EN

relations {többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "relations" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
És abban sincs vita, hogy Törökországnak jószomszédi viszonyra kell törekednie.
EnglishDevelopment cooperation represents a very important part of EU external relations.
A fejlesztési együttműködés nagyon fontos részét képezi az EU külkapcsolatainak.
EnglishTo promote it through our external relations policy in Mexico and in Central Asia.
Külkapcsolati politikánk segítségével előmozdítjuk Mexikóban és a Közel-Keleten.
EnglishThe EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
Az EU és Tajvan jelentős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn.
EnglishIn terms of energy relations, Ukraine identifies with international standards.
Az energiaügyi kapcsolatokat illetően Ukrajna azonosult a nemzetközi normákkal.
EnglishEven Washington has said that relations between the two countries have improved.
Még Washington is úgy nyilatkozott, hogy javultak a két ország közötti kapcsolatok.
EnglishIn the European Union, sexual relations are the main channel of transmission.
Az Európai Unióban leginkább a szexuális kapcsolatokon keresztül terjed az AIDS.
EnglishI would like to talk for a while on relations with China and the United States.
Szólni szeretnék most a Kínához és az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyunkról is.
EnglishIn fact I keep telling them it'll be a great thing for Culture-Affront relations.
Én szintén és komolyan szeretnék közelebbi kapcsolatba kerülni ezekkel a srácokkal.
EnglishThat agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
E megállapodás politikai mérföldkő lesz a Szerbiához fűződő kapcsolatainkban.
EnglishAh, well, said Inspector Neele soothingly, relations say these sort of things.
Hát istenem ingatta a fejét Neele felügyelő , a rokonok sok mindent mondanak.
EnglishWe insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
Ragaszkodunk ahhoz, hogy fenntartsuk a közösségi modellt az Unió külkapcsolataiban.
EnglishTrade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok a délkelet-ázsiai országokkal (ASEAN) (vita)
EnglishI would say to the Commissioner that it is also about the EU's relations with Russia.
Azt mondanám a biztos asszonynak, hogy az EU és Oroszország viszonyáról is szól.
EnglishEach Member State's foreign relations must be subject to democratic control.
Az egyes tagállamok külkapcsolatainak demokratikus ellenőrzés alá kell tartozniuk.
EnglishI understand our relations with the Bonn Foreign Office are still not of the best.'
Ha jól tudom, még most is kissé feszült a viszonyunk a bonni külügyminisztériummal.
EnglishLastly, in terms of external relations, here too let us be absolutely clear.
Végezetül, ami a külkapcsolatokat illeti, itt is legyünk tökéletesen egyértelműek.
EnglishRelations with the Ombudsman have occasionally given rise to differences of opinion.
Az ombudsmannal fennálló kapcsolatokban olykor véleménykülönbségek is felmerülnek.
EnglishIn this regard, I welcome improving relations with regional organisations.
Ennek kapcsán üdvözlöm, hogy javulnak kapcsolataink a regionális szervezetekkel.
EnglishI echo the report's words about the improvement in cross-straits relations.
Üdvözlöm a jelentés pozitív megjegyzéseit a Kínával való kapcsolat javulásáról is.

Szinonimák (angolul) a(z) relations szóra:

relations
English
relativity
related
English
relative