EN

registry {főnév}

volume_up
Does it think that the immediate launch of a cancer registry for the entire region should be one of the conditions for closing the infringement procedure?
Gondolja-e, hogy az egész régiót átfogó rákosmegbetegedés-nyilvántartás azonnali bevezetését kellene előírni a szabálysértési eljárás lezárásának egyik feltételéül?
There have been no reports of a Registry bag being tampered with.
Nem jelentették, hogy az iktató valamelyik szállítótáskájához hozzányúltak volna.
According to Registry, hes had it three weeks.
Az iktató szerint már három hete nála van.
Even Registry clerks gossip, and the source of the leak could have been a low-level staffer, a secretary or typist, capable of exchanging coffee-break gossip with a clerk.
Még az iktató munkatársai is pletykálnak, és a kém lehetett egy egyszerű titkárnő vagy gépírónő is, aki az uzsonnaszünetben kicseréli az értesüléseit az iktató munkatársaival.

Példamondatok a(z) "registry" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMabel, he said when she entered, take this down to Registry yourself, please.
Mabel mondta, amikor a lány belépett , kérem, vigye le ezt személyesen az Iktatóba.
EnglishFind out the file number on that report and draw it from Registry, will you?
Keresd ki annak a dossziénak az iktatószámát és vedd ki az iktatóból, jó?
EnglishI took it out of Foreign Ministry Personnel Registry myself some days ago.
Magam hoztam el néhány nappal ezelőtt a külügyminisztérium személyzeti nyilvántartójából.
EnglishThe Registry Office rang up Miss Crackenthorpe, Miss Crackenthorpe rang up Lucy.
Az állásközvetítő iroda felhívta Miss Crackenthorpe-ot, Miss Crackenthorpe pedig felhívta Lucyt.
EnglishThere have been no reports of a Registry bag being tampered with.
Nem jelentették, hogy az iktató valamelyik szállítótáskájához hozzányúltak volna.
EnglishWell, then they get filed with everything else in the main registry.
Nos, aztán iktatásra kerülnek minden egyébbel a központi nyilvántartóban.
EnglishI secured the file number of that report you wanted and went to Registry for it.
Kikerestem a dosszié számát és lementem érte az iktatóba.
EnglishI haw wired to get his name and address from the Official Registry.
Már táviratoztam a nyilvántartóba, hogy közöljék a nevét és a címét.
EnglishHe went back into the living room and telephoned the Nurses' Registry.
Visszament a nappaliba, és az Ápolónő Nyilvántartónak telefonált.
EnglishThey didn't get her name or the registry of the boat when the call came in.
A híváskor nem írták föl se a nevét, se a hajója rendszámát.
EnglishSo we come to the twelve men who had the originals out from Registry.
Így eljutunk ahhoz a tizenkét emberhez, akik megkaphatták az eredeti példányokat az iktatóból.
EnglishI just never got around to filing their details with Central Registry.
- Egyszerűen nem jutottam hozzá, hogy a részletes adataikat bevigyem a központi nyilvántartásba.
EnglishThe picture was taken from the bar registry, and it was next to Mark's fourth-grade class photo.
Az ügyvédi kamara nyilvántartásából szerezték meg; Mark negyedik osztályos képe mellett díszelgett.
EnglishEach Wersgor lacked a surname, being identified by a number instead in a central registry.
Utódaik már kicsiny gyermekkorukban iskolába kerülnek, s addig ott is maradnak, míg érett felnőtté nem érnek.
EnglishIn parallel, the folks at MIT have been building a standard registry of biological parts.
Beillesztünk egy DNS-t, és egy másik fajt kapunk.
EnglishIt was at a Registry Office and we didn't tell anyone until afterwards!
- Honnan tudta Cora néni, hogy én férjhez mentem?
EnglishVerify with your system administrator that you have write access to your system registry, and then try again.
Ellenőrizze, hogy jogosult-e a regisztrációs adatbázis módosítására, és utána próbálkozzon újra.
EnglishThe situation of Sudanese refugees, for instance, will be dependent on the efficiency of municipal registry offices.
A szudáni menekültek helyzete például a helyhatósági iktatóhivatalok hatékonyságától függ.
English1 he cargo ship Medusa had a registry as tangled as the snarl of snakes associated with her legendary namesake.
A Medusa teherhajó regisztrációja éppolyan gubancos volt, mint legendás névadójának kígyóhajzata.
EnglishMeantime, the Coast Guard admitted to the press that they had failed to record the name of the craft or its registry.
Közben a parti őrség elkotyogta a sajtónak, hogy elfelejtették felírni a hajó nevét és a rendszámát.

Szinonimák (angolul) a(z) registry szóra:

registry
English