EN

regression {főnév}

volume_up
They propose transforming the Stability Pact into a Social Regression Pact.
Javasolják a Stabilitási Paktum Társadalmi Regressziós Paktummá alakítását.
Returns the slope of the linear regression line.
Kiszámítja a lineáris regressziós egyenes meredekségét.
This function calculates the adjustment of the entered data as a exponential regression curve (y=b*m^x).
E függvény a beírt adatokra igazított exponenciális regressziós görbét számítja ki (y=b*m^x).

Példamondatok a(z) "regression" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishToday we are looking at a massive regression, and there is a political crisis.
Ma azonban masszív visszafejlődés tapasztalható, amit tetéz a politikai válság.
EnglishReturns the standard error of the predicted y value for each x in the regression.
Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.
EnglishBut that didn't make sense: Laura had never heard of spontaneous hypnotic regression.
De ennek semmi értelme: Laura soha nem hallott spontán hipnotikus regresszióról.
EnglishThey propose transforming the Stability Pact into a Social Regression Pact.
Javasolják a Stabilitási Paktum Társadalmi Regressziós Paktummá alakítását.
EnglishA regression towards authoritarian practices is sweeping the country.
Az önkényuralmi gyakorlatok irányába való visszafejlődés söpör végig az országon.
EnglishIt is time to put an end to the regression of social and labour rights that we are seeing.
Ideje véget vetni a szociális és munkaügyi jogok jelenleg tapasztalható visszaszorításának.
EnglishIt also means more unemployment and more social regression.
Ugyancsak következménye a magasabb munkanélküliség és a gazdasági visszaesés.
EnglishI reject this social regression, including in the name of my European ideal.
Magam, az általam elképzelt Európa-eszme nevében is, visszautasítom ezt a fajta szociális hátralépést.
EnglishThe democratic regression recently seen in several Member States is a disturbing phenomenon.
Aggasztó jelenség, hogy az utóbbi időben több tagállamban tapasztalható a demokratikus visszarendeződés.
EnglishThis function calculates the adjustment of the entered data as a exponential regression curve (y=b*m^x).
E függvény a beírt adatokra igazított exponenciális regressziós görbét számítja ki (y=b*m^x).
EnglishIn addition, the proposed requirement for 20 weeks' full pay would result in social regression.
Ráadásul a 20 hét teljes fizetésre vonatkozóan javasolt követelmény szociális regressziót eredményezne.
EnglishBecause the directive is not aimed at watering down people's rights or at causing social regression.
Mert az irányelv nem azt célozza, hogy felvizezze az emberi jogokat, vagy szociális hanyatlást okozzon.
EnglishLaura had never heard of hypnotic-regression therapy being dangerous to any patient's physical health.
Laura soha nem hallott arról, hogy a hipnotikus regresszió károsította volna a beteg fizikai állapotát.
EnglishI am voting against this unspeakable social regression.
Nemmel szavazok erre a hallatlan társadalmi regresszióra.
EnglishReturns the slope of the linear regression line.
Kiszámítja a lineáris regressziós egyenes meredekségét.
EnglishToday, we are witnessing in Latin America a dangerous regression into socialist dictatorship and oppression.
Ma Latin-Amerikában a szocialista diktatúrákhoz és az elnyomáshoz való veszélyes visszatérésnek vagyunk a tanúi.
EnglishThey talk of fear, a police state, repressions, hunger, poverty, regression, as we just heard and so forth.
Ahogy most is hallhattuk, félelemről, rendőrállamról, elnyomásról, éhezésről. szegénységről és visszafejlődésről beszélnek.
EnglishFor all these reasons, we feel that the Lamassoure report is an unacceptable legal, political and institutional regression.
Mindezekből kifolyólag úgy érezzük, hogy a Lamassoure-jelentés elfogadhatatlan jogi, politikai és intézményi visszalépés.
EnglishThis constitutes a major social regression.
EnglishHypnotic-regression therapy.