angol-magyar fordítás erre a szóra: résumé

EN

"résumé" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "résumé" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMonk did his basic training and somewhere along the line he filled in his résumé.
Monk megkapta az alapkiképzést, s eközben egyszer kitöltettek vele egy kérdőívet.
EnglishHaving failed to acquire its primary target, T-X will resume its default program.
Nem tudta elkapni az elsődleges célpontját, a TX folytatja az eredeti programját.
EnglishThe archivist withdrew the file, typed up a résumé, and put it on the telex.
A levéltáros előszedte az anyagot, összefoglalót gépelt és belerakta a telexbe.
EnglishIf so, she is no doubt anxious to resume a more conventional shape.”
Ha így van, kétségtelenül alig várja, hogy valami hétköznapibb alakot ölthessen.
EnglishYou will resume your monk's habit, Brother Occuda, and you will enter my service.
Újra belépsz a szerzetesi rendbe, Occuda testvér, és engem fogsz szolgálni.
EnglishIf he's unable to resume his duties, a new commanding officer mussst be selected.
Ha képtelen ellátni a feladatát, akkor új parancsnokot kell válasssztani.
EnglishWe also called for the Chinese to resume negotiations with the Dalai Lama.
Felszólítottuk továbbá Kínát, hogy folytassa a tárgyalásokat a dalai lámával.
EnglishI shall move on now, but we shall resume this argument in another context.
Most továbblépek, de visszatérek még ehhez az érvhez, más összefüggésekben.
English`Would you please give me a resume of the state of your enquiries up to the present time?'
Megkérhetem, hogy foglalja össze számomra röviden a nyomozás pillanatnyi állását?
EnglishHe was patient again, waiting until the vampire was ready to resume.
Türelmesen várt újra, míg a vámpír hajlandónak mutatkozott folytatni elbeszélését.
EnglishTheir horses balked, and it was a struggle to make them resume the approach.
Lovaik nyugtalankodni kezdtek, alig tudták őket tovább hajtani előre.
EnglishGeneral Peng and his forces are getting ready now to resume their attack.
Peng tábornok és csapatai várhatóan ma délre átveszik az ellenőrzést az aranymező felett.
EnglishLadies and gentlemen, if you do not mind, we shall therefore resume the order of speaking time.
Hölgyeim és uraim! Ha megengedik, akkor folytatnánk a felszólalások sorrendjét.
English%1 (experience %2, rating %3) wants to resume a saved match with you.
%1 (tapasztalat: %2, játékerő: %3) folytatni szeretne Önnel egy félbehagyott játszmát.
EnglishResume the countdown, Masters said, watching the TV monitors on the console.
Folytatni a visszaszámlálást mondta a monitorokat figyelő Masters.
EnglishIf a debate needs to stop and resume after Question Time finishes, so be it.
Ha egy vitát félbe kell szakítani, és a kérdések órája után kell folytatni, akkor tegyünk így!
EnglishAnthony had said that he believed another attempt to resume the search would be made.
Anthony azt mondta, hogy valószínűleg újra megkísérlik a keresést.
EnglishOn this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.
Ezúttal kérem a francia kormányt, hogy engedélyezze az NDTV számára a sugárzás újraindítását.
EnglishI was here a month ago, feebly handing over a resume to the receptionist.
Egy hónapja jártam itt, és félénken átnyújtottam az önéletrajzomat az ügyfélfogadó titkárnőnek.
EnglishEurope should learn from all of this and resume its role in a new way.
Európának tanulnia kell ezekből, és újra kell értékelnie a szerepét.