EN

parry {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "parry" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was accompanied by John Parry, late of the Royal Marines, a professional explorer.
óval tartott John Parry, a Királyi Haditengerészet volt tisztje, hivatásos felfedező.
EnglishShe said she'd come down for a luncheon party or a cocktail parry or something.
Azt mondta, hogy csak ebédre vagy vacsorára hívták meg valahova.
EnglishJohn Parry's ghost and the ghost of Lee Scoresby recovered their senses first.
John Parry és Lee Scoresby kísértete találta fel magát legelőbb.
EnglishI-I cannot discount your words, nor parry them, he said heavily.
- Én-én nem tudok ellentmondani vagy védekezni ez ellen. - mondta ki lassan.
EnglishThe Letherü steel of his longsword would not break clashing in hard parry, but his arms might.
A hosszúkard lether vasa talán nem törik el az összecsapásban, de a karja annál inkább
EnglishHalthor pulled the dagger from his flesh and tried to parry with his sword.
Halthor kitépte magából a tőrt, és hárításra emelte a kardját.
EnglishBut for the moment, he had no intention of curtailing the parry.
Most azonban még nincs rá szükség, hogy megnyirbálja saját kiváltságait.
EnglishThe house guard tried to parry with his shield, but too slow.
Az őr megpróbálta a pajzsával hárítani a csapást, de lassúnak bizonyult.
EnglishSurprised by Cale's speed, Gez stumbled backward and attempted an awkward parry with his axe haft.
Gez hátratáncolt, és egy suta mozdulattal próbálta hárítani a támadást.
EnglishIt took him only an instant to recover himself and parry the magical blade's next slash.
Pillanatok alatt összeszedte magát, és kitért a csapás elől.
EnglishSure enough, there were several references to John Parry, in connection with an archaeological expedition.
Valóban számos utalást talált John Parryre egy régészeti expedícióval kapcsolatban.
EnglishMy name, as I told you, is Parry, and I was not born in this world.
A nevem, mint mondtam, Parry, és nem ebben a világban születtem.
EnglishGrumman smiled briefly, and said, The name he used is my own true name, John Parry.
A név, amelyen szólított, az igazi nevem: John Parry.
EnglishCoulter love Lyra more than Elaine Parry loved him?
Mrs. Coulter tehát jobban szereti Lyrát, mint Elaine Parry őt, Willt?
EnglishImpertinence-peering in like that, she thought-and added parenthetically Just like Jonas Parry.
Szemtelenség így bekukucskálni! gondolta, és zárójelben hozzátette: Pont olyan, mint Jonas Parry:
EnglishFeint, parry, disengage, all that complicated stuff.
Álmozdulat, megtévesztés, támadás, védekezés, meg az a sok komplikált izé!
EnglishParry, Will's mother, had put makeup on one eye but not on the other.
Aztán meglátta, hogy William anyjának, Mrs. Parrynek csak az egyik lábán van cipő, a másikon papucs.
EnglishParry, said Lyra, how do you know our daemons have gone into my father's world?
Na de Mr. Parry mondta Lyra , mitől olyan biztos benne, hogy a daimónjainkat az apám világában kell keresnünk?
EnglishAnd then Stanislaus Grumman, Jopari, John Parry hesitated.
És ekkor Stanislaus Grumman, Dzsopari, John Parry tétovázott.
EnglishAnd you, sir, said John Parry's ghost to the Chevalier: I have spoken to the ghosts of your people.
Engedelmével, lovag úr szólította meg John Parry kísértete Tialyst , beszéltem az ön népének kísérteteivel.

Szinonimák (angolul) a(z) parry szóra:

parry