EN

red tape {főnév}

volume_up
There is a great need to reduce bureaucracy and red tape in farming.
Nagyon nagy szükség van a bürokrácia és az aktatologatás csökkentésére a gazdálkodásban.
It is unacceptable that, because of red tape, we should restrict the movement in Europe of students, researchers and companies.
Elfogadhatatlan, hogy az aktatologatás miatt korlátozódik a diákok, kutatók és vállalatok Európán belüli mozgása.
Thirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
Harmadszor a bürokrácia kérdésével kapcsolatban, kevés történt ezen a téren.
On the other hand, this must not result in the introduction of unnecessary red tape.
Másrészről azonban ennek nem szabad szükségtelen bürokrácia bevezetését eredményeznie.
It also reflects the Lisbon Strategy, as it would reduce red tape.
Tükrözi a lisszaboni stratégiát is, mivel a bürokrácia csökkentéséhez vezetne.
But, most important of all, at the last CAP reform we were promised simplification and, if there is something that drives farmers crazy, it is bureaucracy and red tape.
De ami a legfontosabb, a legutóbbi KAP-reform idején egyszerűsítést ígértünk, és ha van valami, ami a mezőgazdasági termelőket megőrjíti az a bürokrácia és a paragrafusrágás.

Példamondatok a(z) "red tape" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt should not create more red tape and it should not increase costs for producers.
Nem szabad nagyobb bürokráciát eredményeznie és nem növelheti a termelők költségeit.
EnglishThere is less red tape.
Másrészről Carvalho asszony is nagyon jó munkát végzett, mivel csökkent a bürokrácia.
EnglishThe European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.
Cioloş úr! Az Európai Unió nem tehető felelőssé minden egyes bürokratikus lépésért.
EnglishYou say that red tape must be cut for small and medium-sized enterprises.
Ön azt mondja, hogy a kis-és középvállalkozásoknál csökkenteni kell a bürokráciát.
EnglishThirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
Harmadszor a bürokrácia kérdésével kapcsolatban, kevés történt ezen a téren.
EnglishMy nature is to be in favour of less red tape and of administrative simplification.
Természettől fogva pártolom a kisebb bürokráciát és az adminisztráció egyszerűsítését.
EnglishOn the other hand, this must not result in the introduction of unnecessary red tape.
Másrészről azonban ennek nem szabad szükségtelen bürokrácia bevezetését eredményeznie.
EnglishAs an entrepreneur myself, I have experienced this red tape at first hand for many years.
Magam is, mint vállalkozó, éveken át közvetlenül megtapasztalhattam a bürokráciát.
EnglishAll it adds is more red tape and more work for the businesses in question.
Ami hozzáadódik, az az érintett vállalkozások számára több bürokrácia és többletmunka.
EnglishThis way of working creates much unnecessary administration and time-consuming red tape.
Ez a munkamódszer sok felesleges adminisztrációt és időigényes bürokráciát eredményez.
EnglishOn the contrary, it means more red tape, increased costs and risks to patients.
Ezzel szemben több bürokráciát, nagyobb költségeket és kockázatokat jelent a betegekre nézve.
EnglishThat is a very positive development that should have a role to play in the area of red tape.
Nagyon pozitív fejlemény, amely a bürokrácia területén szerepet kell, hogy kapjon.
EnglishIt is just as difficult as red tape but we are going to have both.
Éppen olyan nehézkes, mint a bürokrácia, de így mindkettővel meg kell küzdenünk.
EnglishAs he said, that regulation takes us a big step forward towards reducing red tape.
Ahogyan előadónk is mondta, a rendelet nagy lépést tesz előre a bürokrácia csökkentése felé.
EnglishA separate, but no less important issue, is reducing the red tape which plagues many SMEs.
Önálló, de nem kevésbé fontos kérdés a bürokrácia csökkentése, ami számos KKV-t sújt.
EnglishIt also reflects the Lisbon Strategy, as it would reduce red tape.
Tükrözi a lisszaboni stratégiát is, mivel a bürokrácia csökkentéséhez vezetne.
EnglishThat simplification reduces the red tape and improves intermodality.
Ez az egyszerűsítés csökkenti a bürokráciát, és javítja az intermodalitást.
EnglishThe European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.
Az Európai Uniónak változnia kell a korral és le kell ráznia magáról a bürokrácia láncait.
EnglishTheir proliferation, which brings well-being to Europe, should not be burdened with red tape.
Elterjedésüket, amely Európa jólétét biztosítja, nem kellene bürokráciával terhelni.
EnglishFirst of all, we need simplified arrangements and less red tape.
Először is egyszerűsíteni kell az eljárásokat és csökkenti kell a bürokráciát.

Szinonimák (angolul) a(z) red tape szóra:

red tape