angol-magyar fordítás erre a szóra: to postpone

EN

"to postpone" magyar fordítás

EN to postpone
volume_up
[postponed|postponed] {ige}

Példamondatok a(z) "to postpone" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English'Then maybe you ought to postpone your thinking and do a little sleeping instead.'
- Akkor talán elhalaszthatnád a gondolkodást, és inkább aludhatnál egy kicsit.
EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
Erre várva, én tényleg úgy vélem, hogy el kellene halasztanunk a mentesítést.
EnglishI think therefore that it is indeed wise to postpone this vote until Strasbourg.
Tehát szerintem valóban bölcs lépés lenne, ha elhalasztanánk ezt a szavazást Strasbourgig.
EnglishTo postpone it any longer, Madam President, really would not be acceptable.
Ennek bármilyen további elhalasztása, elnök asszony, egyáltalán nem lenne elfogadható.
EnglishWe must vote against the interim agreement and we must not postpone our vote.
Az ideiglenes megállapodás ellen kell szavaznunk, és nem szabad elhalasztani a szavazást.
EnglishWe think that decisions need to be made urgently, so we cannot postpone the vote.
Úgy gondoljuk, a probléma sürgős döntéseket igényel, ezért nem halaszthatjuk el a szavazást.
EnglishTo postpone the necessary adaptation on home soil until after 2020 is counterproductive.
Az EU területén történő szükséges alkalmazkodás 2020-ig való elhalasztása nemkívánatos.
EnglishIf we postpone the decision in the Council, we will lose two important weeks of negotiations.
Ha a Tanácsban elhalasztjuk a döntést, a tárgyalásokból két fontos hetet veszítünk.
EnglishIt would be best to postpone the non-legislative reports to the July part-session.
Jobb lenne, ha a nem jogalkotásra irányuló jelentéseket elhalasztanánk a júliusi plenáris ülésre.
EnglishI will put the request to postpone the vote tabled by Mr Daul to the vote.
Szavazásra bocsátom a szavazás elnapolására vonatkozó, Daul úr által előterjesztett kérelmet.
EnglishWe are not rich enough to be able to postpone dealing with this topic.
Nem vagyunk elég tehetősek ahhoz, hogy halogassuk e kérdés kezelését.
EnglishMarty opened his eyes to slits, taking her no as a command to postpone the finish.
Marty résnyire nyitotta a szemét Úgy értelmezte, hogy a nem a befejezés hátráltatására szólítja fel.
EnglishSecondly - but this is rich - you say: 'why postpone further?'
Másodsorban - és ez mulatságos - Ön azt mondja: "miért halasztanánk tovább?”
EnglishThis is not an appeal to postpone our actions in the field of public finances.
Felszólalásom nem az államháztartások területét érintő cselekvések elhalasztására vonatkozó indítvány.
English- postpone or advance certain inspections, or carry out additional inspections;
- elhalaszthatja vagy előre hozhatja egyes vizsgálatok időpontját, illetve további vizsgálatokat végezhet;
EnglishI'd love to oblige you, Sparhawk, but I'm afraid we'll have to postpone it again.
Szívesen állnék a szolgálatodra, Sparhawk, de attól tartok, az eszmecserénket megint el kell halasztanunk.
EnglishIn other words, if we postpone matters and give ourselves more time, it will come into effect.
Más szóval, ha elhalasztjuk az ügyet, és több időt adunk magunknak, akkor hatályba fog lépni.
EnglishTherefore, if we are intelligent, let us postpone the vote.
Következésképpen - ésszerűen gondolkodva - halasszuk későbbre a szavazást.
EnglishIt is beneath the dignity of this House to postpone such a debate to the evening sitting.
Nem e Parlamenthez méltó egy ilyen vitát későre halasztani.
EnglishHe, of course, would like to postpone it until after the funeral.
Õ persze valójában a temetés utánra halasztaná a legszívesebben.