angol-magyar fordítás erre a szóra: money order

EN

"money order" magyar fordítás

EN money order
volume_up
{főnév}

money order (és: postal order)

Szinonimák (angolul) a(z) money order szóra:

money order

Példamondatok a(z) "money order" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishGod, how much money did this Order have stashed away in its cellars and its vaults?
Úristen, hát mennyi pénzt spájzolt el ez a rend a pincéiben és a páncéltermeiben?
EnglishI used a pay phone and a money order so nothing could be traced-I think my trail is clean.
Fülkéből telefonáltam, és postán küldtem el a pénzt, hogy ne akadhassanak a nyomomra.
EnglishEnclosed a handsome money order for expenses and instructed me as to what he wanted done.
Csinos összegről szóló csekket mellékelt a költségekre, és pontosan megírta, mit kíván.
EnglishWe think that it is reprehensible to use taxpayers' money in order to market European wines.
Elítélendőnek tartjuk, hogy az európai bor forgalmazására az adófizetők pénzét használják fel.
EnglishYou owe money on the close order of five hundred thousand stars.
Ön ötszázezer csillag nagyságrendű összeggel tartozik.
EnglishAt last she voided the money order and wrote a letter to her mother.
Végül levél kíséretében visszaküldte a csekket.
EnglishShe enclosed a money order for seven hundred dollars.
Hétszáz dollárról szóló csekket is mellékelt a levélhez.
EnglishYou need to have more money in order to borrow money, but only 1% of the world's assets are owned by women.
Pénz kell ahhoz, hogy az ember kölcsönt vehessen fel, de a világ tőkéjének csak 1%-a van nők birtokában.
EnglishI called, then sent a money order.
Felhívtam őket, aztán megkaptam tőlük a csekket.
English- I got a $25 money order-- $25?
EnglishAll Member States need to save money in order to deal with the burden of the euro crisis, the safety net and the packages for Greece.
Minden tagállamnak takarékoskodnia kell, hogy elbírja az euróválság, a biztonsági háló és a Görögországnak szánt csomagok terhét.
EnglishThere are those who need to make more money in order to pay off a mortgage and, thanks to today's vote, cannot do so.
Vannak olyanok, akiknek több pénzt kell keresniük azért, hogy fizessék a jelzáloghitelt, és "hála” a mai szavazás eredményének, ezt nem tehetik meg.
EnglishIt is quite obvious to me that we need money in order to also have compensation outside Europe in the Latin American countries.
Meglehetősen nyilvánvaló számomra, hogy pénzre van ahhoz szükségünk, hogy Európán kívül, a latin-amerikai országokban is legyen kompenzáció.
English- we are recreating exactly that system by shovelling around this public money in order to save some vested interests.
Pontosan ugyanolyan rendszert hozunk létre azzal, hogy bizonyos rejtett érdekeltségek megmentése érdekében a közpénzek körül lapátolunk.
EnglishNothing of this kind has been built there for twenty years and the nuclear industry needs a lot of public money in order to create a market artificially.
Semmi ilyen nem épült ott már húsz éve, és a nukleáris iparnak sok közpénzre van szüksége ahhoz, hogy mesterségesen létre tudjon hozni egy piacot.
EnglishWe accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
EnglishHowever, the task of this special committee was to find out how much money we need in order to be able to deal appropriately with the new political challenges faced.
A különbizottság feladata azonban az volt, hogy meghatározza, mennyi pénzre van szükségünk ahhoz, hogy az előttünk álló új politikai feladatokat képesek legyünk megfelelően megoldani.
EnglishI think the rural development policy will need more money in order to meet the new challenges - climate change and the reduction of CO2 emissions will be the most important ones.
Úgy vélem, a vidékfejlesztési politikának több pénzre van szüksége, hogy megfelelhessen az új kihívásoknak - ezek közül a legfontosabbak a klímaváltozás és a CO2 csökkentése.
EnglishMember States have to specify what level of income they obtain from the charges and what they are going to do with that money in order to bring about a better transport system.
A tagállamoknak meg kell határozniuk, milyen szintű bevételre tesznek szert a díjakból és mit szándékoznak tenni ezzel a pénzzel egy jobb közlekedési rendszer megteremtése érdekében.