EN process
volume_up
{főnév}

This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Ez számunkra is tanulási folyamat, egy folyamatos javulási folyamat.
Combating this process and its negative effects is the need of the hour.
Az e folyamat és a folyamat káros hatásai elleni küzdelem aktuális szükségszerűség.
The Bologna Process, the Copenhagen Process and other such initiatives are good examples of this.
Jó példa erre a bolognai folyamat, a koppenhágai folyamat és a hasonló kezdeményezések.
process (és: acting, action, deal, method)
This process is called "Ordinary legislative procedure" (ex "co-decision").
A folyamat neve rendes jogalkotási eljárás (régebbi nevén együttdöntési eljárás).
In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
Ebben a vonatkozásban a függetlenség kikiáltása meglehetősen normális eljárás.
Bokanovsky's Process is one of the major instruments of social stability!
A Bokanovsky-eljárás a társadalmi stabilitás biztosításának egyik legfőbb eszköze!
process
volume_up
munkamenet {fn}

Példamondatok a(z) "process" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Az eddig elért haladásra hivatkozik, és gyors csatlakozási folyamatra törekszik.
EnglishThis, in particular, is the importance of Europe's GMES in the world GEO process.
Különösen ez adja meg az európai GMES jelentőségét a globális GEOSS-folyamatban.
EnglishI headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
Én vezettem a közel-keleti békefolyamat szekcióját a Brit Külügyi Szolgálatnál.
EnglishAll this would need to be clarified before we could start a legislative process.
Mindezt tisztázni kell, még mielőtt elindíthatnánk egy jogalkotási folyamatot.
EnglishThe Council started the ratification process for the agreement on 14 June 2010.
A Tanács 2010. június 14-én elindította a megállapodás ratifikálási folyamatát.
EnglishMy message to the next Parliament is, 'Be vigilant; keep an eye on the process'.
Azt üzenem a következő Parlamentnek, "Légy éber, és tartsd a szemed a folyamaton”.
EnglishThe EU Member States in the region can play an important role in this process.
Az EU térségbeli tagállamai ebben a folyamatban jelentős szerepet tölthetnek be.
EnglishThis is proof that Parliament has its rightful place in the codecision process.
Ez bizonyítja, hogy a Parlament jogos résztvevője az együttdöntési folyamatnak.
EnglishThe right to a judicial process must not be called into question on any pretext.
Az igazságügyi eljáráshoz való jogot semmilyen indokkal nem lehet megkérdőjelezni.
EnglishOkay, so 90 percent of my photographic process is, in fact, not photographic.
Nos, tehát, a fotós munkám 90 százaléka valójában nem is fotózással kapcsolatos.
EnglishIn the process of sending the other three to prison, Carson had cleared Liane.
Carson végül tisztázta a lányt a vádak alól, de a másik hármat börtönbe juttatta.
EnglishI believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
Hiszem, hogy együtt sikerül majd kidolgoznunk az új költségvetési folyamatot.
EnglishWe are absolutely committed to completing this process as quickly as possible.
Határozott szándékunk, hogy ezt a folyamatot a lehető leggyorsabban véghezvigyük.
EnglishIt is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
Egyértelmű, hogy a demokrácia Ukrajnában tovább halad a megszilárdulás útján.
EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Az európai integráció folyamatába vetett hitet csak így sikerülhet megerősítenünk.
EnglishThis creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez bizalmat ébreszt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata iránt.
EnglishThey will play an even more significant role in the process of its implementation.
Ők még ennél is fontosabb szerepet fognak betölteni a végrehajtás folyamatában.
EnglishI did not vote for this resolution on the European integration process of Serbia.
Nem szavaztam meg a Szerbia európai integrációs folyamatáról szóló állásfoglalást.
EnglishOn its side, the Commission is finalising its response to the consultation process.
A maga részéről a Bizottság véglegesíti a konzultációs folyamatra adott válaszát.
EnglishIt is up to us to restart this process as soon and as effectively as possible.
Rajtunk áll, hogy mihamarabb és minél hathatósabban újraindítsuk ezt a folyamatot.