EN

to qualify [qualified|qualified] {ige}

volume_up
As it is, said Jefferson, your experience qualifies you to take an interest in the case, and any cooperation you offer will be welcomed.
A mostani helyzetben folytatta Jefferson a tapasztalatod feljogosít arra, hogy érdekeljen az ügy, és minden segítséget, amit felajánlasz, boldogan fogadnak.
When Slovakia is eliminated from the ice-hockey world championship and the Czech Republic qualifies for the next round ...
Amikor Szlovákia kiesik a jéghoki világbajnokságon, a Cseh Köztársaság pedig továbbjut a következő fordulóba ...

Példamondatok a(z) "to qualify" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTo qualify for the advance... a fingerprint must be provided, in situ, on an object.
Hogy hozzájusson a letéthez... egy újjlenyomatot kell hozzni valamilyen tárgyon.
EnglishThe ordinary Soviet citizen drank enough to qualify him as an alcoholic in America.
Az átlag oroszt az Államokban simán idült alkoholistának nyilvánították volna.
EnglishAs far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.
Ami a puszta véleménynyilvánítást illeti, az természetesen nem számít reklámnak.
EnglishNow the benchmark will qualify as a criterion once it has been through the Council.
Most a referenciaérték kritériumnak fog minősülni, amint a Tanácson is keresztüljutott.
EnglishBy their nature, such activities do not qualify as development assistance.
Természetükből adódóan ezek a tevékenységek nem minősülnek fejlesztési támogatásnak.
EnglishWhen I was at the Bureau, we had to qualify once a year on the range.
Amikor még a Szervnél voltam, minden évben újra kellett vizsgáznunk a lőtéren.
EnglishThe measure provided for in this Decision shall qualify for financial aid from the Community.
Az e határozatban előírt intézkedés közösségi pénzügyi támogatásra jogosult.
English'You'd qualify for an automatic upgrade on your insurance, you know,' the monster said.
- Ezzel automatikusan jobb kategóriába kerülne a biztosítójánál, tudja - mondta a szörnyeteg.
EnglishThe houses sat on lots large enough, in some cases, to qualify as fields.
Mindegyik ház nagy kert közepén áll, amelyek némelyike akkora, hogy akár mezőnek is nevezhető.
EnglishIf it follows its elder brother's example, it will not pass its exams or qualify for anything.
Ha követi idősebb testvére példáját, nem megy át a vizsgákon, és nem lesz alkalmas semmire.
EnglishHatch didn't qualify as the mot juste, either, because no architrave surrounded the hole in the wall.
E rejtélyes nyílás kör alakú volt, mint a lejáróajtók a tengeralattjárókon.
EnglishEateries that operate within the square downstairs qualify as food court.
A kajanegyed csak a földszinten létezik, a megadott helyen.
EnglishThere is also madness, for how else can we qualify the action of the Lord's Resistance Army?
Meg van őrület is, hiszen hogyan másként tudnánk minősíteni az Úr Ellenállási Hadseregének tetteit?
EnglishYou may qualify for permanent residence earlier, if you have stopped working because:
Ön rövidebb idő elteltével is jogosulttá válhat huzamos tartózkodásra, ha azért hagyta abba a munkát, mert:
English'Hey, I gotta go down to Quantico this afternoon to re-qualify on pistol.
- Most jut eszembe, hogy ma délután még le kell mennem Quanticóba, letenni az időszakos maroklőfegyver-vizsgát.
EnglishTrees of these social groups with broken tops do not qualify as sample trees,
Az ezekhez a csoportokhoz tartozó, de azokat a fákat, melyeknek sérült a facsúcsa, nem szabad szerepeltetni a mintában,
EnglishIf you don't qualify for any of them we'll try someone else.
Ha egyikre sem alkalmas, akkor valaki mással próbálkozunk.
EnglishCriteria are criteria, and these requirements need to be met in order to qualify for the visa waiver.
A kritériumok kritériumok, és ezeket a követelményeket teljesíteni kell a vízummentesség elnyeréséhez.
EnglishIn the back half of the acre, the trees grow thicker than at the front, and stand close enough to qualify as a small woods.
Kijöttem a konyhából, átmentem a verandán, le a gyepre, és követtem Robertsont.
EnglishShe had no opportunity to qualify this hurried response.
Már nem volt alkalma rá, hogy helyesbítse a sietős választ.

Szinonimák (angolul) a(z) qualifying szóra:

qualifying
qualifier
English
qualified