EN

offset {melléknév}

volume_up
Returns the value of a cell offset by a certain number of rows and columns from a given reference point.
Egy adott hivatkozási ponttól megadott számú sorral és oszloppal eltolt cella értékét adja eredményül.
HU

offset-eljárás {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "offset" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe added expense is easily offset by what I charge them for their room and board.
Könnyen kitelik belőle, amit a lakásért és ellátásért kérek tőlük.
EnglishThe ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets correspond to an offset circle.
Az ekliptika, ami a nap, a hold és a bolygók útvonala, megfelel egy eltolási körnek.
English'Besides, I save enough in moorage fees to offset more than the cost of keeping the place up.'
Emellett a kikötői díjakból bőven tudom fedezni a fenntartási költségeket.
EnglishIf we think we can offset this with one billion, that is ridiculous!
Ha úgy gondoljuk, hogy ezt ellentételezhetjük egyetlen milliárddal, akkor ez nevetséges!
EnglishSaline drip and concentrated glucose drip for nourishment and to offset shock, said the doctor.
Cukoroldat-koncentrátum táplálékul és sóoldat a sokkhatás semlegesítésére.
EnglishThey want to reduce our targets and they want to offset more of our emissions.
Csökkenteni szeretnék a célértékeket, és kibocsátásaink nagyobb részét kívánják máshová kihelyezni.
EnglishYugo grinned, an effect somewhat offset by the big bruise on his jaw.
- Yugo elvigyorodott, de az állán vöröslő hatalmas horzsolás miatt mégsem látszott vidámnak.
EnglishEnter the offset value that you want to apply to a page number field, for example +1.
Írja be az oldalszámozás mező eltolási értékét, például "+1".
EnglishBut the center of the factory contained what they had come for: three huge web-offset printing presses.
Az üzemcsarnok közepén állt az, ami miatt jöttek: három óriási rotációs nyomógép.
EnglishGod's great flower-garden needs a few weeds to offset the splendour of the roses.
Isten nagy virágoskertjében szükség van néhány gyomra is, hogy a rózsák szépsége jobban megmutatkozzék.
EnglishBut London brought two bonuses to offset the reverse of the Prime affair.
Ám London két ajándékot is hozott, cserében a Prime ügyért.
EnglishEnter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.
Írja be a kijelölt objektum és az árnyék távolságát.
EnglishHe had thought this best—images of womblike wet reassurance, to offset her fire phobia.
Johanna szája tátva maradt a Newton-ra utaló megjegyzéstől.
EnglishEnter the offset that you want to apply to a date or time field.
Írja be az idő- vagy dátummezőn alkalmazni kívánt eltolást.
EnglishThe social benefits are offset less and less for farmers by what are referred to as compensatory payments.
A társadalmi hasznokat a kiegyenlítő támogatások egyre kevésbé kompenzálják a gazdák számára.
EnglishWe absolutely need to offer something positive to our citizens that will offset that situation.
Feltétlenül valamilyen pozitívumot kell kínálnunk a polgáraink számára, ami ellentételezheti ezt a helyzetet.
EnglishReturns the value of a cell offset by a certain number of rows and columns from a given reference point.
Egy adott hivatkozási ponttól megadott számú sorral és oszloppal eltolt cella értékét adja eredményül.
EnglishTo offset his irritation, Dors chuckled at him, a wifely reflex.
Dors szerette volna szétoszlatni Hari bosszúságát.
EnglishEnter the percentage to offset the rows or columns.
Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét.
EnglishIn fact, in the present case, the companies have also used the IIS to offset purchase tax liabilities.
Valójában ebben az esetben a vállalatok felhasználhatták az IÖR-t a beszerzési forgalmi adó kompenzálására is.