EN

refuse {főnév}

volume_up
1. általános
In Małopolska, 7% of refuse is recycled.
Kis-Lengyelországban a hulladék 7%-át dolgozzák fel újra.
Smells rose out of the gutters and refuse, rank and pervasive.
A csatorna és a hulladék orrfacsaróan, áporodottan bűzölgött.
Hulladék és szennyvíz szállítása.
Sitting on the edge of a crater, warming its feet in the flames; standing, lunatic, amongst the refuse; at laughing play in a garden of bone and shrapnel.
A kráterek szélén üldögélve, ahol a lábát melegítette a tűz lángjánál vagy a törmelék között holdkórosan álldogálva, a csontokkal és lövedékekkel borított kertekben.
Szemét gyülemlett fel a kapualjakban.
Desperately, Narnra stared at where the wizard had vanished through the wall, marking just which heap of refuse was at that spot.
Narnra megjegyezte, hol ment át a varázsló a falon: egy nagyobb kupac szemét hevert közvetlenül előtte.
Her eyes were watery, but she refused to cry.
Bár szemét elfutották a könnyek, visszatartotta a sírást.
In Małopolska, 7% of refuse is recycled.
Kis-Lengyelországban a hulladék 7%-át dolgozzák fel újra.
Smells rose out of the gutters and refuse, rank and pervasive.
A csatorna és a hulladék orrfacsaróan, áporodottan bűzölgött.
Hulladék és szennyvíz szállítása.
refuse (és: spoil, waste)
2. bányászat

Példamondatok a(z) "refuse" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe scribe didn't dare refuse but Riven thought he looked less than enthusiastic.
Az írnok nem ellenkezett, de látszott rajta, hogy nincs elragadtatva az ötlettől.
EnglishUp till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Egészen idáig az intézményeknek jogában állt visszautasítani az információadást.
EnglishA witness cannot refuse to testify on the grounds that he or she feels threatened.
A tanú nem tagadhatja meg a vallomástételt azon az alapon, hogy veszélyben van.
EnglishI refuse to cave in, but my only option is to go public with the story myself.
Visszautasítom, de egyetlen lehetőségem marad: nyilvánossá re hozni a történetet.
EnglishI gave each and every one of our investigators full opportunity to refuse the job.
Minden nyomozónknak felkínáltam a lehetőséget, hogy visszautasíthassa a megbízást.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Sőt, az a döntés született, hogy elutasítunk mindennemű együttműködést ezen a téren.
EnglishBradford, I refuse to hear any more of these sexual accusations, Mrs.
Bradford, nem vagyok hajlandó újból meghallgatni ezt a vádat! csattant fel Mrs. Page.
EnglishMorgaine, my dearest, he said gently, it is not for me to allow or to refuse.
- Morgaine, kedvesem - mondta gyengéden -, nem rajtam áll engedni vagy megtiltani.
EnglishBefore, when she had wanted to go with him, there had been a reason to refuse her.
Korábban, mikor Eretria vele akart tartani, volt indoka a visszautasításnak.
EnglishCheetahs usually refuse to carry-out that elaborate courtship ritual inside a cage.
A ketrecbe zárt gepárdoknak erre a körülményes udvarlási rítusra nincs lehetőségük.
EnglishWe are made as the refuse of this world, the offscouring of all, even until now.
Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig.
EnglishWhat is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Sőt! A nemzeti hatóságok és a Tanács megtagadják az elszámoltathatóságot.
EnglishReceiving such an invitation, only the hard-hearted and the uselessly busy can refuse.
Mindig úgy gondoltam, a kutyák valamiképpen segítenek megélni a jelen pillanatot.
EnglishAnd I prayed I couldn't be made to do it, that I would have the strength to refuse.
Imádkoztam, hogy ne kényszeríthessenek rá, hogy legyen erőm visszautasítani.
EnglishElizabeth could not refuse, though she foresaw little pleasure in the visit.
Elizabeth nem utasította vissza a meghívást, bár nem sok örömet várt a látogatástól.
EnglishWe know secrets that even the most superstitious of men refuse to believe.
Olyan titkokat tudunk, amelyeket még a legbabonásabb emberek sem hajlandók elhinni.
EnglishEven if Avalon is fated to pass away into the mists, will you refuse to pass with it?
Ha Avalonra az a sors vár is, hogy eltűnjön a ködben, megtagadnád-e, hogy vele menj?
EnglishHe pointed to the dark and refuse-strewn alleyway across the narrow street.
- Rámutatott egy sötét, szeméttel teleszórt utcácskára a szemközti oldalon.
English'There are those who refuse to accept holy Arasham's authority,' he declared.
Vannak olyanok, akik nem hajlandóak elismerni a szent Arasham fennhatóságát szónokolta.
EnglishStill, of course, one can't refuse a lady, and such a very positive one, too.
De egy hölgyet szégyen lenne elutasítani, különösen, ha ilyen határozott.

Szinonimák (angolul) a(z) refuse szóra:

refuse