angol-magyar fordítás erre a szóra: to reintroduce

EN

"to reintroduce" magyar fordítás

EN

to reintroduce [reintroduced|reintroduced] {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to reintroduce" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut the mayor of London wanted to reintroduce buses with this open platform.
De London polgármestere ismét be akarta vezetni a buszokat ezzel a nyílt platformmal.
EnglishAnd, of course, the government will reintroduce the Registration Act.
Erre a kormány csak egy választ adhat, visszavonja a Regisztrációs Törvényt.
EnglishThe country must reintroduce the drachma, as its membership of the euro area is untenable.
Az országnak ismét be kell vezetnie a drachmát, mivel euróövezeti tagsága tarthatatlan.
EnglishGreece must get the drachma back and Portugal must re-introduce the escudo.
Görögországban vissza kell állítani a drachmát, és Portugáliában újból be kell vezetni az escudót.
EnglishThe Emperor could reintroduce you into the game at any later time.
A császár később... bármikor visszahozhat a játéktérre.
EnglishThere must also be no attempt to use this directive to re-introduce the subject of soil protection by the back door.
Nem szabad, hogy ezzel az irányelvvel újra bevezessük a hátsó ajtón át a talajvédelem kérdését.
EnglishMore disappointingly, we failed to reintroduce the mandate of an independent expert on the DRC.
Ennél kiábrándítóbb, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságra vonatkozóan nem sikerült újra független szakértőt megbízni.
EnglishWe have tabled an amendment to re-introduce the gas release programme and we need it.
Benyújtottunk egy módosító indítványt, mely arra irányul, hogy újból vezessük be a gázfelszabadítási programot, és szükségünk van rá.
EnglishHell is where I reintroduce a frame of mind that might have existed had suffering never destroyed it!
- A pokol az a hely, ahol újrateremtem azt a lelkiállapotot, amely létezhetne, ha nem pusztította volna el a szenvedés!
EnglishI am concerned that the conservatives are using this method to reintroduce nuclear power by the back door.
Amiatt aggódom, hogy a konzervatívok arra használják ezt a módszert, hogy az atomenergiát kerülő úton vezessék be újból.
EnglishThe only long-term solution to this problem is for the Greeks to reintroduce the drachma, which could be devalued on its own.
Az egyetlen tartós megoldás e problémára, ha a görögök ismét bevezetik a drachmát, amely leértékelhető.
EnglishAllow me to reintroduce myself.
Mindazonáltal engedd meg, hogy bemutatkozzam.
EnglishIt is absolutely scandalous to try to reintroduce them surreptitiously through amendments to the European Parliament's Rules of Procedure.
Botrányos megkísérelni módosításokon keresztül újra bevezetni ezeket az Európai Parlament eljárási szabályzatába.
EnglishWhy do we not develop a scenario which will enable countries like Greece to reintroduce their own currency?
Miért nem alakítunk ki egy forgatókönyvet, amely lehetővé tenné, hogy olyan országok, mint például Görögország, ismét bevezessék saját valutájukat?
EnglishThe ALDE Group thus wholeheartedly supports Mr Kohlíček's proposal to reintroduce the first reading proposal.
Az ALDE képviselőcsoport ezért teljes meggyőződéssel támogatja Kohlíček úr arra irányuló javaslatát, hogy állítsuk vissza az első olvasatban szereplő javaslatot.
EnglishSupport for crisis distillation holds back competitiveness and we must abolish it completely and not try to reintroduce it through the back door.
A krízislepárlás támogatása visszafogja a versenyképességet, és ezért teljesen fel kell számolnunk, és nem szabad megpróbálnunk a hátsó ajtón át beengedni.
EnglishFor this reason, it is improper to first remove something on the grounds of wanting to fulfil citizens' wishes, only to reintroduce it a few months later.
Ezért helytelen először eltávolítani valamit, azért mert a polgárok kívánságait teljesíteni akarják, hogy utána néhány hónap múlva visszaállíthassák.
EnglishWe shall try to reintroduce it at second reading, because it is an important objective for protection and transparency in favour of European consumers.
Meg fogjuk próbálni második olvasatban ismét előhozni, mert a védelem és az átláthatóság terén fontos célkitűzésről van szó az európai fogyasztók érdekében.
EnglishYou refuse to see that one can no more reintroduce republican government at this stage than one can reimpose primitive feelings of chastity on modem wives and husbands.
És nincs is értelme a vitatkozásnak, mert ti köztársaságpártiak nem értitek meg, hogy a mai helyzetben lehetetlen visszaállítani a köztársaságot.
EnglishMoreover, I fully support the rapporteur's wish to reintroduce certain passages of the text that this Parliament itself approved at first reading.
Másfelől maradéktalanul támogatom az előadó arra vonatkozó óhaját, hogy szúrjuk be megint annak a szövegnek néhány szakaszát, amelyet ez a Parlament első olvasatban elfogadott.