EN

reflection {főnév}

volume_up
The period of reflection and debate to decide the future governance of the EU of 27 is coming to an end.
A 27 tagú Európai Unió jövőbeni kormányzásáról szóló elmélkedés és vita időszaka a végéhez közeledik.
And the Moon and the reflection on the Moon will have a secure place in your heart.
Így a Hold és a Holdon való elmélkedés biztos helyet nyer a szívükben.
I believe their ideas could feed into a general reflection process, hopefully with some solutions for the long term.
Úgy vélem, e szakemberek elképzelései gazdagíthatják az általános elmélkedés folyamatát, és remélhetően, bizonyos hosszútávon ható megoldások is születnek majd.
reflection (és: image, shadow)
Think of the reflection suddenly frozen forever.
Gondold úgy, hogy hirtelen belefagy az örökkévalóságba a tükörkép.
The eyes of Ornthalas, so close and wide, wavered like a reflection in water disrupted by ripples.
Ornthalas szemei közel voltak, hullámzottak, mint egy tükörkép a vízen, amikor megzavarják a felszín nyugalmát.
And like the moon, this girl was a thief - not Nina but only a reflection of Nina, shining not with Ninas brilliant light but with a pale fire.
Ugyanígy a kislány is tolvaj - nem a valódi Nina, csak tükörkép; nem az eredeti tűz izzik elő belőle, csak valami halvány utánzat.
This bit, the big secret of automotive design -- reflection management.
Ez a rész, az autóipari tervezés nagy titka -- a visszaverődés kezelése.
Now that thing, light flickers across it as you move, so it becomes a kinetic object, even though it's standing still -- managed by how brilliantly that's done on the reflection.
Az a dolog, a fény átlibben rajta, ahogy mozgunk, így kinetikus tárggyá válik, még akkor is az, amikor egy helyben áll -- ez úgy lehetséges, hogy briliánsan működik a visszaverődés.
Rational and constructive reflection on artistic education is an investment in the future and identity of a Europe united in diversity.
A művészeti oktatásra vonatkozó ésszerű és építő jellegű észrevétel az egységében sokféle Európa jövőjébe és identitásába való befektetés.
reflection (és: slur, stricture, trip)

Példamondatok a(z) "reflection" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMany people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
Sokan voltak olyan naivak, hogy elhiggyék ezt, de most eljött a kételkedés ideje.
EnglishA declaration on globalisation, but also an agreement on the Reflection Group.
Ez egy globalizációról szóló nyilatkozat, de a vitacsoportról szóló megállapodás is.
EnglishSo we need to launch a reflection process in order to build common ground.
Közös álláspont kialakítása érdekében nyissuk meg az ún. elmélkedési folyamatot.
EnglishLastly, this recommendation calls for reflection on the issue of bilateral agreements.
Végül az ajánlás a kétoldalú megállapodások kérdésének átgondolására szólít fel.
EnglishThe sepulchral image overlay his reflection and seemed to shimmer a greeting.
A síri képmás elfödte a tükörképét, s mintha biccentett volna üdvözlésképpen.
EnglishMyrjala took up her tankard again and stared thoughtfully at her reflection in it.
Myrjala felemelte fém kupáját és jelentőségteljesen nézte rajta tükörképét.
EnglishShe found herself suddenly looking at her own reflection in the mirror on the wall.
Hirtelen azon kapta magát, hogy a saját képét nézi a szemközti fal tükrében.
EnglishDoesn't matter, she thought, looking up at the shimmers of reflection on the ceiling.
Nem érdekes, gondolta, és felbámult a mennyezeten villódzó visszavert fényfoltokra.
EnglishI am asking on behalf of the Council, that Parliament give us this time for reflection.
A Tanács nevében kérem a Parlamentet, hogy adjon nekünk időt ennek átgondolására.
EnglishThe gender question must find significant reflection in the Union budget.
A nemek kérdését az Unió költségvetésében is jelentős tételnek kell tükröznie.
EnglishWe don't want any chance of reflection to warn anybody that we're here.'
Nem szeretném, ha a fény megcsillanna rajtuk, és rájönnének, hogy itt lapulunk.
EnglishFinally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
Végül nem léphetünk tovább anélkül, hogy ne gondolnánk át közösen az energiapolitikánkat.
EnglishWhen at last he regarded his reflection, and that his flesh had not been eaten away.
Amikor végül szemügyre vette tükörképét, látta, hogy a húsa nincs lemarva.
EnglishOn reflection, Claggett thought he could have picked a better metaphor.
Claggettnek eszébe villant, hogy ennél azért jobb hasonlatot is találhatott volna.
EnglishHe stared at the reflection, blinking rapidly as Jeni's giggles turned into guffaws.
Eddig minden remekül ment, csak az zavarta, hogy Jeni a háta mögött egyfolytában vihog.
EnglishIn Europe, there has, for centuries, been reflection about the concept of a just war.
Európában már évszázadok óta foglakoznak az igazságos háború gondolatával.
EnglishThis reflection is certainly to be seen in the report on the European Parliament.
Ennek az átgondolásnak természetesen látszódnia kell az Európai Parlament jelentésében is.
EnglishThe European Union's visa policy is a reflection of how we welcome people.
Az Európai Unió vízumpolitikája tükrözi, hogy miként fogadjuk az embereket.
EnglishAnd the Moon and the reflection on the Moon will have a secure place in your heart.
Így a Hold és a Holdon való elmélkedés biztos helyet nyer a szívükben.
EnglishThe sun's reflection off windows prevented me from seeing what he was doing inside.
Az ablakon tükröződő napfény miatt nem láthattam, mit csinált odabent.