Példamondatok a(z) "reforming" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMy country has made efforts towards reforming pensions and social assistance.
Országom erőfeszítéseket tett a nyugdíjak és a szociális segélyek reformja terén.
EnglishI regret that the Treaty of Lisbon reforming the EU is not a reality.
Sajnálom, hogy az EU-t megreformáló Lisszaboni Szerződés még nem vált valósággá.
EnglishReforming the Commission was part of a package of reforms for the institutions.
A Bizottság megreformálása része volt az intézményi reformcsomagnak.
EnglishWe are having this reopening of talks at a time when we are reforming agricultural policy.
A tárgyalások újrafelvétele éppen a mezőgazdasági politika reformjának idejére esik.
EnglishThese sayings sum up the essential point of reforming the EU market in wine.
Ezek a mondások összefoglalják az EU borpiaca reformjának lényegét.
EnglishThat is the central message of Parliament's approach to reforming the financial perspective.
Ez a pénzügyi terv megújításával kapcsolatos parlamenti megközelítés központi üzenete.
EnglishProportionality, protection and redress are the key to reforming this tool.
Az arányosság, a védelem és a fellebbezési jog kulcsszerepet tölt be ezen eszköz reformjában.
EnglishThe shape flowed past him, curving and reforming in the center of the aisle.
A lény átfolyt rajta és kanyarogva, hullámozva előrecsúszott.
EnglishIt is necessary to take this into account when reforming pension systems.
Ezt fontos figyelembe venni a nyugdíjrendszerek reformja során.
EnglishWe are reforming the financial markets with the active support and participation of this Parliament.
A pénzügyi piacokat e Parlament tevékeny támogatásával és részvételével reformáljuk.
EnglishIs it not possible to move beyond this impasse by reforming the WTO?
Nem tudnánk a WTO reformja révén elmozdulni ebből a patthelyzetből?
EnglishThe timetable for elections is wrong and the timetable for reforming the Constitution is far too short.
A választási menetrend nem jó, az alkotmány reformjára kitűzött idő pedig túl rövid.
EnglishHuman beings had to go on cleansing and reforming the Talamasca, as they had already begun to do.
Halandóknak kell megtisztítaniuk és megreformálniuk a Talamascát, ami már el is kezdődött.
EnglishI support the Klinz report in order to advance the process of reforming the rating agencies.
A hitelminősítő intézetek reformfolyamatának előmozdítása érdekében támogatom a Klinz-jelentést.
EnglishThere has been a delay in reforming the shipbuilding industry.
Késedelem tapasztalható a hajógyártó ipar reformjával kapcsolatban.
EnglishThe European Union has also begun reforming its fisheries policy.
Az Európai Unió megkezdte halászati politikájának reformját is.
EnglishRiding up the hill and reforming, they charged once more.
A troice harcosok visszavonultak, újra rendeződtek, és ismét támadtak.
EnglishWe must therefore find new sources of funding, not least by reforming the current system.
Ezért új finanszírozási forrásokat kell találnunk, nem utolsósorban a jelenlegi rendszer reformja révén.
EnglishWe also need to ensure that we are reforming the European market.
Az európai piac megreformálásáról is gondoskodnunk kell.
EnglishThe key point, which has now been under discussion for some time, is the debate about reforming the Security Council.
Az egyik, jó ideje vitatott sarkalatos kérdés a Biztonsági Tanács reformjának ügye.

Szinonimák (angolul) a(z) reformer szóra:

reformer
reformation