angol-magyar fordítás erre a szóra: rehabilitation

EN

"rehabilitation" magyar fordítás

EN

rehabilitation {főnév}

volume_up
rehabilitation
The third element concerns reintegration and rehabilitation.
A harmadik szempont az újraintegrálódás és a rehabilitáció. Rövidtávon kb.
This rehabilitation is essential for the region's stability.
Ez a rehabilitáció a régió stabilitásához nélkülözhetetlen.
Appropriate environmental rehabilitation is also imperative.
Fontos a megfelelő környezeti rehabilitáció.

Példamondatok a(z) "rehabilitation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey also claim that we spend too many resources in their rehabilitation.
Azt is állítják, hogy túl sok értékes forrást pazarlunk a rehabilitációjukra.
EnglishSteps are now being taken towards the next phase of decontamination and rehabilitation.
Jelenleg a második szakasz, a dekontaminálás és a rehabilitáció tevékenységei zajlanak.
EnglishA simple way to achieve this goal is thermal rehabilitation of buildings.
E cél elérésének egyszerű módja az épületek hőszigetelésének felújítása.
EnglishDuring the rehabilitation period, the entire 'medical tourism' chain would gain from this benefit.
A rehabilitáció ideje alatt a gyógyturizmus egész vertikuma részesedne az áldásból.
EnglishSome lucky ones -- and among them, Brad -- go to serious rehabilitation centers after that.
Néhány szerencsés példány, köztük Brad is, komolyabb rehabilitációs központokba kerül ezután.
EnglishThe humanitarian emergency is not over, but we will now also look at rehabilitation issues.
A humanitárius vészhelyzet még nem múlt el, de most a helyreállítással is foglalkoznunk kell.
EnglishTo date, no rehabilitation measures have been pursued in that area.
Eddig nem került sor helyreállítási intézkedésekre ezen a területen.
EnglishThe third element concerns reintegration and rehabilitation.
A harmadik szempont az újraintegrálódás és a rehabilitáció. Rövidtávon kb.
EnglishA sum of EUR 134 million was released for early rehabilitation and reconstruction efforts.
134 millió eurónyi összeget különítettek el a korai rehabilitációs és újjáépítési erőfeszítésekre.
EnglishThis money will be used to finance the rehabilitation of infrastructure damaged by the disaster.
Az összeget a katasztrófa által megrongált infrastruktúra helyreállítására fogják felhasználni.
EnglishYou need only ask for another- urn, course of rehabilitation.
Csak kérnie kell a rehabilitációjának... hmmm egy másik útját.
EnglishRehabilitation had come later, too late to matter, and a small state pen-sion with it.
A rehabilitációra és a vele járó szerény nyugdíjra csak később került sor - ami azt illeti, túlságosan is későn.
EnglishOn this occasion, I would like to place particular emphasis on the issue of rehabilitation of cancer patients.
Megragadom az alkalmat, hogy külön hangsúlyozzam a rákbetegek rehabilitációjának témáját.
EnglishThey need assistance and social rehabilitation programmes.
Segítségnyújtásra és rehabilitációs programokra van szükségük.
EnglishFinally, the rehabilitation: damage repair, replanting and everything related to this.
És végül a helyreállításról: a károk helyrehozataláról, az újraerdősítéséről és minden ezzel kapcsolatos dologról.
EnglishThis rehabilitation is essential for the region's stability.
Ez a rehabilitáció a régió stabilitásához nélkülözhetetlen.
EnglishIs the word 'rehabilitation' in your vocabulary, Sheriff Pangborn?
Maga még a visszailleszkedésről sose hallott, főnök?
EnglishWe are also supporting Commissioner Piebalgs in linking relief to rehabilitation and development.
Piebalgs biztos urat is támogatjuk abban, hogy a segítséget a rehabilitációhoz és fejlesztéshez kapcsoljuk.
EnglishConsistent rehabilitation and the publicising of crimes are the only way to come to terms with the past.
A következetes elégtétellel és a bűncselekmények ismertté válásával tudjuk csak a múltat feldolgozni.
EnglishYou spoke of the ecological rehabilitation of the environment.
A környezet ökológiai rehabilitációjáról beszélt.

Szinonimák (angolul) a(z) rehabilitation szóra:

rehabilitation