EN

regularity {főnév}

volume_up
I shall move on now to legality and regularity.
A következőkben a jog- és szabályszerűség kérdéseire térek ki.
As regards legality and regularity, the Court gives an unqualified opinion on revenue and commitments, as in previous years.
A jogszerűség és szabályszerűség tekintetében az előző évekkel megegyezően a Számvevőszék hitelesítő véleményt ad a bevételekről és a kötelezettségvállalásokról.
The Court, however, has once again delivered an unfavourable opinion on the legality and regularity of the bulk of EU expenditure transactions.
Az EU ügyleteinek kiadási nagyrészéről azonban a Számvevőszék ismét negatív értékelést kénytelen adott, úgy a jogszerűség, mint a szabályszerűség szempontjából.
If regularity really did mean happiness, then Tell supposed he was a happy man.
Ha a rendszeresség tényleg boldogság, akkor Tell boldog volt.
His life was irregular, but in one respect he was regularity itself.
Az életvitele rendszertelen, de egy dologban maga a megtestesült rendszeresség.

Példamondatok a(z) "regularity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhat does the Court of Auditors say about the regularity and lawfulness of payments?
Mit mond a Számvevőszék a kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről?
EnglishThe rivers and creeks in the Arkansas Delta flooded with frustrating regularity.
Az Arkansas-delta folyói és patakjai rendszeres időközönként megáradtak.
EnglishCarrie's shrieks had finally ended, but she had continued to weep with steady regularity.
Carrie addigra abbahagyta a sikítást, de még mindig megállíthatatlanul zokogott.
EnglishThe sunlight was warm; the sound of low surf came with languid regularity.
A nap melegen sütött; a hullámok álmosító monotonsággal nyaldosták a partot.
EnglishHis life was irregular, but in one respect he was regularity itself.
Az életvitele rendszertelen, de egy dologban maga a megtestesült rendszeresség.
EnglishAt his side Brigid O'Shaughnessy's soft breathing had the regularity of utter sleep.
Mellette Brigid O'Shaughnessy csendes, egyenletes lélegzetvétele mély álomról tanúskodott.
EnglishA fat clock on the chimney-piece ticked with a heavy comfortable regularity.
A kandallón álló nagy óra ketyegésében is volt valami megnyugtató.
EnglishIf regularity really did mean happiness, then Tell supposed he was a happy man.
Ha a rendszeresség tényleg boldogság, akkor Tell boldog volt.
EnglishDangerous incidents occur with alarming regularity, but are mostly swept under the carpet.
Ijesztő rendszerességgel következnek be veszélyes incidensek, csakhogy ezeket legtöbbször a szőnyeg alá söprik.
EnglishI shall move on now to legality and regularity.
A következőkben a jog- és szabályszerűség kérdéseire térek ki.
EnglishOverall, though, there is, again, a negative DAS concerning the legality and regularity of transactions.
Egészében a megbízhatósági nyilatkozat mégis ismét negatív minősítést ad az ügyletek jog- és szabályszerűségéről.
EnglishHe went on, cutting across the ripples of sand, which were hewn with machine-like regularity.
A férfi ment tovább, átvágott a szélrajzolta homokkacskaringókon, amelyek olyan határozott kontúrokat mutattak, akár ha géppel nyomtatták volna.
EnglishThen the turbines underneath spun with prodigious rapidity, while the great wings beat with steady regularity.
Néhányszor megbillent, majd az alsó turbinák igen gyorsan kezdtek forogni, a nagy szárnyak pedig szabályosan csapkodták a levegőt.
EnglishThis dual requirement of openness and, at the same time, regularity and respect for the law must therefore be taken into account.
Ezért figyelembe kell venni a kettős követelményt: a nyitottságot és ugyanakkor a szabályosságot és a törvény tiszteletét.
EnglishWe would not confuse judgment of the regularity or irregularity of expenditure with approval or disapproval of the purpose.
Nem kevernénk össze a célok jóváhagyását vagy helytelenítését annak a megítélésével, hogy a kiadások szabályosak vagy szabálytalanok-e.
EnglishYou sought me out with regularity.
EnglishThere must be an increased focus not only on regularity but also on efficiency, to ensure that taxpayers' money is spent correctly.
Az adófizetők pénzének helyes felhasználása érdekében nemcsak a szabályszerűségre, hanem a hatékonyságra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni.
EnglishLet us look beyond the qualities of the report, and evaluate the results regarding the regularity and effect of European Union expenditure.
Beszéljünk inkább a jelentés azon eredményeiről, amelyek az Európai Unió kiadásainak szabályszerűségére és megvalósítására vonatkoznak.
EnglishHowever, these agencies' opinions can sometimes seriously impact the economy of the country whose financial regularity they are rating.
Azonban ezek a vélemények adott esetben komoly hatással vannak annak az országnak a gazdaságára, amelynek pénzügyi szabályosságát minősítik.
EnglishThere were hours at Harry’s when it filled with the people that you knew, with the same rushing regularity as the tide coming in at Mont St.
Voltak napszakok, mikor a bár megtelt ismerősökkel; rendszeres időközönként zúdultak be, mint a dagály Mont St. Midiéinél.

Szinonimák (angolul) a(z) regularity szóra:

regularity
regular
regularly