EN

prior {főnév}

volume_up
Only a few steps away is the Prior's cell, and guess who is there this very minute?
Pár lépés a prior cellája, és tudod, ki van itt nálunk?
But the old lady, Prior, she doesn't hear a scream.
De az öreg hölgy, Prior, nem hall sikoltást.
prior (és: provost)
HU

prior {főnév}

volume_up
Pár lépés a prior cellája, és tudod, ki van itt nálunk?
Only a few steps away is the Prior's cell, and guess who is there this very minute?
De az öreg hölgy, Prior, nem hall sikoltást.
But the old lady, Prior, she doesn't hear a scream.

Példamondatok a(z) "prior" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut if it was just some kinda foolishness, the prior maybe don't have to know.
De ha csak valami bolondság volt, akkor talán nem muszáj tudnia róla a priornak.
EnglishThey do not provide consumers with enough information prior to signing contracts.
Nem adnak elégséges tájékoztatást a fogyasztóknak a szerződések aláírása előtt.
EnglishRecall, if you will, the debate that we had here last year prior to Copenhagen.
Felidézhetik a vitát is, amelyet a múlt évben Koppenhága előtt folytattunk itt.
EnglishUnfortunately, Benazir Bhutto was assassinated a few weeks prior to the elections.
Benazir Bhuttó sajnos merénylet áldozata lett néhány héttel a választások előtt.
EnglishOne year prior to elections, in a crisis situation, we are facing a major test.
Egy évvel a választások előtt, válsághelyzetben komoly próbatétel áll előttünk.
EnglishI danced around the questions on the application dealing with prior bankruptcies.
A kérdőíven ügyesen megkerültem a korábbi csődeljárásokra vonatkozó kérdéseket.
EnglishI will inform the staff and see that all is put in order prior to my departure.
Értesítem a személyzetet, és gondoskodom róla, hogy minden rendben menjen tovább.
EnglishThis surveillance must start prior to or at the beginning of the exposure.
Ennek a felügyeletnek a kitettség előtt vagy annak kezdetekor meg kell indulnia.
EnglishPrior to the vote in our committee we received strong external representations.
Bizottságunkban, a szavazást megelőzően, erős külső jelenlétet érzékeltünk.
EnglishYou have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Előzetesen kell leadniuk a nevüket, a szavazások indokolásának kezdetét megelőzően.
EnglishPrior to Katrina, the South Bronx and New Orleans' Ninth Ward had a lot in common.
Katrina előtt Dél-Bronx és New Orleans kilencedik kerülete sok mindenben hasonlított.
EnglishIt exactly matched the computer mock-up he'd examined for hours prior to coming down.
A gép belső tere pontosan úgy nézett ki, ahogyan azt a számítógépen mutatták neki.
EnglishBut there's another source of information, and that's effectively prior knowledge.
De van más információforrásom is, ami egyértelműen előrébb van a tudásnál.
EnglishPrior to his death, did Mr. Clifford say anything to you about a Mr. Barry Muldanno?
- Mondott neked valamit a halála előtt Mr. Clifford Mr. Barry Muldannóról?
EnglishIndeed, prior to our meeting, there appeared to be a wide divergence of views.
Az ülést megelőzően valóban úgy tűnt, hogy nagyon eltérőek a nézeteink.
EnglishThe first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
Az első kemény bírálat még az elfogadását megelőzően érte a médiatörvényt.
EnglishI recall a heated debate in Poland prior to the general election of October 2007.
Emlékszem a 2007. októberi általános választásokat megelőző heves vitára Lengyelországban.
EnglishIt is vital to know exactly when conditions should be subject to prior authorisation.
Nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, a feltételeket mikor kell előzetesen engedélyezni.
EnglishIf I had passed by Buena Vista prior to the quake, surely I would have seen them gathering.
Ha a rengés előtt arra jártam volna, biztosan láttam volna, amint gyülekeznek.
EnglishIn the art and entertainment worlds all prior centuries were being recycled.
A művészetben és a szórakoztatásban újra felhasználtak minden századot.

Szinonimák (angolul) a(z) prior szóra:

prior
English