angol-magyar fordítás erre a szóra: predictable

EN

"predictable" magyar fordítás

EN predictable
volume_up
{melléknév}

predictable (és: foreseeable)
In that they were predictable, and that was good for Popov.
Ebből a szempontból megjósolható a viselkedésük, és ez az én szerencsém, gondolta Popov.
The effect on Jonesy’s digestion had been fairly predictable.
Ennek hatása Jonesy emésztésére előre megjósolható volt.
How they do their damage control is predictable, but -' 'It's not going to work,' Alden interrupted.
Az, hogy miként próbálják meg orvosolni a bajt, megjósolható, de...
predictable (és: foreseeable)
Their motion is predictable, understandable, solvable.
A mozgásuk előre látható, könnyen értelmezhető, kiszámítható.
A predictable framework within which milk producers can develop production has also been established.
Létrejött az az előre látható keret is, amelyen belül a tejtermelők fejleszthetik termelésüket.
We will restate the prime importance of predictable and stable rules for foreign investments in Russia.
Újból kifejtjük a külföldi beruházásokra vonatkozó előre látható és stabil szabályozás fontosságát Oroszországban.
predictable (és: calculable)
People who walk in straight lines are predictable, and predictable people get caught.
Az egyenes vonalban haladó ember kiszámítható, és a kiszámítható embereket könnyen elkapják.
And so the business of intelligence was a civilized, predictable business.
Így hát a hírszerzési tevékenység civilizált, kiszámítható tevékenység volt.
The traffic on Napoleon Avenue made small, predictable, and slightly comforting noises.
A Napóleon úton apró, kiszámítható, vigasztaló neszekkel haladt a forgalom.

Példamondatok a(z) "predictable" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHer cycle, predictable as always, was confirmed by her morning temperature.
Jack ma éjszaka egy újabb gyerekkel fogja megajándékozni, gondolta Cathy ujjongva.
EnglishDeities of all the predictable sorts belonged to the tribe of the heavens.
A lehető legkülönbözőbb sorsú istenségek képviseltették magukat a mennyei karban.
EnglishIf not, their routine surveillance procedures, no matter how thorough, were predictable.
Ha ez így van, akkor kijátszhatják őket, mert alaposak ugyan, de kiszámíthatóak.
EnglishGolovko's initial response was as predictable as it was automatic: Say nothing.
Golovko legszívesebben rávágta volna, hogy semmit, de visszafogta magát.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the course of a revolution is seldom predictable.
(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy forradalom kimenetele ritkán látható előre.
EnglishWhen I was glimpsed, I ran, which seemed the acceptable and predictable
Mikor észrevettek, elfutottam, ami logikus és várható viselkedésnek tűnt.
EnglishAugustin was feared by the slaves, but they apparently regarded him as predictable and sane.
A rabszolgák féltek Augustintől, de kiszámíthatónak és épeszűnek tartották.
EnglishIt must be stringent, predictable and clear, but also harmonised.
Szigorúnak, kiszámíthatónak és egyértelműnek, ugyanakkor harmonizáltnak kell lennie.
EnglishIron hard and fixed of purpose, Pindanon was the most predictable of Eventine's advisers.
Vaskemény volt és céltudatos, Eventine legkiszámíthatóbb tanácsadója.
EnglishBut he was sullen about it, with the predictable attitude of someone who has been rightat all costs.
Garp azonban konok volt, mint az olyanok, akik bármi áron behajtanák az igazukat.
EnglishPRIEST ENGAGES IN PREDICTABLE PUBLIC AUDIENCES AND APPEARANCES WHICH ARE KNOWN WELL IN ADVANCE.
A PAP ELÕRE RÖGZÍTETT ÉS BEJELENTETT IDÕPONTOKBAN TALÁLKOZIK A HÍVEKKEL.
EnglishThere was as much complexity in this man as any other, Jack knew, and complexities were not predictable.
Az elnök túl bonyolult személyiség volt, és a bonyolult mindig kiszámíthatatlan.
EnglishThe other side was never predictable in the intelligence business.
De ha igen, akkor azt a Nyúl úgyis kiderítette volna, és el sem indul.
EnglishThe speech from President Grushavoy was predictable in every detail.
Grusavoj elnök pontosan azt mondta, amire a jelenlévők számítottak.
EnglishHis mother's thirst for vengeance followed a predictable cycle.
Amikor anyja bosszúvágya beteljesült, mindig egy ismétlődő hangulati ciklus következett.
EnglishFamiliar elements could make the opposing force more predictable.
Az ismerős elemek jelenléte kiszámíthatóbbá teszi az ellenséges erőt.
EnglishIn my view, an increase in payment levels is predictable in 2012.
Véleményem szerint 2012-ben várható a kifizetési szintek emelkedése.
EnglishThe client list was predictable: oil and gas, insurance, banks, government relations.
Az ügyfelek listája nem okozott meglepetést: olaj és üzemanyag, biztosítás, bankok, kormánykapcsolatok.
EnglishThe outrage was predictable, but remarkably muted, Andropov thought.
A körülményekhez képest egészen visszafogott, gondolta Andropov.
EnglishStories are inevitable, if they're good, but they're not predictable.
A történetek elkerülhetetlenek, ha jók, de nem kiszámíthatóak.