angol-magyar fordítás erre a szóra: to refocus

EN

"to refocus" magyar fordítás

EN

to refocus {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to refocus" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTim at the center says when I get like this, I need to refocus.
Dr. Tim, a központ orvosa, azt kéri ilyenkor, hogy... próbáljak újra összpontosítani.
EnglishHikahi's eyes extended outward to refocus for above-water binocular vision.
Hikahi szeme kissé kidülledt, ahogy átrendezte magát a víz feletti kétszemes látásra.
EnglishI believe it is time to refocus our attention on the Single Market.
Az egységes piac terjedése és sikere létfontosságú a gazdaságaink számára.
English' The wild rumbling and vibrations made it tough to refocus his eyes on the instruments.
- A vad remegés miatt alig tudta szemmel tartani a vibráló számokat.
EnglishAtkins struggled to refocus his eyes on his threat display.
Atkins minden erejét összeszedve próbálta tekintetét a vészjelzőn tartani.
EnglishClearly, then, we now need to refocus on this issue.
Nyilvánvaló, hogy még vissza kell térnünk erre a kérdésre.
EnglishTherefore the EU needs to refocus its EU support strategies in order to develop the rural areas in a women-friendly way.
Az EU-nak ezért át kell dolgoznia uniós támogatási stratégáit a vidéki területek nők igényeinek megfelelő fejlesztése érdekében.
EnglishThis effort should aim to improve framework conditions and access to funding and to refocus innovation policy.
Ennek keretében javítani kellene a keretfeltételeket és a finanszírozáshoz történő hozzáférést, és újra az innovációs politikára kellene fókuszálnunk.
EnglishMy group's amendments to this report are intended to focus, or rather re-focus, the report on these principles.
A képviselőcsoportom által e jelentéshez javasolt módosítások célja ezeket az elveket állítani - vagy inkább állítani újra - a jelentés középpontjába.
EnglishMy aim will be to refocus the TEC on a transatlantic agenda for jobs, growth and innovation.
A célom a Transzatlanti Gazdasági Tanács figyelmének a munkahelyteremtéssel, a növekedéssel és az innovációval kapcsolatos transzatlanti menetrendre való összpontosítása.
EnglishI tried to refocus.
EnglishThe European Council went on to have a discussion on climate change and on how to refocus our efforts after Copenhagen.
Az Európai Tanács az éghajlatváltozásról, valamint az arról szóló vitával folytatta, hogy a koppenhágai konferencia után hogyan rendezzük át törekvéseinket.
EnglishRemoving these from the system would help to remove uncertainty and refocus the market on fundamentals.
Ezeknek a rendszerből történő kivonása segíthet a bizonytalanság megszüntetésében és abban, hogy a piac újra a hosszú távon meghatározó gazdasági tényezőkre összpontosítson.
EnglishI voted in favour of this report because current events should encourage us to reform the neighbourhood policy, not just to refocus it.
A jelentés mellett szavaztam, mert a jelenlegei eseményeknek a szomszédságpolitika reformjára - és nem csak kiigazítására - kell sarkallnia minket.
EnglishIn this climate, marking the 10th anniversary of the introduction of the euro must refocus our attention on the major European integration projects.
Ebben a légkörben az euró bevezetésének tízedik évfordulóján figyelmünket ismét a nagy európai integrációs projektekre kell összpontosítanunk.
EnglishIn this context, the Commission's initiative comes at the right time, a time when we need to refocus on the real economy to get out of the crisis.
Ezzel összefüggésben a Bizottság kezdeményezése épp jókor jön: akkor, amikor figyelmünket ismét arra kell fordítanunk, hogy a reálgazdaság kijöjjön a válságból.
EnglishThat is not the case today, although I think, since the food price hike, we are beginning to refocus on agriculture, both in the EU and globally.
Ma nem ez a helyzet, noha magam úgy gondolom, hogy az élelmiszerárak emelkedése óta mind az Unióban, mind globálisan, ismét nagyobb figyelmet szentelünk a mezőgazdaságnak.
EnglishAmong other things, it will be vital to refocus the priorities of the Framework Research Programme, so as to enable adequate coverage of this important area of research.
Többek között létfontosságú lesz a kutatási keretprogram prioritásainak kiigazítása, hogy ez a fontos kutatási terület megfelelő támogatást kaphasson.