angol-magyar fordítás erre a szóra: to reiterate

EN

"to reiterate" magyar fordítás

EN

to reiterate [reiterated|reiterated] {ige}

volume_up
The new proposal is essentially a show of good intentions and reiterates a comparable policy which, according to the report, was supposed to have been applied more than five years ago.
Az új javaslat alapvetően jó szándékról tanúskodik, és egy átfogó politikát hajtogat, amely a jelentés szerint állítólag több mint öt éve alkalmaznak.

Példamondatok a(z) "to reiterate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe rapporteur proposes a number of valid measures, which I shall not reiterate.
Az előadó számos jogos intézkedést javasol, amelyeket nem fogok megismételni.
EnglishI should also like to reiterate the following very clearly with regard to the past.
Szeretném továbbá nagyon egyértelműen megismételni a következőket a múltra nézve.
EnglishLet me reiterate that we cannot permit that to happen under any circumstances.
Hadd ismételjem meg, ezt semmilyen körülmények között nem engedhetjük meg magunknak.
EnglishMay I reiterate once again my affection and deepest solidarity with Chile.
Még egyszer hadd fejezzem ki szeretetemet és legmélyebb szolidaritásomat Chilével.
EnglishMadam President, I should also like to reiterate why these measures are necessary.
Elnök asszony, szeretném kiemelni, hogy miért is van szükség ezekre az intézkedésekre.
EnglishI want to reiterate that I am talking about fees and not about bank interest.
Még egyszer ismétlem, hogy díjtételekről, és nem banki kamatokról beszélek.
EnglishI would like to reiterate two things said by another Greek member who spoke.
Szeretnék megismételni két dolgot, amelyet egy másik görög felszólalótól hallottunk.
EnglishNevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
Ugyanakkor szeretném megismételni elkötelezettségemet a HIV/AIDS elleni küzdelem iránt.
EnglishI have no wish to reiterate the figures; they have already been reiterated.
Nem kívánom megismételni a számokat, hiszen azokat már többször felidézték.
EnglishSo, then, I wish to reiterate my particular thanks to everyone involved.
Ezért tehát szeretnék még egyszer nagy köszönetet mondani minden résztvevőnek.
EnglishI shall reiterate what I have said in the House on many previous occasions.
Megismétlem, amit már korábban több alkalommal is elmondtam ebben a Házban.
EnglishFor this reason I would reiterate that this is an important and decisive step forward.
Ezért szeretném megismételni, hogy ez egy igen fontos, döntő jelentőségű előrelépés.
EnglishOn the substance, I can just reiterate that the Commission very much welcomes the report.
Érdemileg csak ismételni tudom, hogy a Bizottság kifejezetten üdvözli a jelentést.
EnglishFrom the report's multitude of recommendations, I would like to reiterate two aspects.
A jelentés javaslatainak sokaságából két szempontot szeretnék megismételni.
EnglishI would like to reiterate that the Treaty of Lisbon is still a long way from ratification.
Szeretném elismételni, hogy a Lisszaboni Szerződés még távol van a ratifikálástól.
EnglishI will reiterate it here and now, since it is simple and all should understand it.
Itt és most megismétlem, mivel egyszerű és mindenki meg fogja érteni.
EnglishI would just like to reiterate what Mr Jouyet said: it is time for action.
Szeretném megismételni, amit Jouyet úr mondott: ütött a cselekvés órája!
EnglishI would like to reiterate the importance of this proposal in the simplification of the CAP.
Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a javaslat mennyire fontos a KAP egyszerűsítéséhez.
EnglishI would therefore like to reiterate my serious concern about this provision.
Ezért szeretnék ismét súlyos kételyeimnek hangot adni ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban.
EnglishAllow me now to reiterate briefly what I said in my opening statement.
Engedjék meg, hogy röviden újra összefoglaljam, amit nyitóbeszédemben már elmondtam.