EN

rejoicing {főnév}

volume_up
When the City heard about this letter there was great rejoicing.
Amikor a város értesült erről a levélről, nagy volt az öröm.
rejoicing (és: rollicking)

Példamondatok a(z) "rejoicing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf you wish to bring great rejoicing to the heart of King Casmir, step through the doorway.
Ha nagy örömet akartok okozni Casmir királynak, csak lépjetek át szép sorban!
EnglishAye, it had come to that-rejoicing at the possibility of lying unprotected and alone in Avernus.
Igen, ez is bekövetkezett... annak örül, hogy védtelenül magára maradt Avernusban.
EnglishIn a moment they were all out of the chaise, rejoicing at the sight of each other.
A vendégek egy pillanat alatt kiszálltak a kocsiból, s kölcsönösen örvendeztek a viszontlátásnak.
EnglishThe bell began to ring faster, indeed madly, with the spirit of rejoicing.
Gyorsabban, szinte féktelen örvendezéssel kongott a harang.
EnglishThat your rejoicing may abound in Christ Jesus for me, by my coming to you again.
Így még több okotok lesz arra, hogy dicsőségtek Krisztusban növekedjék a javamra, ha újra elmegyek hozzátok.
Englishsaid Kim on his elbow, rejoicing.
- Allah legyen irgalmas! - szólt Kim jókedvűen, könyökére támaszkodva.
EnglishWhen the City heard about this letter there was great rejoicing.
Amikor a város értesült erről a levélről, nagy volt az öröm.
EnglishAnd when he hath found it, lay it upon his shoulders, rejoicing?
Volt ott egy ember, akinek a jobb keze el volt sorvadva.
EnglishShe then ran gaily off, rejoicing as she rambled about, in the hope of being at home again in a day or two.
Vidáman futott el, s kószálás közben örömmel gondolt arra, hogy egy-két nap múlva megint otthon lesz.
EnglishHenry spoke with a happy pride, rejoicing whole-heartedly in the achievement, as though it had been his own.
Henry boldog büszkeséggel beszélt, teljes szívvel örülvén az eredménynek, mintha a sajátja lett volna.
EnglishSarles sailed the Lirlou out to the fishing grounds, rejoicing in the strength of the craft and the convenience of the gear.
Sarles kihajózott a Lirlou-val, élvezve a vízi jármű erejét, gyorsaságát és új kötélzetét.
EnglishHe was rejoicing with you that for once there should come before the Senate a charge of treason that was absolutely unfounded.
Örült, hogy olyan hazaárulási vád kerül egyszer a szenátus elé, amely teljesen alaptalan.
EnglishBy the way, it is amusing to see the rejoicing of those who are pleased with the result of the referendum in Ireland.
Mellesleg mulatságos, milyen örömmel veszik tudomásul a végeredményt az írországi népszavazást támogatók.
EnglishI rejoice that I threw that fiend off the roof of the church, if this quiet satisfaction can be called rejoicing.
Örülök, hogy levetettem ama bitangot a templom tetejéről, ha az ilyen csendes elégedettséget örömnek lehet nevezni.
EnglishAnd above all, the sign of the cross to that instrument was to us a great rejoicing, and as it were a certain presage of good.
Széles ujjú chamelot-köpenyt viselt, amely szép kék színű volt és sokkal fényesebb, mint a mienk Európában.
EnglishAnd they indeed went from the presence of the council, rejoicing that they were accounted worthy to suffer reproach for the name of Jesus.
Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.
EnglishIn the midst of the rejoicing the flames gave off a gout of foul green vapor, which, caught by the wind, blew out over the sea.
Az örvendezés közepén a lángokból büdös, zöld felhő emelkedett ki, amely a szelek szárnyán kirepült a tengerre.
EnglishAll such rejoicing is wicked.
Minden ilyen dicsekvés gonoszság-számba megy.
English(LT) I cannot help welcoming and rejoicing at the eminent enlargement of the Schengen area, which is due to take place at the end of this year.
(LT) Csatlakozom azokhoz, akik nagy örömmel üdvözlik a schengeni övezet ez év végén történő kibővítését.
EnglishAll the land was noisy with life, but it was the silent rejoicing of the flowers that kept the three travelers awake at night.
Az egész föld zajos volt az élettől, de legfőképpen a virágok néma örömujjongása tartotta éjszakánként ébren a három utazót.

Szinonimák (angolul) a(z) rejoicing szóra:

rejoicing