EN

pursuit {főnév}

volume_up
In general, the pursuit of commercial activities must also be reported to him.
Általános esetben szintén neki kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenység folytatását.
For me, photography is basically a nice leisure pursuit.
Számomra a fotózás alapvetően egy kellemes szabadidős tevékenység.
CONDITIONS FOR THE PURSUIT OF FISHING ACTIVITIES IN GUINEA BISSAU'S FISHING ZONE BY VESSELS FLYING THE FLAGS OF MEMBER STATES OF THE COMMUNITY
A KÖZÖSSÉGI TAGÁLLAMOK LOBOGÓI ALATT KÖZLEKEDÕ HAJÓK ÁLTAL BISSAU-GUINEA HALÁSZATI ÖVEZETÉBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI
Their pursuit was disorganized, a chaos of galloping horses and brandished weapons.
Az üldözés teljesen szervezetlen volt, vágtató hátasok és dühösen lengetett fegyverek kavalkádja.
Attention control, this has now become an aerial pursuit.
Figyelem központ, ez már egy... légi üldözés.
Moki bobja felmordult, és az üldözés folytatódott.
pursuit (és: chase, hunting)

Példamondatok a(z) "pursuit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf she chose the former she would not be able to warn Boone of Decker's pursuit.
Ha az előbbit választja, akkor nem tudja hírül vinni Boone-nak, hogy Decker üldözi.
EnglishIt will kill you too she heard him warn, as she ran in pursuit of the sound.
Téged is megöl hallotta maga mögött a figyelmeztetést, ahogy a hang felé futott.
EnglishAs the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
Mint az EU, támogatnunk kell az arab országokat a reformok békés végrehajtásában.
EnglishHis inheritance allowed him to devote his life to the pursuit of ideal beauty.
Öröksége lehetővé tette a számára, hogy életét az ideális nő keresésének szentelje.
EnglishThe pursuit of profit at any price has brought the financial system crashing down.
A mindenáron való profithajhászás a pénzügyi rendszer összeomlását vonta maga után.
EnglishAnd never forget that in the end, the quest may only be the pursuit of an ideal dream!
És ne felejtsd el, a végén kiderülhet, hogy az egész nem más, mint álomkergetés.
EnglishThey reached the outskirts of Taunton without observing any signs of pursuit.
Amikor elérték Taunton külvárosát, semmi nyoma nem volt esetleges üldözésnek.
EnglishIn general, the pursuit of commercial activities must also be reported to him.
Általános esetben szintén neki kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenység folytatását.
EnglishThe Socialist Group attaches particular importance to the pursuit of that goal.
A szocialista képviselőcsoport különleges fontosságot tulajdonít e cél megvalósításának.
EnglishWith irrational persistence, the couple spent four more quarters in pursuit of an answer.
A negyediken ez állt: A kő nem ad táplálékot, sőt a homok sem oltja szomjúságod.
EnglishThe sacks on the backs of that group's laggards prompted a quick pursuit.
Õk is zsákokat vittek a hátukon, ezért Willie gyorsan utánuk küldte a robotot.
EnglishNor did disapproving clicks over his pursuit of Dennie Sudman bother him.
Az sem zavarta, hogy a Dennie Sudman-ügy is rosszalló csettintéseket vált ki.
EnglishHe looked round him with a furtive and stealthy air, as one who dreads pursuit.
Lopva, annak az embernek óvatosságával nézett körül, aki üldözőit lesi.
EnglishA vain pursuit from its beginning, maybe, which no choice of mine can mar or mend.
A hajsza: ami lehet, hogy eleve kilátástalan, s aminek jó vagy rossz vége nem rajtam áll.
EnglishIts official policy is the pursuit of cultural unity - the creation of one nation.
Hivatalos politikájuk kulturális egységre törekszik - egy egységes nemzet megteremtésére.
EnglishThe larger creatures were skipping down the roof to join the pursuit.
A nagyobb teremtmények is leugráltak a tetőről, hogy csatlakozzanak a hajszához.
EnglishOur new working group on the Middle East intends to contribute to the pursuit of that goal.
Új közel-keleti munkacsoportunk célja, hogy hozzájáruljon e cél megvalósításához.
EnglishShe got through it and into the restaurant itself before she heard his pursuit.
Átért a nyíláson és már bent volt a bútorok közt, mikor meghallotta, hogy a férfi jön utána.
EnglishThe army of Lyonesse came in close pursuit, never more than a day behind him.
Lyonesse csapata állandóan a sarkában járt, alig egy nappal lemaradva.
EnglishShe looked over her shoulder; Ossip and Sammikin were trotting up the lane in pursuit.
Hátrapillantott a válla fölött; Ossip és Sammikin futva üldözték az úton.

Szinonimák (angolul) a(z) pursuit szóra:

pursuit