angol-magyar fordítás erre a szóra: to propel

EN

"to propel" magyar fordítás

EN to propel
volume_up
[propelled|propelled] {ige}

to propel (és: to chase, to cook, to drift, to drive)
to propel

Példamondatok a(z) "to propel" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat was enough to propel Susan through the gate and up the walk to the front porch.
Mindez elég volt ahhoz, hogy Susan végre elinduljon a kapun át a bejárathoz.
EnglishIt is a deficit that has not been used to propel change in the productive model, either.
És ez a hiány szintén nem azért keletkezett, mert változást idéztek elő a termelési modellben.
EnglishPropel by repulsion, he was suddenly on his feet, without quite remembering how he had gotten up.
Az undortól hajtva hirtelen felugrott, anélkül hogy emlékezett volna, miként sikerült lábra állnia.
EnglishThree barbed tails flipped up to slap the rocks in unison and propel the devil in an undulating charge.
A három kígyócsáp egyszerre csapot le a sziklákra, mindent elsöprő rohamra indítva az ördögöt.
EnglishJimmy Kimmel posted this tweet that would eventually propel the video to be as popular as it would become.
Jimmy Kimmel elküldte ezt a Twitter-üzenetet, ami olyan népszerűvé tette a videót, amilyen az lett végül.
EnglishOccasionally a roaring beast of a spaceship would propel itself into the brightness of the sky, or descend shakily to hunker down in hiding.
Néha egy-egy hajó szökött a fényes égre, vagy ereszkedett alá kőbe, homokba vájt menedékébe.
EnglishHe continued to glare at Dan, to loom threateningly over the desk, but there was no danger that his hatred would propel him to action.
Dant nézte, fenyegetően fölé magasodott, de nem fenyegetett azzal, hogy gyűlölete tettekre sarkallja.
EnglishI crawled quietly up the slope, the grass sliding under my chest and belly, my legs straining to propel my bulk up and forward.
Nesztelenül kúsztam fel a lejtn; a f csúszós volt a mellkasom és a hasam alatt, és megfeszített lábbal löktem magam elre.
EnglishHe felt the van slam brutally against the Corniche's side, slam it again, and again, and propel the Corniche off the freeway's shoulder.
Érezte, amint nekihajt a Cor-niche oldalának, majd újra meglöki, és még egyszer, s végül letaszítja az útpadkáról.
English`And suppose, when he reached the swamp waters and heard the sounds of our carriage going away, that he had strength enough to propel those limbs to move.
És tételezzük fel, hogy amikor elborította a mocsár vize, és hallotta eltávozó kocsink zaját, volt még elég ereje, hogy mozgásra bírja a lábát.
EnglishIt is also prone to unpredictable frivolities which propel its kind on expeditions of ten thousand miles that they may dine on a particular fruit.
Ugyanakkor hajlamos a könnyelműségre, amely fajtájának tagjait akár tízezer mérföldnyi távolságba is elviszi, csak hogy egy bizonyos gyümölcsből jóllakjon.
EnglishDriven with extreme rapidity by the engine, they urged the boat onward in the water by twin screws, and I even questioned if they were not powerful enough to propel the machine through the air.
Ezeket hozta igen gyors mozgásba a motor, így tudott olyan sebesen haladni a vízben, és azon gondolkoztam, nem ezekkel halad-e a gép a levegőben is.
EnglishBut Claudia moved back against me, under the folds of my cape, a hand firmly clasping the cloth of my coat; and she seemed to propel me forward, my cape falling over the loose fabric of her own.
Claudia hozzám bújt, körgallérom ráncai alatt erősen kiskabátomba kapaszkodott, úgy sürgetett, húzott magával, miközben körgallérom az ő köpenyének laza szövésű anyagára hullott.