angol-magyar fordítás erre a szóra: -natured

EN

"-natured" magyar fordítás

EN -natured
volume_up
{melléknév}

-natured
What a beautiful and sweet-natured child they would rear!
Milyen szép és jó természetű gyermeket nevelnek fel együtt!
Rendkívül jó természetű volt.
Despite her worries, Patrice smiled at the thought of the smart and good-natured black Lab.
Patrice-nek egy pillanatra sikerült elfelejtenie gondjait, elmosolyodott, amikor az okos, békés természetű labradorra gondolt.
-natured
-natured

Példamondatok a(z) "-natured" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFrazier shook his head in good-natured contempt and clapped him on the shoulder.
Frazier jóakaratú megvetéssel ingatta a fejét, majd Keeton vállára csapott.
EnglishMy brother, Remy, was quiet, retiring, his children sweet and good-natured.
Rémy bátyám csöndes, visszahúzódó ember volt, a gyerekei szelídek, jóindulatúak.
EnglishCommon and rather silly and quite good-natured, but a decided little gold digger.
Közönséges, meglehetősen buta, elég kellemes, de elszánt kis aranyásó.
EnglishHer expression was all good-natured weariness, Oh, go ahead and try, then, if you really must.
Az arca jólnevelt fásultságot sugárzott, Ó, hat akkor gyere és próbáld meg, ha muszáj!
EnglishThe world is basely ungrateful and ill-natured, said the Vicomtesse at last.
- A világ gyalázatos és gonosz - szólalt meg végül a vikomtné.
EnglishI should say she was a good-natured woman, and one willing to oblige her friends.
- Úgy hiszem, nem volt romlott, csak szívesen barátkozott.
EnglishAs she tried to look dignified, the stranger's good-natured smile persisted.
Amint Tess igyekezett méltóságteljes külsőt ölteni, az idegen megnyerő mosolya csak szélesebb lett.
EnglishA good-natured body, and with compassion for the unfortunate of this world.
Jótét lélek, aki csupa szánalom a földi élet elesettjei iránt.
EnglishFather Goriot gave him a little friendly nod and a good- natured smile.
Goriot apó nyájas, barátságos fejbiccentéssel köszönt vissza.
EnglishI don't know why I'm so darned excited about this, Fellows grumbled in his most good-natured way.
Nem tudom, miért vagyok olyan átkozottul izgatott morogta Fellows.
EnglishWhenever a doctor benefits by the death of a patient somebody has something ill-natured to say.
Valahányszor egy orvos hasznot húz egyik betege halálából, valaki mindig elindítja a szóbeszédet.
EnglishHe's a good-natured fellow, and if I approach him right, he might extend his hospitality.
Rendes ember, és ha megválogatom a szavaimat, talán rátok is hajlandó kiterjeszteni a vendégszeretetét.
EnglishDamn your sort of mind, he said with good-natured impatience.
Az ördög vigye az eszed járását! mondta bosszúsan, de jóakarattal.
English'Oh, that bad-natured bitch he lived with was so wild.
- Ó, az a rossztermészetű boszorkány, akivel együtt élt, olyan vad volt.
EnglishNo one, with the possible exception of the perennially good-natured Tannerton, seemed happy to be there.
Az örökké jókedvű temetkezési vállalkozót leszámítva, senki sem tűnt különösebben vidámnak.
EnglishI remembered my stodginess and Aaron's good-natured laughter.
Emlékszem kisstílű kelletlenségemre, és Aaron jóízű nevetésére:
EnglishMiss Blake was young and earnest with a round good-natured face.
Miss Blake fiatal volt és komoly, kedves kerek ábrázattal.
EnglishDhrun was golden-haired and sweet-natured; he gurgled and laughed, while you screamed and kicked.
Dhrun aranyhajú, kedvesen gőgicsélő csecsemő volt, ezzel szemben te állandóan visítottál és rugdostál.
EnglishThe O'Brien creature is good-natured--I will say that for her.
OBrian nővérnek jó természete van, azt meg kell hagyni.
EnglishI don't think any nice-natured woman would like that suggestion.
Ezt az ötletet minden jó érzésű nő visszautasítaná.