EN

record {főnév}

volume_up
Fine record - war service - all the rest of it.
Kifogástalan előélet, háborús szolgálat meg ilyesmi.
I need a breakdown of crew and passenger lists: political affiliation, criminal record, country of origin and residence.
Listát kérek a személyzetről és az utasokról politikai meggyőződés, előélet, származási ország és lakóhely szerint.
I mean, you know, what's the track record of all this giant-helix breeding?
Illetve mit mond a nyilvántartás az óriáshélix keresztezéséről?
In 2008, Parliament had called for these records to be merged so as to facilitate record-keeping.
2008-ban a Parlament az adatok összevonását kérte a nyilvántartás egyszerűsítése végett.
And your visual record of Filitov does not show him using it.
És a Filitovról készített, megfigyelési nyilvántartás sem mutatja, hogy használta volna.
And those spools, the stenotype record, have it destroyed.
A gyorsírógép-felvétel tekercseit semmisítsék meg.
Presently he said, For the record, any further contact with Pierson's puppeteers?
Végül megszólalt: Csak a felvétel kedvéért, volt ezután bármilyen kapcsolatod a Pierson-bábosokkal?
Felvétel gomb hozzáadása a vezérlőgombokhoz
There is no record of anything put in a safety deposit box.
A kazetták tartalmáról semmiféle feljegyzés sincs.
There's no record on the professor before 1984.
Nincs feljegyzés a professzorról 1984 előtt.
Bizalmas pszichiáteri feljegyzés.
I want to speak for the record and for the sake of democracy in this Chamber.
A jegyzőkönyv érdekében és a parlamenti demokrácia kedvéért szeretnék felszólalni.
However I would like the record to show that I was here at the plenary.
Szeretném azonban, ha a jegyzőkönyv bizonyítaná, hogy jelen voltam a plenáris ülésen.
He's more interested in how his record will look on paper than in anything else.
Csak az érdekli, hogyan fest a jegyzőkönyv, semmi egyéb.
Cheryl, thank you for your fabulous 45 record collection.
Köszönöm, Cheryl, a mesés hanglemez gyűjteményedet.
Her voice came from her mouth sounding like a worn-out phonograph record.
Úgy bugyborékolt elő a hangja a torkából, mint egy agyonjátszott hanglemez.
They are like unto the grooves of a phonograph record.
Olyanok azok, mint egy hanglemez barázdái.
That's all a police record means in this rotten crime-ridden country.
Ennyit jelent ebben a rohadt gengszterbirodalomban a rendőrségi priusz.
The Before record action event occurs before the current record is changed.
A Rekordművelet előtti esemény az aktuális rekord megváltozása előtt következik be.
The dollar is at a record low and a barrel of crude oil at a record high.
A dollár rekord mélyponton áll, a nyersolaj hordónkénti ára pedig rekordmagasságot ért el.
The After record action event occurs directly after the current record has been changed.
A Rekordművelet után esemény közvetlenül az aktuális rekord megváltozása után következik be.

Példamondatok a(z) "record" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTHE END WORLD RECORD Only the most exceptional people become aware of the Matrix.
VÉGE VILÁGREKORD Csak a legkülönlegesebb emberek ébrednek tudatára a Mátrixnak.
EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
Ezt a szavazáshoz fűzött indokolást a helyes jegyzőkönyvezés érdekében nyújtom be.
EnglishHe would also send a paper record upstairs for the permanent operations files.
Egy jelentést is fel kell küldenie az emeletre a megtartandó műveleti akták közé.
EnglishThe local police don't have any criminal record for someone named Peter Denning.
A helyi rendőrség bűnügyi nyilvántartójában nem szerepel senki Peter Denning néven.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegrónak jó eredményeket kell elérnie a végrehajtás és a reformok terén.
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Most már a megvalósításra és a kézzelfogható eredményekre kell koncentrálni.
EnglishMr van der Stoep, all these remarks will be in our record, so you can check them.
Van der Stoep úr, minden megjegyzés szerepelni fog a jegyzőkönyvben, ellenőrizheti.
EnglishThe record indicates he didn't know whom he'd be meeting here at such an hour.
Az utolsó bejegyzés szerint nem tudta, kivel találkozik itt, abban az órában.
EnglishBut for the record, I saw him, and that you may tell to your grandchildren.'
De az igazsághoz tartozik, hogy én láttam, és ezt elmondhatjátok az unokáitoknak.
EnglishIt vas the closest thing to a written record Sergeant Schoondist would allow.
Ez volt az egyetlen írásos följegyzés, amit Schoondist őrmester engedélyezett.
EnglishCould I therefore record 'yes' votes for everything and ask for a technician?
Jegyzőkönyveztethetném az "igen” szavazatot minderre, és kérhetnék egy technikust?
EnglishIt swooped four more times to record the passage of furtive groups leaving the scene.
Még négyszer eredt a helyszínről távozó csoportok nyomába, hogy lefilmezze őket.
EnglishHis own record of managing the UK economy is one of negligence and catastrophe.
Az Egyesült Királyság gazdaságát hanyagul, katasztrofális módon irányította.
EnglishI want to speak for the record and for the sake of democracy in this Chamber.
A jegyzőkönyv érdekében és a parlamenti demokrácia kedvéért szeretnék felszólalni.
EnglishIf not, I will put you back in prison with your record book irredeemably spoiled.
Ha nem, visszajuttatom a rács mögé és mindent visszavonhatatlanul beírnak a lapjára.
EnglishThere was no record anywhere of my having been released or transferred elsewhere.
Sehol semmi nyoma nem volt, hogy kiengedtek vagy máshova szállítottak volna.
EnglishNora, looking for another phonograph record with Jorgensen, had a hand on his sleeve.
Nora egy másik gramofonlemezt nézett Jorgensennel, s közben a kabátujjához ért.
EnglishThe owner of record, subject to certain things, is Jessie Pierce Florian, widow.
A telek tulajdonosát, özvegy Jessie Pierce Floriant bizonyos kötelezettségek terhelik.
EnglishShe's the only one who wouldn't give an explanation after that gramophone record.
Õ az egyetlen, aki az után a gramofonlemez után nem volt hajlandó beszélni.
EnglishThey simply close the record by writing it up against him and let it go at that.
Azzal zárják majd a jegyzőkönyvet, hogy ő a bűnös, és ennyivel be is érik.