two-car garage had been closed off and remodeled into a single large, windowless, relentlessly drab room.
A két kocsinak helyet adó garázst alakították át egy ablaktalan, szürke szobává.
EnglishAlthough Shepherd strove mightily to keep his chin down, Dylan relentlessly forced his brother's head up.
Bár Shepherd minden erejével azon volt, hogy lehajtsa fejét, Dylan makacsul tartotta.
EnglishWe must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
Fáradhatatlanul együtt kell dolgoznunk azokat a pontokat illetően, amelyek problémát jelentenek Washingtonnal.
EnglishA drum was booming loudly and relentlessly in her head.
Fejében mintha egyfolytában egy hatalmas üstdobot vert volna valaki.
English...besieged by all sorts of monsters that relentlessly pursue them, so their bodies are racked with pain.
...ahol könyörtelenül mindenfajta szörny kínozza őket, hogy egész testüket a fájdalom járja át.
EnglishShe sat down, ramrod straight, staring at him while her teeth gnawed relentlessly at her lower lip.
Liz leült, lécmereven, és miközben rezzenetlenül bámulta őt, megállás nélkül harapdálta az alsó ajkát.
EnglishThe sun dipped relentlessly toward the mountains, casting a ruddy glow through the window of Eliot's room.
A nap könyörtelenül emelkedett a hegyek felé, vörös sugarat lövellve Eliot szobájába az ablakon át.
EnglishMaurice Allais compared it to a cancer which relentlessly eats away the capitalist economy.
Maurice Allais olyan rákos daganathoz hasonlította ezt, amely kérlelhetetlenül felemészti a kapitalista gazdaságot.
EnglishNobody is safe from the Panacea, or from its relentlessly happy salesman, the Commexo Kid.
A város ura keresztül-kasul fúratja a tengerfeneket, ahol Kamexóvárosnál háromszor nagyobb települést tervez építtetni.
EnglishSmall wonder, Stark thought, and held him down relentlessly until his struggles weakened.
Még ez a szerencse, gondolta Stark, és kíméletlenül a víz alatt tartotta a botos fejét, amíg annak izmai ernyedni nem kezdtek.
EnglishHe drove them relentlessly, of course—even Tay.
Persze irgalmatlanul hajtotta őket, még Tayt is.
EnglishDawn arrived, and while one army of Northlanders occupied the Pass of Noose, the other drove relentlessly south.
Elérkezett a pirkadat, és miközben az egyik északi csapat elfoglalta a Hurok-hágót, a másik kitartóan nyomult délnek.
EnglishMasterton relentlessly, as a useful apprentice.
Miután ilyetén módon munkába állították, Poirot megállás nélkül serénykedhetett Mrs. Masterton mellett, mint egy szorgos kis mindenes.

Szinonimák (angolul) a(z) relentlessly szóra:

relentlessly
relentlessness
relentless