angol-magyar fordítás erre a szóra: to redirect

EN

"to redirect" magyar fordítás

EN

to redirect {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to redirect" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe error message was: Not enough information found in server redirect
A hibaüzenet: "Nincs elegendő információ a szerver átirányításhoz"
EnglishBefore he could redirect them she made for the door, pausing only to push Grillo ahead of her.
Mielőtt a megsebzett férfi ismét csatába küldte volna a Lixet, a nő az ajtó felé iramodott.
EnglishWe will redirect our political-j military competition to beauty instead of nuclear weapons.]
Szépen áttereljük az atomfegyverek helyett a szépség területére a politikai-katonai versengésünket.
English%brand% will close the current window and redirect you to a spellchecker download site.
A %brand% be fogja zárni az aktuális ablakot, és átirányítja Önt a helyesírás-ellenőrző letöltési helyére.
EnglishEvery time I try to redirect backup it goes somewhere else.
Valahányszor megpróbálom újra beállítani, megváltoztatja a helyét.
EnglishSets the refresh and redirect options for an HTML page.
HTML-oldalak frissítési és átirányítási tulajdonságait állítja be.
EnglishI believe that an economy rebuilding its strengths has a real chance to redirect its energies.
Úgy vélem, hogy az erősségeit újraszervező gazdaságnak tényleges esélye van arra, hogy energiáinak új irányt szabjon.
EnglishIt took a moment for him to redirect his thoughts.
Idő kellett neki, amíg megemésztette a szavakat.
EnglishThe involvement of European parties could help redirect the debates towards the real issues of these referendums.
Az európai pártok bevonása segíthetne abban, hogy a vitát visszatérítsük a népszavazások igazi kérdései felé.
EnglishI have no redirect, and Kord is excused.
Nincsenek újabb kérdéseim a tanúhoz, így Kord távozhat.
EnglishPlease redirect any links to the new website.
A régi webhely tartalmát ezért nem frissítjük.A régi webhelyre mutató linkeket át kell irányítani az új portálra.
EnglishIf they were to decide they wanted to redirect funds, the Commission would look favourably on such requests.
Ha ők úgy döntenek, hogy át akarják irányítani a pénzalapokat, akkor a Bizottság kedvezően fogja elbírálni ezeket a kéréseket.
EnglishThey have used the fuel of their pain to begin to redirect that energy towards another mission and another trajectory.
A fájdalmukat használták üzemanyagként ahhoz, hogy elkezdjék új helyre irányítani az energiát, egy új küldetés, egy új röppálya irányába.
EnglishYou will redirect your hatred.
EnglishWe consider the European Commission's decision to redirect a portion of unused EU funds to energy infrastructures a good one.
Jó döntésnek tartjuk, hogy az Európai Bizottság a fel nem használt uniós pénzek egy részét energetikai beruházásokra csoportosítja át.
EnglishRedirect Loop Error
EnglishThe European Union should redirect a greater share of its annual budget for financially supporting the infrastructure projects able to draw direct foreign investments.
Az Európai Unió éves költségvetésének nagyobb hányadát kellene a közvetlen külföldi tőkebefektetéseket vonzó infrastrukturális projektek támogatására fordítania.
EnglishMoreover, it would not be favourable to redirect profits pocketed in this manner into the real economy, as this may lead to the entire planet gradually slipping into the pockets of the wealthiest.
Ráadásul az így zsebre tett profitot visszavezetni a reálgazdaságba nem szerencsés, mert fokozatosan a leggazdagabbak zsebébe vándorol az egész bolygó talán.