EN

refinement {főnév}

volume_up
refinement (és: urbanity)
Any touch of refinement you may have noticed is purely coincidental.
A kifinomultság jelei nála csak véletlenül fordulhatnak elő.
Such a brilliant refinement, so clever a variation.
Kifinomultság és improvizatív képesség kellett hozzá!
Ez a kártékony, szarukeretes kifinomultság!

Példamondatok a(z) "refinement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhat I propose is something new-an extension of the concept, a refinement of it.
Én valami újat javasolok: az eredeti koncepció kiterjesztését, tökéletesítését.
EnglishAll violence will soon give way to a refinement of debate and exchange of knowledge.
Az erőszak hamarosan átadja a helyét a rafinált vitáknak és a tudás cseréjének.
EnglishShe had a refinement that you would not expect to find in a girl of her class.
Volt benne valami finomság, amit nem is várt volna az ember az ő társadalmi osztályában.
EnglishOur objective is the replacement, reduction and refinement of animal testing.
Célunk az állatkísérletek helyettesítése, csökkentése és tökéletesítése.
EnglishFor further refinement of KDM's appearance, see the Font and Background tabs.
További finomításokhoz forduljon a "Betűtípus" és a "Háttér" panelokhoz.
EnglishIt was dreadful to think of anyone with brains and refinement living in a place like this.
Elgondolni is szörnyű, hogy egy kifinomult lény, akinek esze is van, így éljen.
EnglishAnd he can have my grip to carry the refinement and culture back in.
Még a bőröndöm is odaadom neki, hogy magával vihesse a jó modort meg a műveltséget.
EnglishVisbhume went on, as before using a voice of refinement and gentility.
Visbhume folytatta továbbra is udvarias és előkelő hangnemben.
EnglishAs a start, I will point out that a lady of refinement would not wish to be found so high in a tree.
- Először is rámutatnék, hogy egy finom úrihölgy nem akarja, hogy egy fa tetején találják.
EnglishAny touch of refinement you may have noticed is purely coincidental.
A kifinomultság jelei nála csak véletlenül fordulhatnak elő.
EnglishThere was something puritanical and scholarly about his bare hand, and the refinement and cleanliness of it.
Kezének finomságában, tisztaságában volt valami puritán és tudós jelleg.
EnglishWill we be expected to decide the best option for the CAP before a refinement of proposals?
Azt várják tőlünk, hogy a KAP-pal kapcsolatos legjobb döntést még a javaslatok finomítása előtt hozzuk meg?
EnglishYou brought that nephew of yours over here hunting refinement.
Azért hoztad ide az unokaöcsédet, hogy jó modort tanuljon.
EnglishEverything about this ship spoke silkily of refinement.
A hajó minden egyes részlete selymes kifinomultságról árulkodott.
EnglishThen I am a lady of refinement well and truly, said Madouc, since I did not wish to be found.
- Akkor én finom úrihölgy vagyok - vágta rá Madouc elégedetten -, mivel én sem akartam, hogy megtaláljanak.
EnglishSomeone with the power to get access to Quiddity but without the least spiritual refinement.
Valakit, akinek hatalmában áll elérni a Quiddityt, de akit a legkevésbé sem korlátoznak a spirituális gátlások.
EnglishAll the veneer of refinement and education was stripped off.
Lehámlott róla a jó modor és a jólneveltség máza.
EnglishOne of them cant get beer and the other dont drink it so maybe they both just come here for refinement and education.
Az egyik nem kaphat, a másik meg nem akar inni; úgyis mind a ketten jó modort tanulni jöttek ide.
EnglishThey were absolutely dazzling affairs with all the accoutrements of refinement which Michael loved.
Káprázatos valami volt a két temetés, azzal a mindenféle kifinomultsággal és ékességgel, amit Michael úgy szeretett.
EnglishSuch a brilliant refinement, so clever a variation.
Kifinomultság és improvizatív képesség kellett hozzá!