angol-magyar fordítás erre a szóra: out

EN

"out" magyar fordítás

EN

out {határozószó}

volume_up
Whoever thought it out - and it's been thought out in great detail - has brains.
Bárki fundálta is ki, márpedig részletesen ki van dolgozva, nem hétköznapi koponya.
Settle in at the Pontchartrain, and make yourself comfortable, and don't go out.
Maradjon a Pontchartrainben, helyezze magát kényelembe, és ne mozduljon ki.
We can't keep coming out here trying to get your imaginary friend out of trouble.
Nem jöhetünk ki mindig, ha egy képzeletbeli barátod bajba került!
Just a reminder: On your way out, we need to sign out your I.D., card key, parking pass.
Kifelé kérem az azonosítóját, Kulcskártyáját, parkolójegyét.
He's out there, McLanahan said, reengaging the terrain avoidance autopilot.
- Elvesztettük- Ormack a pilótaablakon bámult kifelé.
Now out, all of youand may the luck of the gods cloak you and keep you!
Most pedig mindenki kifelé - az istenek hozzanak nektek szerencsét.
Far out on the marshes, a bird called with a long, melancholy series of falling tones.
Kinn a mocsárban madár hallatta bánatos, ereszkedő hangok elnyújtott sorát.
My mother, out in the audience, she jumped up, "Hallelujah, Johnny’s talking!"
Édesanyám, ott kinn a közönségben, felugrott, "Hallelúja, Johnny beszél!"
It would never have happened if the fools out there had not tried to trick me.
Sohanem kellett volna megtörténnie, ha azok a hülyék, ott kinn, nem akartak volna átverni.

Példamondatok a(z) "out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey want this Jackal fellow out, do they? the French Minister of Justice asked.
- Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
EnglishOut of the tail of her eye she could see Benito Hoover gaping with astonishment.
Szeme sarkából észrevette, hogy Benito Hoover valósággal tátog a megdöbbenéstől.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishFeeling in the pocket of his coat, he drew out a folded up piece of dirty paper.
Kabátja zsebében kutatva, egy összehajtogatott, piszkos papírdarabot húzott elő.
EnglishWell, Tony said, we came here to find out if there actually had been an autopsy.
Nos - felelte Tony -, azért jöttünk, hogy megtudjuk, volt-e egyáltalán boncolás.
EnglishJessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
EnglishFarther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Még távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
Englishhe calls out loudly.
Mondd, Rudy, te nem a Brodnax és Speerhez mész dolgozni? szólít meg jó hangosan.
EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
EnglishJanus Senpre had carried out his part in securing the city earlier that morning.
Janus Senpre a maga részéről aznap reggel mindent megtett a város biztosítására.
EnglishThose were not the tweeds he had crawled out of before seeking bed, Simon noted.
Nem azok a rongyok voltak, amiket levetett ágyba bújáskor, állapította meg Simon.
EnglishRadar contact on another vessel, now one o'clock, three miles, Pilas called out.
Radarkapcsolat egy újabb hajóval kilenc óránál, három mérföldre kiáltotta Pilas.
EnglishI didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
A telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
EnglishChuckling, the figure waved, bringing cold flames to pinwheel out of nothingness.
Az alak kuncogni kezdett, majd pörgő hideg lángnyelveket idézett meg a semmiből.
EnglishOne where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
Az egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
EnglishI have found out certain things that may throw light upon what we already know.
Tudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
EnglishAnd what should they turn out to be looking for but a cave, with a girl asleep?
Uramfia, hát ugyan mi mást keresnének, mint egy barlangot, benne egy alvó lányt?
EnglishAnd if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
Viszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
EnglishHe took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
Collinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.