EN precipitate
volume_up
{főnév}

The solution is stable for several months and should be discarded if a precipitate is formed.
Ez az oldat több hónapig stabil, és ki kell dobni, ha csapadék képződik.
If the sample solution shows a precipitate, it is probably due to the reaction of Hg II with a reduced sulphur compound.
Ha a mintaoldatban csapadék látható, ez valószínűleg a Hg (II)-nek a redukált szénvegyülettel való reakciója miatt van.
precipitate (és: deposition, dregs, fur, precipitation)
It's this dark purple precipitate within the cell that's telling us a gene is turned on there.
Ez a sötétlila üledék a sejten belül mutatja, hogy egy gén ott be van kapcsolva.

Szinonimák (angolul) a(z) precipitate szóra:

precipitate

Példamondatok a(z) "precipitate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishRemove the precipitate by filtration or centrifugation before the analysis.
A csapadékot szűréssel vagy centrifugálással el kell távolítani elemzés előtt.
EnglishIf the craft comes near enough, it will precipitate into normal space.
Ha a jármű elég közel kerül hozzá, visszaesik a normál térbe.
EnglishCollect the precipitate on a filter funnel (porosity 3).
A csapadékot egy szűrőtölcséren (3-as porozitású) össze kell gyűjteni.
EnglishLord Caterham beat a precipitate retreat without waiting for a reply.
- Caterham lord választ se várva gyorsan eltűnt.
EnglishWith the object of preventing a precipitate marriage, I took Mademoiselle Jane to Paris as my secretary.
Hogy egy elsietett házasságnak elejét vegyem, elvittem magammal Jane kisasszonyt mint titkárnőmet Párizsba.
EnglishWash the precipitate with distilled water to remove excess sodium hydroxide and the sodium chloride formed.
A csapadékot desztillált vízzel kell mosni a többlet nátrium-hidroxid és a képződött nátrium-klorid eltávolítására.
EnglishBut don't you think you're being rather precipitate?
De nem gondolja, hogy kissé elsietné?
EnglishDissolve the precipitate in 70 ml of methanol heated to boiling and finally add 300 ml of water at 80 ºC.
A csapadékot 70 ml forrásig felmelegített metanolban fel kell oldani, és végül hozzá kell adni 300 ml 80 °C hőmérsékletű vizet.
EnglishThey can precipitate a ship out of hyperdrive?
Le tudnak hozni egy hajót a hipertérből?
EnglishOnly what Pylokam serves at that stand of his, grumbled Trevagg, and made a far more precipitate exit than he'd planned.
Csak azt, hogy mi mindent árul az a Pylokam morogta Trevagg, és jóval fürgébben távozott, mint eredetileg tervezte.
EnglishLord Caterham beats a precipitate retreat.
EnglishA supersaturated solution, just by being shaken, at once produces a crystalline precipitate and moves toward the normal saturation point.
A túltelített oldatot is csak meg kell keverni egy kicsit, mindjárt kiválnak a kristályok, és az oldat már csak telített lesz.
EnglishPoirot, I have the utmost respect, the utmost admiration for your methods, but I feel very strongly that no precipitate action must be taken.
Poirot úr, nagyon tisztelem, roppantul tisztelem a módszereit, de nagyon határozottan úgy érzem, nem kéne elsietnünk a dolgot.
EnglishI am very sensible, madam, of the hardship to my fair cousins, and could say much on the subject, but that I am cautious of appearing forward and precipitate.
- Teljesen tudatában vagyok, asszonyom, milyen nehézséget jelent ez szép unokahúgaimnak; sokat mondhatnék erről, de nem akarok vakmerőnek és meggondolatlannak látszani.
EnglishWe need to make sure that our fellow citizens maintain confidence in the banking system and do not give in to this tide of panic, which would only precipitate a downward spiral.
Biztosítsuk, hogy polgártársaink megőrizzék a bankrendszerbe helyezett bizalmukat, és ne keletkezzen olyan pánikhullámot, amely csak felgyorsítja a visszaesés folyamatát.