EN

reform {főnév}

volume_up
Nem képzelhető el ilyen átalakítás.
At times of renewal and reform, it is also important, however, to remember the lessons of the past.
A megújulás és a reform idején azonban nem szabad elfelejteni a múltban szerzett tapasztalatokat sem.
The changes that we are experiencing and that we want to drive forward through reform and renewal also have a bearing upon European citizens.
A mostani változások kihatással vannak az európai polgárokra, mint ahogy azok is, amelyeket reformok és megújulás segítségével szeretnénk előidézni.
But the best reform for the World Trade Organisation would be in the attitudes of the negotiating parties, including that of the European Union.
De a Kereskedelmi Világszervezet szempontjából az jelentené a leghatékonyabb reformot, ha a tárgyaló felek, többek között az Európai Unió hozzáállásában következne be megújulás.
The reform must focus on responsible, sustainable and competitive fisheries.
A reform központi célja a felelős, fenntartható és versenyképes halászat.
Should this will be lacking, all the institutional reform will have counted for nothing.
Amennyiben hiányzik ez az akarat, valamennyi intézményi reform semmibe veszik.
Political reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.
A politikai reform és a koppenhágai kritériumok teljesítése teljes prioritást élvez.
HU

reform {főnév}

volume_up
A reform központi célja a felelős, fenntartható és versenyképes halászat.
The reform must focus on responsible, sustainable and competitive fisheries.
Amennyiben hiányzik ez az akarat, valamennyi intézményi reform semmibe veszik.
Should this will be lacking, all the institutional reform will have counted for nothing.
A politikai reform és a koppenhágai kritériumok teljesítése teljes prioritást élvez.
Political reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.

Példamondatok a(z) "reform" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Englishit is not appropriate to coordinate pension systems and their reform at EU level;
a nyugdíjrendszereket és reformjaikat nem helyénvaló az EU szintjén koordinálni;
EnglishWe have pressed forward with our reform programme, despite regional instability.
A régióban tapasztalható egyensúlyhiány ellenére folytattuk reformprogramunkat.
EnglishI believe that Parliament has played a constructive part in this Reform Treaty.
Úgy vélem, a Parlament építő szerepet játszott a Reformszerződés létrejöttében.
EnglishWe have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Kevés lehetőségünk van a horvát reformok sürgetésére a csatlakozást megelőzően.
EnglishWhat does the Commission mean when it talks about the 'structural reform agenda'?
Mire gondol a Bizottság, amikor a 'strukturális reform menetrendjéről' beszél?
EnglishThe enlargement process encourages political and economic reform in the country.
A bővítési folyamat politikai és gazdasági reformokat ösztönöz az országban.
EnglishThis health check is not a fundamental reform of the common agricultural policy.
Ez az állapotértékelés nem jelenti a közös agrárpolitika alapvető reformját.
EnglishI should once again like to point out that we need reform and not stalemate.
Még egyszer szeretném hangsúlyozni: reformokra van szükség és nem patthelyzetre.
EnglishOur Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Bizottságunk pontról pontra tartotta magát a reformcsapat következtetéseihez.
EnglishThe Reform Treaty adopted under the Portuguese Presidency represents this danger.
A portugál elnökség alatt elfogadott reformszerződés jelenti ezt a veszélyt.
EnglishThe same thinking applies to the forthcoming constitutional reform referendum.
Ugyanez a gondolat vonatkozik a közeledő népszavazásra az alkotmányreformról.
EnglishIt will have to be implemented and applied through the national reform programmes.
A stratégiát nemzeti reformprogramok segítségével kell megvalósítani és alkalmazni.
EnglishHowever, they alone are not enough to give renewed impetus to the pace of reform.
Önmagukban azonban ezek nem elegendőek a reformok ütemének ismételt fellendítéséhez.
EnglishAs I have said many times, I am certainly not going to reopen the tobacco reform.
Ahogy számos alkalommal mondtam, semmiképpen nem fogom újrakezdeni a dohányreformot.
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Ez a reformfolyamat megteremti a gazdaság helyreállításához szükséges feltételeket.
EnglishThese changes should be accompanied by reform of the labour market, however.
A jelzett változásokkal azonban együtt kell járnia a munkaerőpiac reformjának is.
EnglishIn our last term of office, we worked hard on the reform of the general food law.
Az előző hivatali időnkben keményen dolgoztunk az általános élelmiszerjog reformján.
EnglishI think that what he said is very important when we come to reform cohesion policy.
Amit elmondott, az nagyon fontos szerepet játszik a kohéziós politika reformjában.
EnglishWe would also have succeeded in locking in real farm reform in the United States.
Ugyancsak sikerülne tényleges mezőgazdasági reformra késztetni az Egyesült Államokat.
EnglishAs a member of the Committee on Regional Development, I warmly welcome this reform.
A Regionális Fejlesztési Bizottság tagjaként örömmel üdvözlöm ezt a reformot.

Szinonimák (angolul) a(z) reform szóra:

reform
reformer
reformation