angol-magyar fordítás erre a szóra: red sea

EN

"red sea" magyar fordítás

EN

red sea {főnév}

volume_up
Oh, yes, that little trench you dug between the Red Sea and the Mediterranean.
Ó igen, az a kis árok, amit a Vörös-tenger és a Földközi-tenger között ástak.
I can confess to you now that only the Red Sea is listening to us: my immortality bores me.
Most, hogy csak a Vörös-tenger hall bennünket, bevallhatom önnek: meguntam a halhatatlanságomat.
Considering today's politics, I suppose the Red Sea is not the most apt image for drawing a parallel with our country against the Communists.
A mai politikai helyzetet tekintve a Vörös-tenger képe talán nem a legalkalmasabb hasonlat a kommunizmus ellen fellépő hazánk megjelenítésére.

Példamondatok a(z) "red sea" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOh, yes, that little trench you dug between the Red Sea and the Mediterranean.
Ó igen, az a kis árok, amit a Vörös-tenger és a Földközi-tenger között ástak.
EnglishShe has blue eyes, as soft as the sky and as deep as the sea, and red curls.
- A szeme kék, mint az égbolt és mély, mint a tenger, a haja pedig vörös.
EnglishPiggy fell forty feet and landed on his back across the square red rock in the sea.
Röfi lezuhant a negyvenlábnyi mélységben elterülő vörös sziklazátonyra, hátával csattant rá.
EnglishI can confess to you now that only the Red Sea is listening to us: my immortality bores me.
Most, hogy csak a Vörös-tenger hall bennünket, bevallhatom önnek: meguntam a halhatatlanságomat.
EnglishI feel as if I'm in someone's stom-ach, Farl muttered as they crossed this sea of red.
- Úgy érzem magam, mintha valakinek a gyomrában lennék. - suttogta Farl, ahogy keresztülvágtak a vörös tengeren.
EnglishBlind and patient as the sea, the Red Bull followed her, his hoofs gouging great ditches in the damp sand.
A Vörös Bika követte, vakon és kitartóan, mint a tenger, patái hatalmas gödröket vájtak a nedves homokba.
EnglishBeneath the Airstar the street turned into a sea of red lights and sparking flashes from colliding vehicles.
Az Airstar alatt az út hirtelen piros féklámpák és az ütközések keltette szikrák hatalmas folyamává változott.
EnglishBy faith they passed through the Red Sea, as by dry land: which the Egyptians attempting, were swallowed up.
Hittel keltek át a Vörös-tengeren, úgy, mint a szárazföldön, de amikor az egyiptomiak kísérelték ezt meg, elmerültek.
EnglishHe brought them out, doing wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the desert, forty years.
Õ vezette ki őket, s ő mutatott csodajeleket Egyiptom földjén, a Vörös-tengeren és a pusztában negyven éven át.
EnglishThe woman spoke up again, When the Hebrews left Egypt, when Moses parted the Red Sea, did the Hebrews leave something behind?
Megint a nő beszélt: Hagytak hátra a héberek valamit, amikor kivonultak Egyiptomból, amikor Mózes szétválasztotta a Vörös-tengert?
EnglishSutcliffe had it all the time - unbeknown to herself, and flung it overboard in the Red Sea with something she had no further use for.
Lehet, hogy Mrs. Sutcliffe nem is tudta, hogy nála van, és valami fölösleges holmival együtt beledobta a Vörös-tengerbe.
EnglishConsidering today's politics, I suppose the Red Sea is not the most apt image for drawing a parallel with our country against the Communists.
A mai politikai helyzetet tekintve a Vörös-tenger képe talán nem a legalkalmasabb hasonlat a kommunizmus ellen fellépő hazánk megjelenítésére.
EnglishHelped by God, Moses parts the Red Sea, allowing His People through, but when the Pharaoh's men attempt to cross, God returns the Red Sea and drowns them.
Ám mikor a fáraó katonái is megkísérlik az átkelést, Isten visszaereszti medrébe a vizeket, és az üldözők a hullámok között lelik halálukat.
EnglishWhen they got to the Persian Gulf, mother sold the first of those compact treasures in order to buy them passage on a small freighter to Cairo, via the Red Sea.
Amikor a Perzsa-öbölhöz értek, anyám eladta az elsőt e tömör kis értéktárgyak közül, hogy ki tudják fizetni az utat egy teherhajón Kairóba, a Vörös-tengeren át.