EN numb
volume_up
{melléknév}

numb (és: torpid)
He crossed the room and yanked up the mattress with hands that felt dead and numb.
Átvágott a szobán, és zsibbadt kézzel fölrántotta a matracot.
Searing pain lanced through him, and the arm went quickly numb.
Perzselő fájdalom nyilallt belé, karja érzéketlenné zsibbadt.
Ace let the sheet of paper slide from his numb fingers and opened the second envelope.
Ász zsibbadt ujjai eleresztették a levelet, és a kisebbik boríték után kaptak.
numb (és: blunt, torpid)
Carse's numbed gaze swept along the great coast of the distant shoreline.
Carse végighordozta eltompult tekintetét a messzi partvonal roppant ívén.
His mind felt a little numbed; he couldn't seem to focus his will on his spells.
Az elméje mintha eltompult volna; nem tudta akaratát a varázslataira fókuszálni.
But this display of simple faith touched a nerve she'd thought numbed by cant.
Az egyszerű hit eme megnyilatkozása mégis megérintette képmutatástól eltompult lelkét.
numb
I was numb with cold, hardly capable of wiggling a finger.
Dermedt voltam a hidegtől, az ujjaimat is képtelen voltam megmozdítani.
Dermedt lába új életre kelt.
Now her hands and feet and cheeks felt numb and cold, as if she had been out with Joe on the snowmobile for too long.
És most olyan hideg és dermedt volt a keze, lába, arca, mint amikor túl sokáig voltak kinn Joe-val a hójárón.
His numb hands tingled as he fumbled with the sword hilt.
Érzéketlen kezei zsibbadni kezdtek, ahogy a kardmarkolatot tapogatta.
When Elminster's arms grew too numb to take the on-slaught, he was forced to give way.
Amikor Elminster karja már érzéketlen volt tudta, hogy ellenfele arra kényszerítheti, amerre akarja.
De a teste érzéketlen volt.
She sat still holding her numb face where his hands had left it.
A lány csöndesen ült, kábult fejét még mindig úgy tartotta, ahogy Spade megfogta.
I had a numb, dazed feeling, a consciousness of being very badly hurt, but no pain in the ordinary sense.
Zsibbasztó, kábult érzés vett erőt rajtam, tudtam, hogy súlyosan megsebesültem, de a megszokott értelemben nem éreztem fájdalmat.
Sir Henry and I held out our hands to it, for we were numb from our long drive.
A hosszú kocsiúttól meggémberedett kezünket odatartottuk a tűz elé.
hidegtől meggémberedett kezek
He went quickly to the next, the wind deafening him to the sound of the blows he struck, the cold numbing his unprotected hands.
Úgy üvöltött a szél, hogy nem hallotta az ütései hangját, csupasz keze meggémberedett a hidegtől.
numb (és: blasé)
numb (és: dazed)
I could feel his numbed fascination struggling against death itself.
Éreztem, miként küzd bódult ámulata a halál ellen.

Szinonimák (angolul) a(z) numb szóra:

numb

Példamondatok a(z) "numb" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMy head was numb, my body stiff and heavy, and there was a bad taste in my mouth.
A fejemben tompaságot éreztem, a számban rossz ízt, a testem merev volt és nehéz.
English'Rind of bacon,' Darcy said through lips so numb she could hardly feel them.
- Szalonnabőrt - súgta Darcy olyan halkan, hogy szinte ki sem lehetett venni.
EnglishOne of the things that I think we need to think about is why and how we numb.
Az egyik dolog, amin szerintem megéri elgondolkoznunk, hogy miért és hogyan tompítunk.
EnglishThe gray-stubbled derelict numb on the ground in a pool of his urine was sitting up.
A szürke borostás, saját vizeletének pocsolyájában gubbasztó, kába emberroncs felült.
English'I was half-numb to let him lock me up in these things in the first place,' she croaked.
Akkor voltam a legbénább, amikor hagytam, hogy rám kattintsa ezt a vacakot károgta.
EnglishAnd I'm a hypochondriac, and I remember arm numb means heart attack.
Hipochondriás vagyok, és emlékeztem, hogy a zsibbadó kar szívinfarktust jelent.
EnglishHe rose, stumbled a little hi the action, his legs that numb with exhaustion and cold.
Felállt, hogy az asszonyhoz menjen, de a lába alig akart engedelmeskedni.
EnglishWhen Eliot learned how the bomb was delivered, his heart felt numb.
Úristen! nyögte Eliot, s elállt a szívverése, amikor meghallotta a részleteket.
EnglishHe'd kept it there ever since that numb fuck Ace Merrill had tried to rob him a few years back.
Azóta tartja ott, hogy Merrill, az Ász megpróbálta a Tigrist kirámolni pár éve.
EnglishHe had been numb with the coming of the light until it filled his eyes and made him shut them.
Elzsibbasztotta a születő fény, amely addig erősödött, míg be nem csukta a szemét.
EnglishHis hand rested gently on Morgaine's shoulder; she felt it there, through her numb misery.
Kezét gyengéden Morgaine vállára tette, a lány érezte béna nyomorúságában.
EnglishI was hyperventilating so much, and within seconds my hands were numb.
Nagyon hiperventilláltam és kezeim másodperceken belül zsibbadtak voltak.
EnglishHer arms were a little colder, she thought, but no more or less numb than they had been.
Talán valamivel hidegebb volt a karja, de a bénultság se nem fokozódott, se nem csökkent.
EnglishShe didn't seem to have any feeling in them; they were even more numb and leaden than her arms.
Próbálta megmozdítani a lábát a takaró alatt, de az mintha ólomból lett volna.
EnglishThe pain in his chest was enormous and pressing against his lungs, and his arms were numb.
Iszonyúan fájt a melle, a kín nyomta a tüdejét, elzsibbasztotta a karját.
EnglishWith a powerful grip she lifted him slightly, taking the pressure off his numb left foot.
A nő erőteljes szorítással kissé megemelte, levéve a terhet a megmerevedett bal lábáról.
EnglishThe shock of all that had happened had left them numb with fright.
Annyira megrendítették őket a történtek, hogy szinte megfagytak a félelemtől.
EnglishHands and feet went quickly numb, and the iron of the bridge felt like ice.
Kezük-lábuk egykettőre elzsibbadt, a korlát olyan volt, akár a jég.
EnglishHis lips felt numb, and a heavy velvet curtain descended over his eyes.
Akár fejbe csapták volna, megszédült, s a hátán borzongás futott végig.
EnglishAt minute 12 I started to have ringing in my ears, and I started to feel my arm going numb.
12 percnél elkezdett csengeni a fülem, és a karjaim elkezdtek zsibbadni.