EN

nick {főnév}

volume_up
2. egyéb
His shield had been battered, and his ancient sword was nicked and scarred.
Pajzsa megrepedezett, díszes kardja pedig csorba és rozsdafoltos.
There was a small shaving nick in my left cheek.
Arcom bal felén apró vágás a borotválkozástól.

Példamondatok a(z) "nick" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPresently she said: It's none of my business, Nick, but what do people think of me?
Alice megkérdezte: Nem az én dolgom, Nick, de mit gondolnak az emberek felőlem?
EnglishNick, along with researcher Dr. Michael Fay, collared the matriarch of the herd.
Nick Dr. Michael Fay társaságában, meggyűrűzött a csordából egy nőstényt.
EnglishNick -- the camera, again, an automatic camera took thousands of pictures of this.
Ez is egy automata fényképezőgéppel készült Nick több ezer ilyet csinált.
EnglishWhen we stopped in front of the Courtland she said: That's horrible, Nick.
Mikor megálltunk a Courtland előtt, Nora ismét megszólalt: De hát ez szörnyű, Nick.
EnglishMathematically, Dor-nick was far from being a stranger; yet they had not met before.
Matematikailag Dornick nem idegen a számára, bár személyesen még sohasem találkoztak.
EnglishHonestly, Nick, I'd tell you if I knew anything at all that might help you.
Isten bizony, Nick, akármit elmondanék, amit csak tudok, csak hogy segítsek magának.
EnglishNick was a homicide detective with the Yard, and Emma was in administration.
Nick a gyilkosságiaknál volt nyomozó a Yardon, Emma pedig a nyilvántartásnál dolgozott.
EnglishThis was Aberdeen Angus, Nick Thompson advised, as he collected the plates.
Ez aberdeeni angus volt magyarázta Nick, miközben a tányérokat gyűjtötte.
EnglishShe put her hands over her face, and her words were barely audible: I'm afraid, Nick.
Kezébe temette arcát, s a hangja alig volt hallható: Nagyon félek, Nick.
EnglishIt'd be helpful for Nick to hear more of the female perspective of the sex act.
Jót tenne Nick-nek, ha többet hallana a szex női perspektívájából.
EnglishAnd Jane Goodall, making her own special connection, photographed by Nick Nichols.
És Jane Goodall különleges kapcsolatteremtése, Nick Nichols képén.
EnglishNow I'm going to stop worrying and leave it all up to you, Nick.
No most már nem izgatom magam, és minden gondomat a maga vállára helyezem, Nick.
EnglishWell, Nick, I got over it eventually... and vowed not to repeat the mistake.
Hát, Nick, tulajdonképp túltettem magam... és fogadkoztam, hogy nem ismétlem meg ezt a hibát.
EnglishThat was when Dixie was almost as big a shot as Nick the Greek in Chicago gambling.
Akkoriban Dixie majdnem olyan nagyágyú volt a szerencsejátékban, mint Chicagóban a görög Nick.
EnglishHe came back with Nick Thompson, a former detective superintendent of the Metropolitan Police.
Nick Thompsonnal, a Metropolitan Police egykori főfelügyelőjével tért vissza.
EnglishIn the next six months, every time Nick jerks off, he'll be picturing you.
Az elkövetkező hat hónapban, akármikor Nick kiveri, rád fog gondolni.
EnglishNick, you don't think they Oh, I remember something she said while she was dressing.
Nick, csak nem gondolja, hogy ők ó, most jut eszembe, anyu mondott valamit, amint öltözködött.
EnglishAs trusted as Nick Thompson was, Jack couldn't know how much clearance he had.
Bármennyire is bízott Nick Thompsonban, azt nem tudta, hogy milyen jogosultságokkal rendelkezik.
EnglishHarrison Quinn opened the door and said: Come on over and play some ping-pang, Nick.
Harrison Quinn ránk nyitott: Bújj ki, Nick, és gyere pingpongozni.
EnglishYou must really like me, Nick, or you wouldn't always be so disagreeable.
Nick, maga holtbiztos imád engem, különben nem gorombáskodna folyton!

Szinonimák (angolul) a(z) nick szóra:

nick