angol-magyar fordítás erre a szóra: mongering

EN

"mongering" magyar fordítás

EN mongering
volume_up
{főnév}

mongering (és: dealing, mart, shop, traffic)
mongering

Szinonimák (angolul) a(z) monger szóra:

monger

Példamondatok a(z) "mongering" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBuried under curiosity and scandal-mongering there is a lot of kindness in Caroline.
Kíváncsiskodása és botrányhajhászása mögött Caroline-ban rengeteg gyöngédség van.
EnglishIt is pure scandal mongering and the scientists there know that.
Egyszerűen aljas rágalom, és az ottani tudósok tisztában vannak ezzel.
EnglishThe referendum was exemplary because it was a success, notwithstanding all the doom-mongering.
A népszavazás példamutató volt, mert siker koronázta, minden vészjósló híresztelés ellenére.
EnglishIt's not really there, the hateful, doom-mongering part of her whispered.
Nincs is ott, huhogta a benne rejtőző gyűlöletes vészmadár.
EnglishWe oppose the strengthening of a capitalist and war mongering EU.
Ellenezzük egy kapitalista és háborúskodó EU megerősítését.
EnglishHe counter-accused Monk of baseless scare-mongering.
Õ vádolta meg Monkot alaptalan riadalomkeltéssel.
EnglishI utterly abhor this scandal-mongering.
Én kifejezetten irtózom az ilyen rosszindulatú híreszteléstől.
English'An overweight, sweaty, whore-mongering pig.'
- Egy túlsúlyos, verejtékező, kurvahajcsár disznó.
EnglishThis short-sighted practice, which serves the profit-mongering of multinational companies, cannot go on any longer.
Ez a rövidtávú szemléletű, a multinacionális cégek profithajhászását szolgáló gyakorlat nem folytatható tovább.
EnglishWhen I write it, it is called 'scandal-mongering', but Herbert Bösch, or course, is a member of the party and fits in with it.
Ha én írok le valamit, az rémhírterjesztés, de ha Herbert Bösch, természetesen ő a párt tagja és beleillik.
English. - (DE) Jutta Haug described my critical comments in the explanatory statement and in the main text as abhorrent and as scandal-mongering.
előadó. - (DE) Jutta Haug szerint az indoklásban és a főszövegben szereplő kritikai megjegyzéseim visszataszítóak és rémhírterjesztők.
EnglishIn truth, that is a few small steps down from current audiences' fascination with the wall-to-wall disaster coverage, bloody murder stories, and relentless fear-mongering that comprise TV news.
Hiszen már a ma emberét is csak a véres címlapok, katasztrófákról beszámoló híradások és a gyilkossági történetek izgatják föl.
EnglishMrs Breyer, I cannot prevent you from ignoring the rules of nature, but what you have done is irresponsible scare-mongering: I must make that quite clear.
Breyer asszony, nem akadályozhatom meg, hogy a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyja, de amit Ön tesz, az felelőtlen félelemkeltés. Ezt határozottan le kell szögeznem.
EnglishClimate protection is an important objective, but the panic-mongering before the Copenhagen Climate Summit is outrageous and does not reflect the scientific facts.
Az éghajlatvédelem fontos célkitűzés, de felháborító a koppenhágai éghajlat-változási csúcstalálkozót megelőző pánikkeltés, figyelmen kívül hagyva a tudományos adatokat.
EnglishAt this point, I would also like to warn against panic-mongering, as has happened in the case of other developments, and would instead advise a scientific examination of the whole matter.
Ezen a ponton óva intenék mindenkit a pánikkeltéstől, amint arra sor került más események kapcsán is, és ehelyett a teljes téma tudományos vizsgálatát tanácsolom.