angol-magyar fordítás erre a szóra: registration plate

EN

"registration plate" magyar fordítás

EN

registration plate {főnév}

volume_up
Rear registration plate lamp means the device used to illuminate the space intended to accommodate the rear registration plate ; it may consist of different optical elements.
A "hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa": olyan eszköz, amely a hátsó rendszámtábla elhelyezésére szánt hely megvilágítására szolgál; különböző optikai elemekből állhat.

Példamondatok a(z) "registration plate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis number shall not be assigned to any other type of rear registration plate lamp.
E szám nem rendelhető hozzá más hátsórendszámtábla-megvilágító lámpatípushoz.
EnglishVehicles with a Polish registration plate are being subjected to checks lasting several hours.
A lengyel rendszámú járműveket több órán át tartó ellenőrzésnek vetik alá.
English'- the territory of the State of which the vehicle bears a registration plate, or'.
"µ annak az államnak a területét, amelynek rendszámtáblájával a járműgépjármű el van látva, vagy".
EnglishRear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (vote)
A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának elhelyezése (szavazás)
EnglishRear registration-plate lights
Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák
EnglishRear registration plate lamp
EnglishEvery rear registration plate lamp bearing an EEC component type-approval mark shall conform to the type approved.
Valamennyi, EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott hátsórendszámtábla-megvilágító lámpának meg kell felelnie az adott jel szerint jóváhagyott típusnak.
EnglishEvery rear registration plate lamp conforming to a type approved under this Directive shall bear an EEC component type-approval mark.
Valamennyi, ezen irányelv alapján jóváhagyott típusnak megfelelő hátsórendszámtábla-megvilágító lámpán fel kell tüntetni az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jelet.
EnglishWhereas the technical requirements which motor vehicles must satisfy pursuant to national laws relate inter alia to their rear registration plate lamps;
mivel azon műszaki előírások, amelyeknek a gépjárműveknek a tagállami jogszabályok alapján meg kell felelniük, érintik többek között a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpákat;
EnglishRear registration plate lamp means the device used to illuminate the space intended to accommodate the rear registration plate ; it may consist of different optical elements.
A "hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa": olyan eszköz, amely a hátsó rendszámtábla elhelyezésére szánt hely megvilágítására szolgál; különböző optikai elemekből állhat.
EnglishThe colour of the light emitted by the lamp used in the device must be white, but sufficiently neutral so as not to cause any appreciable change in the colour of the registration plate.
A berendezésben használt lámpa által kibocsátott fénynek fehérnek, de megfelelő mértékben színsemlegesnek kell lennie ahhoz, hogy ne okozzon lényeges színváltozást a rendszámtáblán.