angol-magyar fordítás erre a szóra: refined

EN

"refined" magyar fordítás

EN refined
volume_up
{melléknév}

But even through his drunkenness he caught the man's benign face, his reserved and refined demeanor.
Még a részegség ködén át is érzékelte a jóakaratú arcot, a tartózkodó, csiszolt fellépést.
refined (és: fine)
Yet somebody's been hiding highly refined stuff in this planet's crust up until very recently!
Valaki mégis erősen finomított anyagokat rejtegetett a bolygókéregben, nem is olyan régen!
A finomított cukor méreg.
There is something perfect and ironic about it, this land which I loved producing refined sugar.
Van valami nagyszerű és ironikus abban, hogy ez a nekem oly kedves vidék finomított cukrot állított elő.
refined (és: sophisticated)
It was gentle, refined, yet as full as a harvest.
Lágy, kifinomult, és mégis megnyerő hang volt.
Lehet, hogy unalmas, gondolta, de kifinomult.
Climbing the Hill Howie had expected the fight ahead to be somehow refined; a battle of wills or wits.
Útban felfelé, Howie valamilyen kifinomult harcra számított: az akarat és fortély összecsapására.

Szinonimák (angolul) a(z) refined szóra:

refined

Példamondatok a(z) "refined" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt that moment, a Voice, raucous yet refined, burst into speech over her head.
Ebben a pillanatban egy rekedt, de pallérozott Hang szólalt meg a feje fölött:
EnglishThe dolls and toys he refined and manufactured reached every country on the globe.
A babák és a játékok, amelyeket ő csiszolgat és gyárt, eljutnak az összes országba.
EnglishIf it has not already been refined, I can assure you that it will be in June.
Ha még nem került sor a finomításra, biztosíthatom, hogy júniusban meglesz.
EnglishHe was a tall, refined-looking man in a suit as black as his expensive car.
Magas, finom kinézetű férfi volt, öltönyének feketesége drága autója színét tükrözte.
EnglishK'tha-Jon was only a bosun, and not expected to be as refined as Takkata-Jim.
K'tha-Jon csak fedélzetmester; nem kell olyan kifinomultnak lennie, mint Takkata-Jimnek.
Englishasked Visbhume in the most refined of accents.
- Nem találkoztunk mi már? - kérdezte Visbhume finomkodó kiejtéssel.
EnglishIndeed, they had refined the art of war and made it even more successful at destroying lives.
Művészi tökélyre fejlesztették a hadakozást, hogy még hatékonyabbak legyenek a pusztításban.
EnglishHe imitated the refined accents of the nurse in a high falsetto voice.
- Magas, éles hangon utánozta az ápolónő finomkodó beszédmodorát.
EnglishMore wind-blown hair and sunglasses and attitudes and pseudo-refined voices and waterfront morals.
Még több szélfútta frizura és napszemüveg és póz, álelőkelő hang és rakodóparti erkölcs.
EnglishBoth roads in August he knew to be a refined form of hell on earth.
Tudta, hogy augusztusban mindkét szakasz valóságos földi pokol.
EnglishThis onionskin-most refined of you, if I may say so, to type your text on such thin paper.
Fizetek akkor is, ha elmarad a siker, ha kálváriát járatnak a filiszteusok az el nem ismert géniusszal.
EnglishThe undertaker was an old and greatly refined man of color who drew me swiftly aside lest `the baby' should hear.
De miért kell meghalnia? kérdezte esengve, mintha én lennék az Isten, aki elrendelte.
EnglishI'll try to be a little bit more refined... like your friend Peter.
Megpróbálok kifinomultabb lenni... mint Peter barátod.
EnglishThere were never fewer than ten girls and often as many as fifteen, but every one of us was striking and refined.
Mindig tíz, de nem ritkán tizenöt lány élt a házban, a legszebbek és a legkifinomultabbak.
EnglishHis voice was soft and beautiful, though weary and full of contempt, his enunciation unaffected and refined.
A hangja bársonyos és gyönyörű volt, noha fáradt és fitymáló, a kiejtése természetes és elegáns.
EnglishI 113 had thought his kind had more refined aesthetics.
Azt hittem, az ő fajtájának ennél kifinomultabb ízlése van.
EnglishI presume you know sugar was refined in Louisiana.
Úgy vélem, tudja, hogy a cukrot Louisianában finomították.
EnglishMother, a man's refined voice said from inside the house.
Anyám! hallatszott a ház belsejéből egy férfihang.
EnglishFor a woman of humble origin, your wife has refined tastes.
Származásához képest a nejének finom az ízlése.
EnglishAnd the sugar -- let's not forget the most refined carbohydrate of all, which is coming from your milkshakes and your coke.
Valójában csak 7 dolog van a McDonald's listáján, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak cukrot.