angol-magyar fordítás erre a szóra: neither... nor

EN

"neither... nor" magyar fordítás

EN neither... nor
volume_up
{kötőszó}

neither... nor
Mr Poignant, the French Presidency is not perfect, certainly, nor is it a failure, and as for you, you are faithful to Mr Mitterrand, which is the perfect 'neither ... nor'.
Poignant úr, a francia elnökség nem tökéletes, ez biztos, nem is kudarc, és ami Önt illeti, Ön Mitterrand úrhoz hűséges, ami a tökéletes sem-sem választás.

Hasonló fordítások a(z) "neither... nor" szóra magyarul

neither
neither névmás
Hungarian
no főnév
no

Példamondatok a(z) "neither... nor" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
EnglishFor an instant a calm beautiful face, neither male nor female, swam in his mind.
Ekkor egy nyugodt, gyönyörű, se nem férfi, se nem női arc úszott be az agyába.
EnglishNeither Madrid nor Ottawa nor Tbilisi is going to bomb and kill those people.
Sem Madrid, sem Ottawa, sem Tbilisi nem fogja bombázni és megölni az ottaniakat.
EnglishIt was unlike any he had seen before, and he was neither engineer nor mechanic.
Semmilyen eddig látott típusra nem emlékeztetett, Simon pedig nem volt mérnök.
EnglishThe reckoning is fair and equable, but accounts neither for dangers nor delays.
- Jól számolod, azonban ebben nincsenek benne sem a veszélyek, sem a késlekedések.
EnglishShe was neither pleased nor displeased, since she was as dead as a doornail.
Se nem elégedett, se nem elégedetlen, hisz nincsen benne élet egy szikrányi sem.
EnglishHe nodded at Voyles and Gminski, but neither stood nor offered to shake hands.
Biccentett a belépő Voyles és Gminski felé, de nem állt fel és nem nyújtott kezet.
EnglishNeither the hotel manager nor the Captain had to work for livings, incidentally.
Mellesleg sem a szállodaigazgató sem a Kapitány nem szorult rá arra, hogy dolgozzon.
EnglishNeither goods nor folk have passed that way for many a long year, not openly.
S ott sok hosszú éve nem ment keresztül sem áru, sem más, legalábbis nyíltan nem.
EnglishTheir fsecond visitor was neither an ape nor a man, but someling in between.
Második látogatójuk se majom, se ember nem volt, inkább valahol a kettő között.
EnglishTo those who follow the Way there is neither black nor white, Hind nor Bhotiyal.
Akik az Utat követik, azoknak nincsen sem fehér, sem fekete, sem India, sem Bhotiyal.
EnglishHe said: 'I am neither pessimistic nor optimistic, I am merely determined'.
Azt mondta: "Nem vagyok sem pesszimista, sem optimista, csupán eltökélt vagyok.”
EnglishIsolating Iran would help neither its people nor its neighbours in the region.
Irán elszigetelése sem az ott élőkön, sem Irán térségbeli szomszédain nem segítene.
EnglishYou send as guardians of your flocks neither shepherds nor watch-dogs, but wolves.
Nyájatok pásztorául nem pásztorokat vagy pásztorkutyákat küldtök, hanem farkasokat.
EnglishIt had neither claws nor fangs, of course, but it was all the more lethal for that.
Annak ugyan nem voltak karmai és agyarai, mégis halálosabb volt minden másnál.
EnglishFrom my point of view, I believe we neither need nor require this directive.
Véleményem szerint ugyanis sem szükségünk, sem igényünk nincs erre az irányelvre.
EnglishAn intangible, is Luck; an attribute one can neither buy, steal, nor manufacture.
A szerencse valami megfoghatatlan dolog: nem lehet megvenni ellopni vagy elkészíteni.
English'Only people like us see them, Brandon people who are neither fish nor fowl.
- Csak a magunkfajta emberek látják őket, Brandon - a se hal, se hús emberek.
EnglishNeither hijacker knew, nor would ever know, what had been injected into them.
Egyik géprabló sem tudta és nem is fogja sohasem megtudni, milyen injekciót kaptak.
EnglishNeither the Central Bank nor the Commission will supervise these agencies.
Sem a Központi Bank, sem a Bizottság nem fogja felügyelni ezeket az intézeteket.