EN

regarding {kötőszó}

volume_up
regarding
volume_up
valamivel kapcsolatban {ksz}

Példamondatok a(z) "regarding" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBy the way, theres been a slight change of plan regarding your arrival in Europe.
Errőől jut eszembe, van egy kis változás az Európába érkezésed tervét illetőően.
EnglishAs you know, regarding health, there are still considerable challenges to be met.
Amint tudják, az egészséget illetően még komoly kihívásokkal kell szembenéznünk.
EnglishEvery society, dating back to the ancients... has had theories regarding dreams.
Minden társadalomnak, az őskorba visszamenőleg... megvolt a teóriája az álmokról.
EnglishA few brief answers regarding the gas pipeline which has been mentioned by many.
Néhány rövid válasz az oly sokak által felemlített gázvezetékkel kapcsolatban.
EnglishRegarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
A megújuló energiaforrások kapcsán alapvetően egyezik a Bizottság javaslatával.
EnglishDespite that, I do have a few questions and concerns regarding this new service.
Ennek ellenére van pár kérdésem és aggályom ezzel az új szolgálattal kapcsolatban.
EnglishRegarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.
Ami a meglevő EU-jogszabályokat illeti, a végrehajtás az, ami nagyon lényeges.
EnglishKing Casmir heard a prediction regarding the first-born son of Princess Suldrun.
Casmir király hallott egy jóslatot Suldrun hercegnő elsőszülött fiával kapcsolatban.
EnglishWe regret that false information has been broadcast regarding this incident.
Sajnáljuk, hogy tévesen informálták önöket, de szerencsére senki sem sérült meg.
EnglishThat is why I welcome the Prime Minister's proposals regarding future priorities.
Ezért is üdvözlöm miniszterelnök úr javaslatát az elkövetkező prioritásokról.
EnglishI should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
Szeretnék megemlíteni néhány apróságot magával a végrehajtással kapcsolatosan.
EnglishRegarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
A szóban forgó javaslatot illetően arra kérném a Bizottságot, hogy vonja vissza azt.
EnglishI would, however, like to add one more comment regarding the transaction tax.
Szeretnék viszont még egy észrevételt tenni a tranzakciós adóval kapcsolatban.
EnglishThere is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Számos tagállam részéről vonakodás tapasztalható a javaslattal kapcsolatban.
EnglishRegarding the excellence criteria, I do not think that we can make any allowances.
A kiválósági szempontokat illetően, nem hiszem, hogy azokból engedni kellene.
EnglishYou are farther forward with your inquiries regarding the death of this young girl ?
Előbbre léptek a nyomozással annak a fiatal lánynak a halála ügyében? kérdezte.
EnglishThis is the situation regarding criminal cases against Commission officials.
Ez a helyzet a bizottsági tisztviselőket érintő büntetőeljárásokkal kapcsolatban.
EnglishHow would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
Azon tanakodtunk, hogyan oldhatjuk meg az Alapjogi Chartával kapcsolatos cseh kérést.
EnglishTherefore, the Commission intends to launch negotiations regarding its renewal.
A Bizottság ezért a megújítására irányuló tárgyalásokat akar kezdeményezni.
EnglishAt the same time, there were some clear differences regarding the level of ambition.
Ugyanakkor a célkitűzések szintjét illetően egyértelmű különbségek rajzolódtak ki.