EN reflective
volume_up
{melléknév}

reflective (és: chary, deliberate, discreet, earnest)
How could a supposedly reflective body like the European Parliament do such an injustice as to vote down that amendment?
Hogyan lehet képes egy állítólag megfontolt testület, mint az Európai Parlament elkövetni olyan igazságtalanságot, mint hogy leszavazza ezt a módosítást?
reflective (és: mature, prudent, thoughtful, advised)
Certainly it was not the slow- spoken, reflective Seldon who had traded jabs with Lamurk.
A lassú beszédű, meggondolt Seldon magától sohasem lett volna hajlandó nyíltan összetűzni Lamurkkal.
He thought in his slow, reflective way of her life.
Thomas a maga lomha, elmélkedő módján, Mary életére gondolt.
Then Poirot tossed the stump of his cigarette into the grate and began to speak in a quiet, reflective tone.
Aztán Poirot bedobta a tűzbe a cigarettavéget, és csöndes, elmélkedő hangon beszélni kezdett.
His eyes, steady, reflective gray eyes, looked at her meaningly.
Nyugodt, gondolkodó, szürke szemével sokatmondóan fürkészte az asszonyt.
But that's reflective design as well.
De ez szintén gondolkodó dizájn.
Here's a great reflective product.
Itt van a nagyszerű gondolkodó termék.
reflective
reflective
A shield as reflective as his armor came into being on his left arm.
Másik kezében egy páncéljához illő, erősen tükröző pajzs materializálódott.
reflective
reflective (és: reverberant)

Szinonimák (angolul) a(z) reflective szóra:

reflective

Példamondatok a(z) "reflective" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd besides, the Thing that stalked me had never been so calm, so still, so reflective.
Különben is, a Cserkelő sose volt ilyen higgadt, ilyen mozdulatlan, ilyen merengő.
EnglishTarrance wore silver reflective sunglasses under a green Michigan State baseball cap.
Tarrance ezüstkeretes, sötét szemüveget viselt a zöld baseballsapka alatt.
EnglishThe reflective surface of the liquid made Sivrak think of. force-field emanations.
A folyadék felületének tükröződése az erőmezőkre emlékeztette Sivrakot.
EnglishPuzzled, yes, quizzical, reflective, a doll with things on her mind.
Csodálkozó, igen, értetlenkedő, tépelődő, egy baba, aki valamin töri a fejét.
EnglishMy plug-ugly sat down on one edge of the reflective bandstand, then stared out over the crowd.
A csúfság leült a tükrös zenekari emelvény szélére, és szemügyre vette a tömeget.
EnglishLet's say that Pryce and MacLawrence seem to be reflective of the entire list.
Mondjuk úgy, hogy Pryce és MacLawrence jellemző az egész névsorra.
EnglishThe relaxation room behind it was a windowless reflective silver.
A mögötte levő pihenőhelyiség ablaktalan volt, fényvisszaverő ezüst borította.
EnglishIn his reflective moments, it struck Andropov as strange that he objected to this sort of corruption.
Borús pillanataiban Andropovot bosszantotta, hogy ő maga képtelen korrupt lenni.
EnglishAs his well-modulated voice became deeper and more reflective, he moved the hands apart.
Időnként végigpillantott a körötte állókon, hogy szemével magára parancsolja hallgatói tekintetét.
EnglishIntellect, she told herself in reflective moments, had very little to do with the way people feel.
Az intellektusnak, szokta magának mondogatni, vajmi kevés köze van ahhoz, hogy él ez az ember.
EnglishThe shape of her head, the line of her jaw, the deep-set reflective eyes.
Fejformája, állának körvonala, mélyen ülő, okos szeme.
EnglishIt is reflective of a deeper malaise for the people and Europe.
Ez egy, a nép és Európa számára mélyebben fekvő gondot jelez!
EnglishThe object was silvery and slightly curved, with a surface resembling a reflective quilted blanket.
A tárgy ezüstös színű és enyhén hajlított volt, a felülete tükröződő steppelt paplanra emlékeztetett.
EnglishI had reflective paint spread around the cabin, except for the windows, but the rest of the hull is transparent.
A kabin környékét bevontam fényvisszaverő festékkel, de a hajótest többi része átlátszó.
EnglishLarge ice shards and reflective rocks cruised around them.
Körülöttük sűrűsödni kezdtek a jéggel borított aszteroidák.
EnglishRodrigo wasn't knowledgeable or reflective enough to imagine such a speech or such an intention.
Igen, szeretem Michaelt, örökké szeretni fogom, de a szerelem most azt követeli tőlem, hogy bocsássam szabadon.
EnglishThey cut abruptly into a side aisle, the soles of their tabi giving them fair purchase on the slick, reflective floor.
Hirtelen bevágtak egy oldaljáratba: tabijuk talpa jó szolgálatot tett a síkos, fényes padlón.
EnglishBy seeking to listen only to those EU-funded NGOs, how can that be reflective of popular voter opinion?
Hogy tükrözheti a nép véleményét az, ha csak az EU által támogatott nem kormányzati szervezetekre hallgatunk?
EnglishIn that more reflective screen, I saw movement behind me.
A sötét monitoron mozgás tükröződött a hátam mögül.
EnglishImmediately you go in, the reflective symmetry in the water.
Ahogy belépünk, ott a tükörszimmetria a vízben.