EN project
volume_up
{főnév}

The European project is a political project, and a guarantor of peace, freedom and democracy.
Az európai terv politikai terv, a béke, a szabadság és a demokrácia megőrzését szavatolja.
Compared to that, even Project Shepherd was of secondary importance.
Ehhez képest még a Pásztor Terv is lényegtelen aprósággá zsugorodott.
The device was needed elsewhere to continue an important project.
Valahol máshol van szükség rá egy fontos terv folytatásához Csak ennyit árulhatok el.
project (és: draft, layout, plan, scheme)
Despite its shortcomings, the project under debate merits commendation.
Hiányosságai ellenére a most vitatott tervezet dicséretet érdemel.
[Laughing] Sir, the fi rst rule of Project Mayhem is you do not ask questions, sir.
Uram, a Pusztítás-tervezet első szabálya, hogy nem kérdezősködünk, uram.
Project Hope will be ajoint effort between the police and community leaders.
A Remény-tervezet közös erőfeszítést jelent a rendőrség és a lakosság vezetői részéről.
project (és: advice, counsel, motion, pointer)
Fortunately, the project failed in the narrow vote by the Committee on Constitutional Affairs in May, when the vote was 15 to 14.
Szerencsére ez a javaslat májusban kis különbséggel 15-14-es szavazataránnyal megbukott az Alkotmányos Ügyek Bizottságában.
What is problematic in the report is the proposal for EU project bonds, or Eurobonds, which I absolutely oppose.
Ami problematikus a jelentésben, az az uniós projektkötvényekre vonatkozó javaslat, amelyet kifejezetten ellenzek.
We also wish to clarify why we voted against the proposal for a pilot project in favour of children and children's rights.
Szeretnénk azt is tisztázni, hogy miért szavaztunk a gyermekeket és a gyermekek jogait szolgáló kísérleti projektre vonatkozó javaslat ellen.
We're not even sure ourselves, the chief of project security replied.
Még mi magunk sem vagyunk biztosak benne válaszolta a létesítmény biztonsági főnöke.
They say that you may be the new deputy project officer.
Azt mondják, lehet, hogy maga lesz a létesítmény parancsnokának új helyettese.
In fact, this is the method proposed by the chief project engineer.
Valójában ezt a módszert javasolta a létesítmény főmérnöke.
project (és: investment)
The project has an exceptionally low level of support from the local communities in both Austria and Hungary.
A beruházás mind Ausztriában, mind Magyarországon rendkívül alacsony társadalmi támogatottságot élvez.
If the project or the investment does not have cross-border effects, then it is pretty clear how the thing should be done.
Ha egy projekt vagy beruházás nem jár határokon átnyúló hatásokkal, akkor meglehetősen egyértelmű, hogy hogyan kell eljárni.
Moreover, if support is calculated on the basis of wage costs, the jobs must continue for a period of three years from the project completion date.
Továbbá, ha a támogatást a bérköltségek alapján számolják ki, a munkahelyeknek a beruházás befejezését követően három évig fenn kell maradniuk.
project
project
volume_up
projekt {fn}
If you want to create a new project, choose Project->New Project from the menu.
Új projekt kényelmes létrehozásához válassza a "Projekt"-"Új projekt" menüpontot.
Project name The project name is an identification of a project for you.
A projekt neve A projektnév a projekt azonosítására szolgál.
To open a project, select Open Project from the Project menu.
Egy már létező projekt megnyitásához kattintson a "Projekt megnyitása" menüpontra a "Projekt" menüben.

Szinonimák (angolul) a(z) project szóra:

project

Példamondatok a(z) "project" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs regards the Galileo project, there is not to be any increase in its funding.
Ami a Galileo projektet illeti, a finanszírozását egyáltalán nem kell növelni.
EnglishAnd here are the results of this wonderful project that is The System in Venezuela.
És íme az eredménye annak a csodálatos programnak, ami a venezuelai “El Sistema”.
EnglishI'm still doing this project, but it is obsolete, because you're all doing it.
Én még mindig csinálom ezt a projektet, de ez már elavult, mert mindenki csinálja.
EnglishHas Commissioner Oettinger not already committed himself to financing that project?
Oettinger biztos úr nem kötelezte már el magát annak a projektnek a támogatására?
EnglishI would like to say that it is now difficult to understand whose project it is.
Szeretném elmondani, hogy most nehéz megérteni, hogy kinek a projektje is ez.
EnglishThose who support the project would find a way of reintroducing the symbols.
Akik támogatják a tervet, módot fognak találni a jelképek ismételt bevezetésére.
EnglishThere were no more intriguing tidbits like Project Pandora, no more clues or leads.
A Pandora-tervhez hasonló, egyéb titokzatos finomságot már nem találtak közöttük.
EnglishThe rules for applying for project funding are complex and difficult to understand.
A projektfinanszírozásra vonatkozó szabályok bonyolultak és nehezen érthetőek.
EnglishThis is a project called Photosynth, which really marries two different technologies.
Ennek a projektnek a neve Photosynth, két különböző technológia remek házassága.
EnglishI fully support this project on Alzheimer's disease and other dementia diseases.
Teljes mértékben támogatom az Alzheimer-kórra és más demenciákra vonatkozó projektet.
EnglishNote: If you abort your files will be created but will not be added to the project.
Megjegyzés: ha kilép, a fájlok létrejönnek, de nem lesznek hozzáadva a projekthez.
EnglishThere is mention of an 'ordonation,' a plan, project, or procedure to be followed.
Valamiféle ordonation-ról, elképzelésről, tervről, követendő eljárásról van itt szó.
EnglishWhy is it in favour of an EU project but wants to keep it from the people?
Miért támogat egy EU-projektet, és miért akarja ezt elhallgatni az emberek elől?
EnglishThe next project I want to show was given to me in an email from a stranger.
A következő projektet, amit szeretnék megmutatni egy idegentől kaptam egy emailben.
EnglishThe right to move freely is indeed a very important embodiment of the European project.
A szabad mozgáshoz való jog valóban fontos megtestesítője az európai projektnek.
EnglishThis is understood by the numerous European cities trying to take part in the project.
Ezt számos európai város megértette, amelyek részt kívánnak venni a projektben.
EnglishCommittees are supported by Working Groups, Project Groups and Sub-groups.
A bizottságok munkáját munkacsoportok, projektcsoportok és alcsoportok támogatják.
EnglishI was with the project when it was still with NASA, before it was sold to DBA.
Már akkor a projektben voltam a NASA-nál, mielőtt eladták volna a DBA-nak.
EnglishThat explained why he was here, part of the newly named Shiva Project, didn't it?
És ez megmagyarázta, miért volt itt Steve, mit keresett a Síva nevet kapott projektben.
EnglishIt is essential that our different countries be heavily involved in this project.
Létfontosságú, hogy különböző országaink jelentős részt vállaljanak ebben a projektben.