angol-magyar fordítás erre a szóra: reincarnation

EN

"reincarnation" magyar fordítás

EN

reincarnation {főnév}

volume_up
reincarnation
Van-e reinkarnáció?

Példamondatok a(z) "reincarnation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow, Petronia, I must say that her theories on reincarnation gave me pause.
Petroniáról azt kell mondanom, hogy ezek az ő nézetei a lélekvándorlásról elgondolkoztattak.
EnglishNow reincarnation, that's another thing gone -- the afterlife.
Az újjászületés, egy másik dolog, ami megszűnt -- a túlvilág.
EnglishThe same thing that makes mortals talk of reincarnation.
Ugyanazért, amiért a halandók szokták emlegetni a lélekvándorlást.
EnglishThere is no need for reincarnation, or destiny, or any miraculous allowance for any part of what's happened.
Nincs itt szükség a történtek indoklásához semmiféle lélekvándorlásra, végzetre, vagy csodára.
EnglishHe told him about the subconscious and about reincarnation.
Mesélt neki a tudatalattiról meg a reinkarnációról.
EnglishDon't surrender it to somebody who comes in and smiles and tells you he is the reincarnation of J.
Nehogy odaadja valakinek, aki beállít, és mosolyogva közli, hogy ő az újjászületett J. Edgar Hoover.
EnglishIn spite of myself and my general contempt for his belief in reincarnation, this silenced me.
Noha általában lenéztem lélekvándorlásba vetett hitét, most elnémultam bánata és meggyőződésének borzongató ereje előtt.
EnglishI don't speak of man now, of human reincarnation.
Most nem az emberről beszélek vagy a lélekvándorlásról.
EnglishShe documented over three hundred individual cases which included startling evidence of reincarnation.
Több mint háromszáz esetről gyűjtött adatokat, amelyek között meghökkentő bizonyítékok is akadtak a lélekvándorlásra.
EnglishSulamar seemed to think he was the reincarnation of Grand Moff Tarkin, strutting about and issuing orders at his whim.
Sulamar azt hitte magáról, hogy ő Tarkin nagymoff reinkarnációja, és parancsokat osztogatott a mérnöknek.
EnglishShe was to document evidence of reincarnation, reports from little children in India that they remembered former lives.
A lélekvándorlásra kellett bizonyítékokat gyűjtenie hindu kisgyerekektől, akik emlékeztek korábbi életeikre.
EnglishShe hadn't been another reincarnation of his mother.
EnglishReincarnation isn't by any stretch common.
EnglishYou don't believe in reincarnation.
EnglishIn our story, Ardenti's Rakosky was a reincarnation of Rachkovsky of the Okhrana, in other words, the inevitable Saint-Germain.
Ardenti Rakoskyja a mi történetünkben az Ohrana-féle Racskovszkij reinkarnációja volt, amaz pedig ki másé, mint Saint-Germainé.
EnglishThen you mean, simply, reincarnation.
EnglishIf he didn't pursue her from one reincarnation to the next, if he didn't keep killing her until she finally stayed dead, he would never have any peace.
Ha nem üldözi minden reinkarnációjában, ha nem öli meg, míg végre halott nem marad, soha nem lesz meg a békéje.
English'First,' Priscilla said, 'followers of Mithras, particularly those in the Albigensian sect, the ones at Montsegur, believed in reincarnation.
- Először is -mondta Priscilla - Mithrasz köve tői, és különösképpen az albigens szekta tagjai, hit- tek a reinkarnációban.
EnglishIs there reincarnation?
EnglishAnd if you want to believe the dog is Fate, or the Ghost of Sins Remembered, or even the reincarnation of Elvis Presley, then believe it.
És ha azt akarod magadnak beképzelni, hogy ez a kutya a végzet, a bűntudat szelleme vagy akár Elvis Presley reinkarnációja, hát tessék, hidd azt!

Szinonimák (angolul) a(z) reincarnation szóra:

reincarnation