Példamondatok a(z) "to redouble" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWould not the rediscovery of Terra only lead him to redouble his efforts?
Legfeljebb azért térne vissza a Földre, hogy megsokszorozza az erőit.
EnglishIt is incumbent on the international community to redouble its efforts to find a solution.
A nemzetközi közösségre hárul a feladat, hogy megkettőzze a megoldás meglelésére tett erőfeszítéseit.
EnglishHer body seemed to grow smaller and yet to redouble its power.
Testben mintha összezsugorodott volna, ereje mégis megduplázódott.
EnglishWe must redouble our efforts; we must put young people at the centre of our European policies.
Meg kell dupláznunk erőfeszítéseinket, a fiatalokat kell az európai politikák középpontjába helyezni.
EnglishFinally, we emphasise the need to redouble our efforts.
Végül pedig hangsúlyozni szeretném, milyen fontos, hogy megkétszerezzük erőfeszítéseinket.
EnglishIn conclusion, I can confirm that we will redouble our efforts to promote our values.
Összességében megerősíthetem, hogy meghatványozzuk az erőfeszítéseinket a számunkra fontos értékek támogatása érdekében.
EnglishThe EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.
Az Európai Uniónak meg kell kettőznie erőfeszítéseit annak érdekében, hogy minden lehető módon felgyorsítsa ezt a folyamatot.
EnglishSo we must redouble our efforts, work together.
Meg kell kettőznünk az erőfeszítést, együtt kell dolgoznunk.
EnglishSo let's redouble our efforts and be celebrating our victory by the time the vice admiral gets here!
A közelgő diadalunk örömére, kétszerezzük meg erőinket, hogy eltöröljük az ellenséget, mire Pellaeon segédadmirális ideér!
EnglishThe Union has therefore called on the Security Council to redouble its efforts in the fight against impunity.
Ezért az Unió felszólította a Biztonság Tanácsot a büntetlenség elleni küzdelem terén kifejtett erőfeszítései fokozására.
EnglishThe first duty for politicians is to face up to challenges and redouble efforts to meet them successfully.
A politikusok elsődleges kötelessége, hogy szembenézzenek a kihívásokkal, és erőfeszítéseik megkettőzésével sikeresen helytálljanak.
EnglishI would therefore ask the Commission to redouble its efforts in favour of Croatia so that it can join the EU in 2009.
Ezért felkérem a Bizottságot, hogy kétszerezze meg erőkifejtéseit Horvátország érdekében, hogy 2009-ben csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
EnglishIn a brilliant moment of clarity, he knew that he was winning, and he shouted again to his people to redouble their efforts.
Nem láthatta a rendőrök arcát, mert maszk takarta őket, de a tetteik, a mozdulataik elárulták, ők maguk is érzik, hogy vesztésre állnak.
EnglishLemelisk was surprised and appalled at Vader's tactics, but he changed his mind when he noticed that the crews did redouble their efforts.
Lemelisket megdöbbentette Vader meggyőző ereje, amikor azt tapasztalta, hogy a munkavezetők megkétszerezik hatékonyságukat.
EnglishThis is something to which I remain committed, and I pledge to redouble my efforts to do that, with the support of this body.
Továbbra is elkötelezetten dolgozom ezért, és megígérem, hogy - e testület támogatásával - megkétszerezem erre irányuló erőfeszítéseimet.
EnglishWe must also redouble our efforts to promote clean energy - and the amazing thing is this: we know how.
Meg kell kétszereznünk erőfeszítéseinket a tiszta energia népszerűsítése érdekében. A legcsodálatosabb ebben az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mit is kell tennünk.
EnglishWe must all redouble our efforts to ensure that our budgets represent an effective and efficient response to the political priorities.
Meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy költségvetésünk hatékony és hathatós választ adjon a politikai prioritásokra.
EnglishI strongly urge the European Commission to redouble efforts to develop the Black Sea approach of this policy.
Erőteljesen arra ösztönzöm az Európai Bizottságot, hogy kettőzze meg e politika Fekete-tengerrel kapcsolatos megközelítésének kidolgozására irányuló erőfeszítéseit.
EnglishIt should rather redouble our efforts to make the most of the opportunities for Europe offered by globalisation.
Sokkal inkább meg kell, hogy kétszerezze erőfeszítéseinket az, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki azokból a lehetőségekből, amelyeket a globalizáció Európa számára felkínál.
EnglishThere can be no doubt in my mind that Turkey must now redouble its efforts if it wants to make further progress towards the EU and its values.
Számomra teljesen egyértelmű, hogy Törökországnak kétszer ekkora erőfeszítést kell tennie, hogyha további előrelépést akar elérni az EU és értékeinek irányába.