EN

to participate [participated|participated] {ige}

volume_up
The EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
Az EU folyamatosan és szorosan figyelemmel kíséri e folyamatot, és abban aktívan részt vesz.
This is the last plenary sitting in which our Secretary-General, Harald Rømer, will participate.
Ez az utolsó plenáris ülés, amelyen főtitkárunk, Harald Rømer úr részt vesz.
Természetesen a külügy is részt vesz a munkájukban.
I would also like to emphasise that the EU will continue to participate in the NPT reviews and to make an active contribution to the success of the process as a whole.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az EU továbbra is részt vesz az atomsorompó-szerződés felülvizsgálataiban, és tevékenyen hozzájárul az egész folyamat sikeréhez.

Példamondatok a(z) "to participate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHow much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
Milyen mértékű átláthatóság szükséges ahhoz, hogy az érintettek részt vegyenek?
EnglishThe Commission is willing to participate in these discussions with Member States.
A Bizottság ezeken a megbeszéléseken a tagállamokkal együtt kíván részt venni.
EnglishIf you decide to participate, the program must be carried out to its conclusion.
Ha úgy döntőtök, hogy részt vesztek a programban, végig is kell csinálnotok.
English(HU) The opposition had the opportunity to participate in the work of Parliament.
(HU) Az ellenzéknek megvolt a lehetősége, hogy részt vegyen a Parlament munkájában.
EnglishI hope many local authorities will actually participate in these consultations.
Remélem, sok helyi hatóságok valóban részt fog venni ezeken a konzultációkon.
EnglishAnother important matter is the ability of women to participate in public life.
Egy másik fontos kérdés a nők számára a közéletben való részvétel lehetősége.
EnglishIt is important that all the Member States be able to participate in this instrument.
Fontos, hogy minden tagállam részt vehessen ennek az eszköznek az alkalmazásában.
EnglishWe will send a technician so that you will be able to participate in the vote.
Küldünk egy műszaki szakembert, hogy Ön is részt tudjon venni a szavazásban.
EnglishThe European Union has to participate in this venture, and we too must follow suit.
Az Európai Uniónak részt kell vennie ezen az eseményen, és nekünk is követnünk kell.
EnglishThanks to all of you who responded to the invitation to participate in today's debate.
Köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a meghívást, hogy vegyen részt a mai vitában.
EnglishBut you have, and you'd probably participate in this one if the price went high enough.
De azért öltél, nem igaz, ahogyan ezt is elvállaltad volna, ha jobban fizetnek.
EnglishInstead it means that everyone can contribute something and needs to participate.
Hanem azt, hogy mindenki hozzájárulhat a közösség életéhez, és részt kell vennie benne.
EnglishIt is considered the norm for women to participate in all areas of society.
Ma már az a norma, hogy a nők a társadalom minden területén képviseltessék magukat.
EnglishIn 2005, the Republic of Croatia asked to participate in the activities of the EMCDDA.
A Horvát Köztársaság 2005-ben kérte, hogy részt vehessen az EMCDDA tevékenységében.
EnglishThe European Union must participate in this twin emergency and reconstruction effort.
Az Európai Uniónak részt kell vennie a mentési és újjáépítési kettős erőfeszítésben.
EnglishWomen should participate in the entire process of preventing and resolving conflicts.
A nőket be kell vonni a konfliktusok megelőzésének és kezelésének teljes folyamatába.
English'Besides - ' said Father Keeley, 'it's good for the mothers to participate.'
- Meg hát - mondta Keeley atya -, az anyáknak is jó, hogy részesei lehetnek az ügynek.
EnglishYou are, of course, invited to participate and also express your views.
Természetesen Önt is szívesen látjuk, és örömmel vesszük, ha kifejti nézeteit.
EnglishWe also call upon them to participate wholeheartedly in the talks in Sirte.
Arra is felszólítjuk őket, hogy teljes szívvel vegyenek részt a sirte-i tárgyalásokon.
EnglishIt is, therefore, justified that Russian scientists participate in the programme.
Ezért indokolt, hogy az orosz tudósok is részt vegyenek a programban.

Szinonimák (angolul) a(z) participating szóra:

participating
English
participation
participant
English