angol-magyar fordítás erre a szóra: put

EN

"put" magyar fordítás

HU

EN put
volume_up
{főnév}

put (és: brunt, bump, dub, impulse)
put (és: cast, crack, pitch, pitching)
put (és: cast, seeding, throw, whirling)

Szinonimák (angolul) a(z) put szóra:

put

Példamondatok a(z) "put" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishShe opened the window near her and uncovered her typewriter and put paper in it.
Kinyitotta a közelében levő ablakot, kitakarta az írógépét, és papírt tett bele.
EnglishThey're hooks for intravenous lines in case I'm - to put it delicately - injured.
Azok az infúzió számára vannak ott, arra az esetre, ha - mondjuk úgy - baj érne.
EnglishI put it aside with the things--the very many things--that don't matter in life.
Túltettem magam rajta, mint ahogy annyi más dolgon is, ami nem fontos az életben.
EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishWith that Lord Forbes put down the phone and went back to his interrupted lunch.
Ennyit mondott Lord Forbes, és visszament, hogy folytassa félbeszakított ebédjét.
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishAs the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
A PSE képviselőcsoport árnyák előadójaként az alábbi javaslatokat terjesztem be:
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
A terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
EnglishWe are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
Azt mondják nekünk, hogy egy ország szkepticizmusa nem fékezheti le a fejlődést.
EnglishI put my pistol to the head of the wagon-driver, who was this very man McCarthy.
Én a kocsis fejéhez nyomtam a pisztolyomat, aki nem volt más, mint ez a McCarthy.
EnglishHe leaned over the gun, baring his teeth at me, and put his hand to his holster.
A pisztoly fölé hajolt, fogait rám vicsorította, kezét a pisztolytáskájára tette.
EnglishNurse Hopkins said dubiously, Let's hope she's put that down in black and white!
Reméljük, meghagyta valahol fehéren-feketén is felelt Hopkins nővér tamáskodva.
EnglishOnce more there was a bowl, and money was put in it, but for what I did not know.
Ismét előkerült egy tálka, és pénzt is tettek bele, de nem tudtam, milyen célra.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
EnglishAnd because I'm a dedicated masochist, I'm going to put my suit on this instant.
És mert én megátalkodott mazochista vagyok, most rögtön felveszem a sajátomat.
EnglishHow big a contractor team would you need to put this universe together, right?
Mekkora tervezői csapatra lenne szükség, hogy egy ilyen Univerzumot készítsenek?
EnglishOne year, all the chickens died, and no one wanted to put the chickens in there.
Egy évben kimúlt az összes csirke és senki nem akarta oda berakni a csirkéket.
EnglishThey last for about five miles, in which case we put our foot back on the pedal.
Ez körülbelül öt mérföldig tart, amikor is visszatesszük a lábunkat a pedálra.
EnglishWhatever about, she had thought, but she took the card and put it in her pocket.
Ugyan miről, gondolta Rita, de azért elvette a névjegyet, és a zsebébe csúsztatta.
EnglishPut it out of your mind as though it were something harmful to you to think about.
Verje ki a fejéből, mint egy ártalmas gondolatot, amivel nem szabad foglalkozni.