EN

pan {főnév}

volume_up
Then both came in profusion, the pan falling from her hand at her feet.
Aztán mindkettő megérkezett bőséggel, a serpenyő kicsúszott a kezéből és a lába elé zuhant.
That frying pan--only, only for omelettes do I use it!
Ez a serpenyő... ezt én használom csakis rántottának!
Looks like a frying pan and some eggs to me.
Úgy nézel ki mint egy serpenyő, és néhány tojás.

Példamondatok a(z) "pan" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs you know, the SEPA does not benefit from a pan-European system of governance.
Mint tudják, a SEPA nem részesül a páneurópai irányítási rendszer előnyeiből.
EnglishCould he then analyze pan troop interactions as a reduced case of psychohistory?
Yakani megnyitotta Hari számára a bizalmas információkat tartalmazó adattárakat is.
EnglishYou'll have to sup it in your mug; or straight from the pan, when it's cooled a bit.
Átmerheted a magad csuprába, de megeheted a lábosból is, ha hűlt egy kicsinyég.
EnglishWhen it is nicely browned, take it out of the pan and pour out the drippings.
Amikor szépen megbarnult, vegyük ki a tepsiből, és ontsuk le róla a pecsenyezsírt.
EnglishHe set the pan on the coals and took several chunks of meat out of a covered bowl.
Rátette a serpenyőt a tűzre, majd egy lefedett tálból kiszedett néhány hússzeletet.
EnglishShe returned the veal to the pan, and added mushrooms and artichokes and butter.
Visszatette a borjút a serpenyőbe, gombát, articsókát és vajat tett hozzá.
EnglishPut the meat back in the pan, heat up the marinade, and pour it over the meat.
Tegyük vissza a húst a tepsibe, melegítsük meg a páclét, és ontsuk a húsra.
EnglishBecause I done the wrong thing when Pan got my daemon away from Lord Asriel's!
Mert hülyeséget csináltam, mikor Pan elszedte a daimónomat Lord Asrielétől.
EnglishThe police pushed my hand and then my face into a shallow pan of gummy black ink.
A rendőrök belenyomták előbb a kezemet, azután az arcomat egy lavór fekete kulimászba.
EnglishTo Second Vice President Jose Trujillo Samar's surprise, the paper pan did not burn.
José Trujillo Samar második alelnök meglepetésére a papírserpenyő nem gyulladt meg.
EnglishShe was busy transferring bacon from the frying pan on the stove to the oven.
Elmélyülten foglalatoskodott a szalonnával, a serpenyőből átrakta a sütőbe.
EnglishPart of him recognized a Pan-deep sensation: the thrill of being paid attention to.
Tudatának egy részén kellemes érzés áradt szét: jó dolog, amikor figyelnek az emberre.
EnglishHari liked the FOUNDATION'S FEAR 387 morsels, filtered through pan tastebuds.
A csapat tagjai kíváncsian, oldalra döntött fejjel nézték ügyetlenkedését.
Englishanother armsman snarled, snatching up a loaf of bread from the nearest pan.
Hátrébb! - kiáltott rá egy másik fegyveres felkapva egy cipót a közelebbi lapátról.
EnglishHer hands were the only pan of her which revealed age without question.
A keze volt az egyetlen olyan testrésze, mely óhatatlanul felfedte valódi korát.
EnglishA man, an old man, fell asleep, and his quilt dropped in a pan of fire that kept him warm.
Egy öregember elaludt, és a takarója beleesett a parázsba, ami melegen tartotta.
EnglishThe creation of a pan-European energy market is in the interests of all Europeans.
A páneurópai energiapiac létrehozása minden európainak az érdekében áll.
EnglishA big shock to a pan can drive a back-shock in your own neurological systems.
- Ha a pánzuk sokkot él át, ez hatással lehet az önök idegrendszerére is.
EnglishIt simulates what it is like to invest in something and to watch that investment pan out.
Azt szimulálja, milyen befektetni valamibe, és nézni, ahogy a befektetés megtérül.
EnglishThere was a morning fire by the wing, and a frying pan balanced over it.
A szárnyvég mellett reggeli tűz lobogott vidáman, palacsintasütő billegett fölötte.

Szinonimák (angolul) a(z) pan szóra:

pan
Más szótárak